49

Къде изтичат парите от данъците на пловдивчани

Приоритетите на Общината - нови детски градини и мъки по старите проекти

Автор Александър Константинов, бивш зам.-кмет на Пловдив

 

В момента, когато се обсъжда държавният бюджет и неговите приоритети за 2022 година, е интересно да видим какви са били приоритетите на Община Пловдив през 2021 година. Анализът се базира на отчетените разходи по дейности, защото това са реалните парични потоци, които са получени от звената на Общината. Тя е първостепенен разпоредител с бюджетни средства и в този смисъл разпределя паричните потоци към стотици второстепенни и третостепенни разпоредители. Представете си едно голямо дърво, на което ствола на дървото е Общината, а клоните и малките вършини са всички тези бюджетни звена.

Бюджетът гони 400 млн.

Сумата, протекла през корените и ствола на дървото, е 392 млн.лв. Голямата част от нея е насочена към системата на образованието и по конкретно - към общинските училища. Не са малко разходите и на управлението в различните сектори - общинска администрация, районни администрации, общински съвет и общински предприятия. Това са милионите, с които работи огромната общинска машина, която е необходима, за да осигури всички комунални дейности, насочени към хората.

64 млн. за децата на Пловдив

Сега да видим някои по специфични групи дейности, които са важни за гражданите. За децата на Пловдив са похарчени 64 млн.лв., като за дейност 311 - Детски градини, са 49 млн. лв., и дейност 431 - Детски ясли - 15 млн. лв. В същото време са събрани само няколко милиона от такси от родителите. От началото на април с решение на правителството тези такси няма да се събират, което обаче няма да увеличи много разходите за детските заведения, защото и сега те се финансират от държавата и от Общината. По-големият проблем е, че капацитетът на бщината в тези заведения не отговаря на търсенето. Спешно са необходими още минимум 2000 места в детските заведения. Изграждането на нови детски заведения е приоритет за кмета Здравко Димитров и това явно ще продължи.

Кои са обаче другите приоритети за администрацията? Видно е, че са съсредоточени основно в реализирането на наследените тежки инфраструктурни проекти, които са в риска заради начина на финансиране. Другите приоритети на кмета видимо са обектите, които ще се строят с 40-милионния заем и стадион "Ботев".  

 По отношение на другите важни дейности няма много нови идеи. 

50 млн. в графа екология, почти всички - за боклука

За екологията на града, която би трябвало да е основен приоритет заради проблемите с мръсния въздух и рисковете пред градската среда от презастрояването, са насочени 43 млн.лв. От тях дейност 623 - Чистота - 32 млн.лв., за дейност 627 - Управление на отпадъците - 4 млн.лв., и за дейност 622 - Озеляване - 6,4 млн.лв. През тази година разходите за чистотата и отпадъците ще се увеличат на почти 50 млн.лв. Разходите за зелената система са критично малки, а засега няма индикации, че администрацията ще смени своята политика за градските паркове. Има голяма група проекти, които чакат финансиране - паркове във всички райони в лошо състояние.

Пътната инфраструктура като доведено дете на кмета 

 Градската инфраструктура също е далеч от вниманието на администрацията. Общо са дадени 20 млн.лв., като за дейност 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - 16 млн.лв., дейност 604 - Осветление - 4 млн.лв. За град като Пловдив това са нищожно малко пари. За ремонт от години чакат основни булеварди - Кукленско шосе, Рогошко шосе, Карловско шосе, бул. "Ал Стамболийски" и много други. В критично състояние са важни квартални улици, за които районите кметове чакат от години. Да не говорим за пътната настилка и тротоарите в малките квартални улички. Те отдавна са забравени от Общината. В същото време тя събира от данък МПС и от дейностите по паркирането над 30 млн. лв., които задължително трябва да се насочат към уличната мрежа. Много тясна връзка с този сектор е дейност 849 - Транспорт, за която са похарчени 17 млн.лв. Голямата част са за субсидии за частните превозвачи - 15 млн.лв. Общината трябва да покаже какви са приходите от карти и билети, но е сигурно, че са много по-малки. Съществуващият икономически модел на градския транспорт е сбъркан и води към все повече пари от данъците на пловдивчани.

Спорт за всички 

Пловдив винаги е бил град на спорта, макар отдавна да се държи като мащеха за големите си таланти в индивидуалните дисциплини. В града има 132 спортни клуба, в които се развива 48 вида спорт. В дейност 714 - Спортни бази, през 2021 година са отчетени 12 млн.лв. В момента се изграждат три стадиона - "Ботев", "Локомотив", "Тодор Диев". Изгражда се и спортен комплекс на бул. "Дунав", ремонтират се редица общински бази, като лекоатлетическата база до стадион "Локомотив". Необходими са поне три пъти повече финансови ресурси за завършването на тези спортни бази. Това е голямото предизвикателство пред администрацията за 2022 година.

Имам една мечта... 

 Ще цитирам една фраза от историята - „Имам една мечта!” И аз имам една мечта - да видя проект за общински бюджет, в който кметът да формулира приоритети - програми - финансиране. Общинският бюджет е пъзел, който трябва да се подреди съобразно най важните сектори на Общината. Така ще бъде разбран от гражданите и ще бъде приет с обществен консенсус.

234595

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?