Следвайте ни

78 % от българите се страхуват от престъпления

Всеки втори обаче вярва в полицията

Проучване на изследователски център "Тренд" показва, че почти 44 % от гражданите не смятат, че МВР работи ефективно. Сондажът е проведен сред 1002 пълнолетни граждани от цялата страна и всички възрастови групи. 

220 хиляди пълнолетни българи декларират, че са ставали жертва на грабеж/престъпление в последната една година. 62 % от българите биха се обърнали при проблем, свързан с личната сигурност към полицията, а близо 20 % към роднини. 29 % от българите не се чувстват сигурни в домовете си.

90 % от българите посочват, че в последната една година нито те, нито техни близки са били обект на грабеж/нападение. Въпреки това данните регистрират високи дялове на несъгласие по отношение на въпроса „Вие лично съгласен ли сте, или не сте съгласен с твърдението, че в България човек може да се разхожда навсякъде и по-всяко време без да се страхува от престъпление?“ - 78 % не са съгласни, че могат да се разхождат навсякъде и по-всяко време, без да се страхуват от престъпление.

8 % от българите се страхуват, че върху тях може да бъде упражнено насилие от страна на полицията.

Високи дялове на декларация за страх има и по отношение на крадци (78 %), хора от ромски произход (64 %), хулигани (69 %). Не се отчита особена динамика по отношение на пол и възраст, както и по отношение на населеното място.

38 % е делът на българите, които заявяват, че се страхуват от насилие от страна на бежанци/мигранти. Тук се отчита динамика спрямо пола на респондентите, като данните показват, че жените в по-голям дял се страхуват - за сметка на мъжете. По отношение на населеното място, то близо 50 % от живеещите в столица споделят такъв страх, докато дяловете в областните градове, малките населени места и селата е по-нисък.

Едва 2 % от българите декларират, че се страхуват от насилие от страна на съпруг(а)/партньор(ка), а 92 % отговарят отрицателно. По отношение на тези данни трябва да имаме предвид и нежеланието на хората да споделят такъв тип информация.

Почти разполовено мнение се регистрира по отношение на ефективността на полицията - 42 % са на мнение, че полицията работи ефективно, докато 44 % са на обратното мнение. Ниски нива на оценка за ефективност се регистрира по отношение на съдебната власт - 21 % ефективност, както и при законодателна - също само 21 %.

62 % от българите биха се обърнали с най-голямо доверие при проблем, свързан с личната сигурност, към полицията. Разлика се отчита при хората на възраст между 18 и 29 г., където по-голям дял (над една четвърт) биха се обърнали за помощ към роднини в сравнение с останалите възрастови категории. Данните показват, че живеещите в малките населени места и селата в по-голям дял биха се обърнали към полицията за сметка на живеещите в столицата.

 На въпрос каква би била реакцията им при нарушаване на личната сигурност, 73 % от хората посочват, че биха подали жалба в полицията. 22 % от българите посочват, че биха се защитили сами включително с насилие при ситуация, в която е нарушена личната им сигурност. 4 % от българите биха останали пасивни в такава ситуация. 


Още от категорията

Виж всички

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?