49

Местният парламент страда от тежка форма на институционална неграмотност

Общинските съветници в Пловдив пак объркаха правомощията си по време на обсъждането на Общия устройствен план на Пловдив вчера. Жадни за няколко мига политическа слава, повечето от тях започнаха да се ровят в детайлите на документа, който определя градоустройствената политика  на града. Най-активните се надпреварваха с предложения за конкретни изменения, които всъщност не са предмет на тяхната работа в зала. Най-малкото защото не е нормално секретарки, чиновници, юристи, хуманисти и зъболекари да се изказват като експерти по градоустройствените въпроси.   

Заданието за измененията на ОУП е направено през 2017 година. Още тогава съветниците, някои от които са част и от актуалния състав на местния парламент, са пропуснали възможността да се информират каква е философията на измененията и в какъв точно град ни се предлага да живеем. Повечето са проспали възможността да разберат нещо по въпроса и по време на шестте обществени обсъждания на плана, организирани в шестте района на Пловдив. За да реализират елегантните си градоустройствени идеи, те са имали и редица други опции. По време на двете заседания на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) например бяха направени над 250 поправки в ОУП по предложения на граждани, общественици, фирми и различни професионални организации. Пренебрежимо малка част от тях са дошли от общински съветници, макар че именно те би трябвало да са най-активни и да задават най-много въпроси на експертите и авторите на документа в откритите заседания на ЕСУТ.

Стрелбата по общинската администрация и главния архитект, че измененията са направени на тъмно, също е с неточен мерник. Измененията в ОУП отдавна са качени на сайта на Общината и са достъпни за всички, които ползват интернет. За съжаление обаче, посещенията на страницата са обратнопропорционални на уж големия иначе обществен интерес към темата. Което говори, че в Общинския съвет е като на пазара - дебатьорите много обичат да взимат думата и да се изказват за неща, които нито са виждали, нито са чували. А че общинските съветници няма да прочетат внимателно целия документ, който е с огромен обем, е сигурно минимум на 99%. И дори някои да стигнат до края, няма да разберат почти нищо от материята.

Ако има сериозен проблем с измененията в ОУП, той е свързан основно с въпроса дали както през 2007 година ще бъде приета само графичната част на плана, или този път ще се стигне и до текстовата (обяснителната). Защото, ако второто не се случи, цялата дискусия ще е губене на време и преливане от пусто в празно. Защото без текстовата част инвеститорите пак ще се позовават на прословутата Наредба 7 към Закона за устройство на територията, която определя максималните показатели за застрояване в различните зони, и ще бият Общината в съда при всеки спор за поредния ПУП.

Дамите и господата общински съветници отдавна би трябвало да знаят, че по закон не са началници на кмета и неговата администрация. И в случая с ОУП по време на заседание в местния парламент могат само да приемат или отхвърлят плана. Не е в правомощията им да  разглеждат отново в детайли плана, като предлагат нови и нови изменения в зала, след като документът вече е одобрен от ЕСУТ.

За съжаление, институционалната неграмотност е силно заразна болест в България, а политиканите в Общинския съвет не са имунизирани срещу нея.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Кои са най-важните проекти за Пловдив?