46
Следвайте ни

Ако искаш да заметеш проблема под килима, напиши програма и я хвърли в чекмеджето

viber icon

Автор: Александър Константинов, бивш зам.-кмет на Пловдив

Управлението на Общината е сбор от определени политики. Формирането на тези политики определя и облика на управляващите - леви, либерални, десни, консервативни или турлюгювеч. Управлението на една община е концентрирано в проекта на бюджета, защото именно той е механизмът за реализация на политиките. За всяка политика се разработва конкретна програма, която подрежда проектите за нейната реализация във времето. Така трябва да е по законите на управлението. В Пловдив обаче отдавна не е точно така. Програмите тук са като комисиите - пишат се, за да се замете под килима този или онзи проблем, и после се хвърлят в чекмеджетата да събират прах. Като изтече срокът им на действие, почти никога не завършват с окончателен доклад, който да анализира какво от заложеното и свършено и с какъв ефект, и как този документ да послужи като опорна точка за разписването на следващата тематична програма. 

Тези дни Община Пловдив е обявила конкурс по ЗОП за нова

Програма за управление на отпадъците

в периода 2021-2028 г. Това е една от най-важните политики на Общината, защото около 12% от годишния бюджет се разходва за нея, а само в местните разходи нейната тежест е 33%. През последните 10 години сумата, отделяна за тази комунална дейност, се удвои. Това е нормално, защото градът се разраства и има нужда от повече комунални дейности. Нарастват разходите за горива, заплати и т.н., а и размерът на бюджета се е увеличил. Но има нещо, което е притеснително - относителният дял в общия бюджет се е увеличил от 8-9% на 12%. В новата програма трябва да се анализират причините за това и да се предложат мерки как ще се оптимизира тази дейност.

Друг много актуален документ е

Програмата за чист въздух.

Пловдив е един градовете, който е лидер в замърсяванията на въздуха. Натискът от Брюксел се засилва всяка година. В тази борба за чист въздух се намеси и съдебната система. Има реална опасност на Общината да започнат да се налагат финансови санкции за превишение на нормативните показатели. Всички граждани ще плащат за бездействието на администрацията. Ще се наложат непопулярни мерки, които ще срещнат негативна реакция, но целта е много по-важна от това. Всички дишаме въздух с прахови частици, азотни и серни съединения, независимо от имотният ни статут. В този смисъл е много важно да се напише съдържателен документ, а заложеното в него да се изпълнява, а не формална програма, съставена под индиго от предишната, от която никой после да не се интересува.   

Следващата много важна програма е

Програмата за развитието на зелената система.

В действащия до момента ОУП от 2007 година зелената площ на един жител е определена на 11 кв.м при норматив от 20 кв.м. В подготвеният и приет вече от ЕСУТ нов ОУП няма кардинални промени за подобряване на ситуацията. Ако погледнем капиталовите програми през последните години, няма да видим реализирани проекти за нови паркове и градини. Не е реализиран и проектът за социализация на река Марица, която е може би най-големият парк на Пловдив. Зелените системи на хълмовете продължават да не са приоритет на управляващите. В същото време масово се застрояват междублоковите пространства, където жителите сами са изградили квартални градинки. Градът се превръща в бетонно гето, без градска среда, подходяща за съвременния човек.  

През 2020 година е приета и

Програма за енергийна ефективност.

В сегашния скок на цените на енергоносителите тази програма е изключително важна. Годишните разходи за всички видове енергия досега бяха 12-13 млн.лв., но за следващата година може да прогнозираме ръст до над 20 млн.лв., а това е много сериозна сума. Самата програма дава реални проекти за намаляване на енергийните разходи, но е много трудно да се определи кой от многото зам.-кметове на Пловдив отговаря за нея. Изобщо има голямо противоречие между структурата на управление на Общината и структурата на политиките и програмите.   

Така мога да продължа да изброявам програма след програма - за образованието, за управление на общинските имоти, за Генералния план за организация на движението и т.н. Във всички секторни политики са разработени програми, но какво реално е изпълнено от тях, вероятно знае само администрацията. Проблемът е, че при разработването на проекта на бюджета няма връзка между необходимостта да се реализират важните проекти по тези програми и заложените разходи. Докато продължаваме да правим

проекта на бюджета като счетоводна справка,

без да се осигурява реализацията на всички програми и реализацията на управленската политика като цяло, Пловдив ще продължава да тъпче на място, а за важните обекти няма да има финансиране.    

През тази година Общината има реален шанс да подготви проекта на бюджета по нов начин. Закъснението на държавния бюджет и подготовката на общинския бюджет през първото тримесечие на следващата година дава възможност за по-задълбочена разработка. Въпросът е дали ръководството на Общината може да го направи и мисли ли изобщо за това.

Още от категорията

Виж всички

Анкета

Кои са най-големите предизвикателства пред новото правителство през 2022-ра година?