49

Приказка за басейна: Защо Общината не се бори с презастрояването и трафика

Автор Александър Константинов, бивш зам.-кмет на Пловдив

 

По-голям брой жилища и коли означават повече данъци, а никой не реже клона, на който стои. Лошото е, че въпреки нарастващите приходи, инвестициите в пътна и социална инфраструктура със собствени средства са заковани на  30 млн. годишно. От 393 млн. в бюджета на Пловдив за годината 246 милиона отиват за заплати и издръжка.  

 

Всички си спомняме  задачата за басейна от началното училище. Тя често затруднява не само децата и родителите, а и управляващите, които трудно разбират логиката на пълненето и празненето. Бюджетът на Общината също е един басейн. Пълни се от десетина тръби, сред които две основни, и се изпразва през стотици по-малки тръбички. В края на годината винаги има малко вода (пари) на дъното на басейна, за да не спре животът. В бюджета това се нарича „преходен остатък”. 

Най-голямата тръба, която пълни басейна, е държавният бюджет 

Той също е един огромен басейн. Общината има десетина собствени извора, които също пълнят бюджета й, но неравномерно в различните сезони. Най-важното е да се разбере, че не може да се източи от басейна повече вода, отколкото е влязла. Митовете около приемането на годишния бюджет, създавани от администрацията с рекламна цел, имат чисто популистки цели. Кметовете обикновено обещават всичко на всички, за да получат подкрепа от гражданите и техните избраници в Общинския съвет. И едните, и другите знаят, че много от планираното няма да се случи, защото парите в хазната никога не стигат. Реалните парични потоци се виждат в годишните отчети, но те по правило се се приемат тихо и без фанфари. Иначе  отчетът винаги е 70-80 процента от планираните разходи, но никой не коментира защо това е изтъркана пиар схема на управляващите, които никога не са съвсем честни с гражданите.  

През 2021 г. общият приход на Пловдив е 393 млн. лв., от които 228 млн. лв. (или 58%) са директно от държавната тръба.

Собствените приходи са 165 млн. лв., което е с 32 млн. лв. ( 24%) повече в сравнение с 2020-а.

Особено впечатляващ е ръстът в данъчните приходи, които от 68 млн.лв. за 2020 г. се качват на 85 млн. лв. през 2021 г. Тази тенденция ще се запази и в новата година заради продължаващите инвестиции в недвижими имоти. 

Разходите за годината са 392 млн. лв. Най-големият е за заплати и осигуровки на персонала - 246 млн. лв. (или ръст от 121%  спрямо 2020-а). Ако ги сравним спрямо началото на мандата на този управляващ екип, когато са били 174 млн. лв.,  ръстът е 142%. Тези разходи се изтичат за над 300 второстепенни и третостепенни бюджетни звена. По-голямата част се финансират от държавните трансфери.

За развитието на града по-важни са капиталовите разходи,

а те продължават да се въртят около 30 млн.лв. годишно, макар общият бюджет да е нараснал значително. Това вече е трайна тенденция и то доста притеснителна. Субсидиите продължават плавно да се увеличават и стигат до 21 млн.лв., като и през 2022 г. ще има ръст. Ще продължи да се увеличава и издръжката при ръста на енергийните разходи и инфлацията.

Интересно е да се дешифрира и остатъкът от 76 млн. лв., с които Общината влиза в началото на 2022 г. В държавните дейности налични са 27 млн. лв., а в целевите сметки има 29 млн. лв. Реално екипът на кмета Здравко Димитров разполага само с 18 млн. лв., за да посрещне разходите през януари. За сравнение - разходите на Общината само за декември 2021 г. са 70 млн. лв.?! Средният месечен разход за миналата година е 33 млн. лв., като в условията на липсващ бюджет няма допълнителни трансфери.

Прогнозите за бюджет 2022-ра към днешна дата са рисковани, защото нямаме държавен бюджет. Той формира почти 60% от приходите на общината и без да е ясна държавната политика спрямо общините, е трудно да се прогнозира общият бюджет. Собствените приходи ще продължат да се увеличават, но те имат малко относително тегло в разходите. Все пак бюджетът на Общината ще се прогнозира на ниво от 450 млн. лв. И тази година обаче няма да има нищо ново в управленската политика. Колкото и да се говори за презастрояването и трафика, Общината няма да направи нищо, за да ги спре, защото повече имоти и коли означават повече данъци. А никой не реже клона, на който стои. За да се случи това, трябва нов, открит и честен дебат за Пловдив и нов обществен договор, какъвто този управленски екип в Общината явно не мисли да инициира.  

 

234595

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?