Следвайте ни

Образованието не е място за политика и партизанщини

През декември завършва десетгодишната програма за развитие, а все още нямаме ясен план какво ще правим в училище след това

viber icon

Имаме проект на Закон за народната просвета от БСП - 6 г. след последния, в написването на който имах активно участие като заместник-министър на Министерство на образованието. Особено пристрастен съм, защото законът трябва да изпълни както основните постановки на 10-годишната програма за развитие на образованието 2006-2015 г., така и да отрази и развие новите потребности на обществото към образователната система. Срокът на програмата изтича съвсем скоро, а ние нямаме ясен план какво ще правим след декември. Внасят се различни проекти, ревизират се. Всички експерти обаче трябва да седнат на масата и да се разберат. Образованието не е място за политика и партизанщини. 

Има дейности в средното образование, които обществено-икономическото развитие на страната и световният опит императивно налагат в образователната система. 

Създаване на нов стандарт в проектозакона със следното съдържание „Държавата осигурява финансиране на основните образователни и жизнени потребности на обучаващите се в детска градина или училище деца и ученици до завършване на средното им образование”

Твърде много са децата, които по финансови причини, поради задълбочаващото се социално неравенство, не могат да продължат своето образование. Така ще можем да преодолеем сложилата се през последния четвърт век неявна забрана за достъпа до образование на част от българските деца. Така българското училище ще реализира и социалния си характер. 

Твърде много станаха учениците, отпаднали от училище - между 15-25 000 ежегодно деца, които като гаврошовци скитат по прашните улици на села и градове и всички ние заедно продължаваме да нарушаваме техните права по Конституция . Необходимо е създаването на нов вид училище „Втори шанс”- за обучение на ученици в задължителна училища възраст, прекъснали обучението си за повече от една година, както и за лица навършили 16 г., които са напуснали училище преждевременно. В училището „Втори шанс” се организира обучение за придобиване на основно и средно образование и на професионална квалификация.

Създаване на национален фонд „Талант” за осигуряване на подкрепа на даровити деца и ученици. Особено внимание да се обърне на учениците, участващи на международните олимпиади, на които да се даде алтернатива за елитно обучение в България чрез възстановяване на персоналното обучение и др.

Национален изследователски институт към МОН да се занимава с иновациите и апробирането им в българската образователна система.  

В спора за ранното обучение в Математическите гимназии трябва да се има предвид, че това са училища, утвърдени от 40 г. като добри образователни практики, които трябва да се институциализират. Приемът от 5 клас в тях не може да води до смяна на името. Първото избухване на математическия талант е между 11-12 г. възраст и проявилите се таланти трябва да се обгрижват и развият така, както се обгрижват децата таланти в музикалните, художествените и спортните училища.

Общоприет в света факт е, че математиката е вторият по важност учебен предмет след родния език. Математическата компетентност  заложена като една от ключовите компетентности в Европейската референтна рамка 2007 г. Все по-ясна става и връзката между слабата подготовка по математика в училище и ниските професионални качества на специалистите, завършили ВУЗ, а от там и реализацията им в икономиката. Предлагам въвеждането на втори задължителен зрелостен изпит по математика за завършване на средно образование, не по-малко от 7 г. след  влизане в сила на новия ЗНП.

Нова система за подбор на директорите - след проведен национален конкурс кандидатите за длъжността да получават документ „Директор на училище в Република България", който им позволява да кандидатстват за тази длъжност в цялата страна, без да се налага да се явяват отново на конкурс.

Задължителна квалификация на учителите и останалите педагогически специалисти, осигурена финансово от държавата.

Разширяване на системата за кариерно развитие, като се въведат и педагогически длъжности: стажант-учител, младши учител, учител-методист, стажант-възпитател, младши възпитател, старши  възпитател.

Създаване на регистър на всички деца и ученици от раждането им до завършване на 12 клас с електронен образователен паспорт. Така ще се прекрати практиката на записаните „мъртви души” в училище, а ще се изсветли и проблемът кой и колко са отпадналите от училище деца.

Председателят на ученическото самоуправление и председател на Училищния съвет да участват с право на глас в заседанията на педагогическия съвет на училището. Убеден съм, че сигурен път на ученика към достъпа до качествено образование е образователната парадигма - педагогическо сътрудничество между учители и ученици. 

Връщайки се към ценностите на Възраждането, не бива да забравяме надписа на старото дървено училище в Котел „Помогни ми да те возвися”./Марица.бг

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

duh

01.02.2015 | 08:33

Мъдър човек ! \nКато вижда ,че не могат да видят и прочетат , им го казва словестно ! \nНо не би !\nОвцата си е овца и то най - вече в стадо.

Отговори
0 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще ходите ли на море и къде?