Испанците спечелиха поръчката за Транспортния проект в спор с 9 конкуренти

​"Индра" спечели надпреварата с 9 други кандидати да реализират електронното таксуване и информационна система в градската автобусна мрежа на Пловдив. Списъкът с потенциалните изпълнители е дълъг, което е естествено за подобен амбициозен проект за десетки милиони. Крайната оценка за всяка една от офертите е формирана от два компонента - техническо предложение (70% от общата оценка) и предложена цена (с тежест от 30%).

Всеки участник е внесъл депозит от 150 хил. лева като гаранция, без нея офертата за изпълнение става невалидна и не се разглежда и оценя. Според условията на поръчката плащането по възложената работа е разделено на няколко вноски - авансово 20%, две междинни първо 10 и после 40% от стойността на договора след приемането на всички успешно проведени изпитвания за въвеждане в експлоатация на Подкомпонентите на Системата за управление на градски транспорт, съгласно изискванията на Техническата спецификация.

Според собствените условия на Община Пловдив окончателното плащане в размер на 30% пък се прави едва след окончателното въвеждане на всички системи в експлоатация, провеждане на обучения, приемането от страна на възложителя на наръчниците, техническите паспорти, лицензиите и всички други документи, съгласно изискванията на Техническата спецификация на възложителя. Именно от това финално плащане е трябвало да бъдат приспаднати евентуални суми за начислени неустойки, в случай че имало такива.

Всички участници се задължават да подадат в офертите си пакет от общо 20 формуляра, документа и уверения. Поставени са и редица финансови условия.

Така всеки участник трябва да има оборот за последните 3 години от поне 36 мил. лева без ДДС. В случай че участникът е обединение, изискването за общ оборот следва да бъде изпълнено общо с участието на всички лица, включени в обединението.

Списъкът с изисквания към техническата готовност на кандидатите също е сериозен. От тях се иска информация за договорите за дейности, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години с посочени обект, кратко описание на дейностите, възложител, стойност, начална и крайна дата на всеки договор; качество, в което е изпълняван договорът, и други. Изисква се и Списък на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката с подробна информация за професионалният им опит и квалификация.

В крайна сметка се оказва, че "Индра" е без конкуренция при така заложените условия на поръчката и офертата й е класирана на първо място. 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Къде е най-добре да бъде разположен зоопаркът в Пловдив?