Следвайте ни

Ще се огъне ли кметът Здравко Димитров след доноса на "бдителния гражданин"

viber icon

Автор: Александър Константинов, бивш зам.-кмет на Пловдив

 

Идеята за безконфликтен пловдивски булевард в посока изток-запад е много стара. Ако погледнем картата, ще видим, че "Марица-юг" е един  от най дългите в Пловдив. Започва от ул. "Ландос" в Източен и свършва на бул. "Копривщица". И през зялото трасе има само една конфликтна точка - кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител". В булеварда се надгражда от години. 

Първият кмет,  който има заслуги за развитието на тази пътна артерия, е Спас Гърневски

В неговия мандат се изгради подпорната стена на река Марица в източната част на града и се направи булевардът до моста на Адата. В приетият Общ устройствен план през 2007 г. се залага и кръстовище на две нива до Панаирния мост. Идейният проект за този подлез е разработен през периода 2008 -2010 година от строителните дирекции на Общината. Ръководството на тези дирекции през този период беше от кадри, които и в момента са в администрацията на Общината (Тодор Пашов - зам.-кмет на район "Централен" и Николай Аджеларов от отдел "Общинска собственост"). За съжаление, проектът не бе реализиран в мандата на кмета Славчо Атанасов поради липса на финансиране. Все пак в периода 2008 - 2011 година,

по времето на Атанасов, беше реконструиран булевардът в отсечката от Панаирния мост до моста на бул. "В. Априлов".

Там бяха инвестирани част от средствата от 50-милионния заем,  взет от кмета Иван Чомаков.

По неясни причини новият кмет на Общината Иван Тотев през своите два мандата категорично се противопостави на подлез до Водната палата и направи там кръгово движение. Подобно съоръжение върши работа, но когато се пресичат  еднакви транспортни потоци в четирите посоки, второ. Освен това кръговите са подходящи за не чак толкова натоварени пътни възли. Изграденото кръгово на това кръстовище не отговаря на нито едно от тези условия. Резултатът е известен на всички в Пловдив. Следващият момент, когато беше възможно реализирането на този транспортен възел, беше при изготвянето на проекта за реконструкция на бул. "Марица-юг" от моста на Адата до Панаирния мост. Финансирането беше осигурено по европейска програма „Региони в растеж”, имаше подготвен проект за самия подлез и нямаше никакви причини да не се реализира. 

Новото ръководство на общината в лицето на кмета Димитров заяви, че

изграждането на този подлез е приоритет на екипа.

В случая няма необходимост от отчуждителни процедури, защото проектът се включва в общински имоти. След неговата реализация ще се отпуши трафикът и в двете посоки - север-юг и изток-запад. Осигурява се възможността да пресечеш града, без да чакаш на светофари, и да се свържеш с всички мостове на града по река Марица. Финансирането на проекта беше осигурено със заем, подкрепен от 38 общински съветници. След като този път пред реализацията на проекта се появи светлина, се намери „бдителен" гражданин, който „сигнализира” МРРБ, че се нарушава изграденият с пари по европейски проект „тротоар” на бул. "Марица". Като човек, работил много години с Общината, знам, че няма случайни неща и винаги има скрита причина за подобна "бдителност". Мотивите на активния пловдивчанин ще станат ясни съвсем скоро. 

Разказвам цялата история на булевард "Марица-юг", защото той е пример за приемственост и надграждане в управлението, защото всички кметове от 1995 година досега са допринесли с нещо за изграждането на този основен път. Дано сегашното ръководство на Общината не се огъне и намери сили да завърши своята програма за строителство, а "Марица-юг" да стане първото бързо и безконфликтно трасе в Пловдив в посока изток-запад.

Още от категорията

Виж всички

Анкета

Кой е най-сериозният замърсител на въздуха в Пловдив?