Следвайте ни

Ростислав Рашев: 6 проблема, които убиват родното пчеларство

viber icon

Кои са най-големите проблеми в сектор „Пчеларство“? "Марица" потърси отговорите от Ростислав Рашев - председател на Старозагорското дружество на пчеларите „Липа“ и член на Консултативния съвет към Министерството на земеделието, храните и горите.

1. Проблеми, произтичащи от промените в климата

- Засушаване, което води до изместване на климатичния пояс на север. Оформяне на основно две климатични зони в страната - северна и южна. Влажна зона - северозапад.

2. Проблеми вследствие съвместната дейност на пчелари, зърнопроизводители, зеленчукопроизводители и овощари и използването на препарати за растителна защита (ПРЗ)

- Почти тотален отказ на държавната администрация да създаде управленски системи за превенция, свързани с правилната употреба на ПРЗ;

- Отказ за превантивен контрол по време на прилагането на ПРЗ;

- Отказ да се обвърже използването на ПРЗ с финансови документи за тяхното закупуване, което ще има огромен ефект върху нелегалния внос, продажбата на забранени ПРЗ, фалшифицирането на документи за използваните ПРЗ и т.н.;

- Тотален отказ на държавната администрация да прилага разпоредбите на Кръстосаните съответствия (КС), които са създадени и въведени във всички държави членки с регламент на ЕС, като система от санкции, които да гарантират спазването на добри производствени практики от фермерите. Откакто са въведени КС, има тотална административна дупка по тяхното прилагане, която съществува и до днес и вероятно ще стане повод за сезиране на ЕК;

- Уедряването на обработваемите земи, свързано с възможностите да се включват в тях полски пътища, синори и т.н., създава огромни площи, в които се практикува монокултурно земеделие. Те представляват „хранителна пустиня“ за пчелите и отнемат местообитанията на много други участници в биоценозите, явяващи се гаранти на биоразнообразието;

- Изключително погрешен подход при работата с пасищата и мерите, свързани с подпомагането на тези, които ги стопанисват.

3. Проблеми при реализацията на продукцията

- Ниска изкупна цена при продажба на едро;

- Фалшификации - смесването на меда е проблем за производителите и потребителите в целия ЕС, но особено силно изразен у нас. Дупка в европейското законодателство позволява силно обезценяване на меда, произвеждан в рамките на Съюза, при реализиране не директно от производителите. Засилването на този проблем у нас идва от нерегламентираното смесване на различни видове мед от страна на предприятията и невъзможността за реализация на големи количества директно от производителите поради свития вътрешен пазар;

- Лош имидж на българските търговци на едро на международните пазари. Липса на атрактивност, с която да изпъкне нашият мед в чужбина. Решението е в завишаване на граничния контрол, анализ на движението на продукта, тотално затягане контрола за произход на партидите съхраняван мед в регистрираните предприятия, изработка на стандарт за български пчелен мед, който да отстрани конкуренцията от държавните поръчки за закупуване на продукта, както и да донесе търсения имидж на международните пазари. (пример Германия);

- Реализацията на дребно е зависима от лоша нормативна база. Новият Закон за храните бе изработен „на тъмно“, без становището на пчеларите, с безсмислени ограничения за реализация, въпреки апела на ЕС за скъсяване на веригите за доставка и стратегията „От фермата до трапезата“. Същият закон отхвърли всички други пчелни продукти освен меда;

- Развиващ се, но все още изключително свит вътрешен пазар;

- Имитиране на дейност от страна на БАБХ и НАП при контрола на продажбите, позволяваща всякаква нерегламентирана търговия.

4. Проблеми, свързани с нормативната база

- Зле написан Закон за пчеларството, с фундаментални пропуски - например няма определение за пчелар, за отводка, за подвижен пчелин и т.н. Липсва разпоредба за гъстотата на настаняване на пчелните семейства. Наредба 10 за идентификация на пчелните семейства, въвеждаща два начина за идентификация, „хвърля“ пчеларя в безсмислена административна въртележка.

5. Липса на директно подпомагане

- Директното подпомагане е свързано с ефекта от основната дейност на пчелите - опрашването. Освен това свитият вътрешен пазар, който не позволява реализация на продукцията на цена дори близка до нивата, на които реализират колегите в голяма част от ЕС. Все по-ниските добиви и висока смъртност, които ще доведат до отказ от отглеждането на пчелни семейства с всички последици от това.

6. Вътрешни проблеми

- Липса на единна организация, представляваща сектора. Все по-ниското ниво на специфични познания от хората, отглеждащи пчели. Неравномерното разполагане на пчелините на територията на страната. Висока смъртност на пчелните семейства. Основни причини, климатични, т. 2, т. 3 и заболявания на пчелите и пчелното пило. Вината е в пълната капитулация на научните работници по пчеларство, както и на БАБХ по контрола на заболяванията, и не на последно място - пестицидният натиск.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво ще се случи в България след изборите на 11 юли?