2374

Заместник-кметът Анести Тимчев: Ако Марица прелее, ни очаква балканска екокатастрофа

Да се блокира дейността по почистването на реката, прилича на саботаж

Опонентите на процедурата за избор на изпълнител търсят под вола теле 

Ще изберем фирмата след окончателния хидрогеоложки доклад и оценката за необходимата техника и опит

Растителността в реката е поне на 10 години. Ние работим по проблема от първите дни на мандата на кмета Здравко Димитров 

 

- Г-н Тимчев, кое наложи да се въвежда частично извънредно положение в Пловдив и защо едва сега "на пожар" се правят постъпки за спешното почистване на река Марица?

- Мисля, че всички виждат защо се налагат спешни мерки. За проблема се говори от години и всички изглеждат съгласни, че в това си състояние коритото на реката е опасно. И не е вярно, че това, което предприема Община Пловдив, е "на пожар". Работим по този въпрос от дълго време. Известно е, че бяха направени няколко опита да стартира процедура за почистването на коритото, но тя бе блокирана с административни и други средства. Именно затова сега се премина към решението за обявяване на частично извънредно положение. Проблемът се задълбочава и ситуацията е много тревожна и наистина извънредна. Идват есенните дъждове, зимата, а после и пролетното топене на снеговете. А положението може да стане и бедствено при висока вълна в реката, която е буфер за няколко големи язовира. Като отговорна администрация ние ще направим всичко възможно, за да не се случи най-лошото. Всички видяхме какво стана преди седмици в Подбалкана. 

 - Какво би станало при евентуална висока вълна и преливане на реката?

 - Ще стане страшно. Дължината на река Марица само в България е 322 км. Тези 322 км минават през 12 големи населени места, 22 по-малки, общо 1 милион жители са около течението на реката. 12 от най-големите язовира са свързани чрез притоци или самата река. Ако започнат големи дъждове, големи валежи и се стигне до вдигане нивото на язовирите, с цел предпазване на стените и по-големи бедствия ще започне изпускане. Всичко това ще вдигне нивото на реката. При 30 литра на квадратен метър, ако вали 2-3 дни и се наложи някъде изпускане, нивото ще се вдигне с 6 метра. Такова ниво ще залее абсолютно всичко. По-големият проблем е, че близо до реката се намират два обекта - сметището и помпите, с които ВиК добива водата за Пловдив. Можем да кажем, че искаме да го направим бързо, защото събитията около нас ни принуждават да го направим сега. В същото време искаме да успокоим пловдивчани за това, че на територията на Пловдив този въпрос ще бъде решен. Сам по себе си този въпрос поставя друг - въпроса за така наречените проточни водни басейни. Тези 322 км от началото до излизането трябва да бъдат плод на отделна национална програма. Има области, да се изиска решение междуведомствените комисии да дадат своето предложение, да се определят средства в бюджета, да се предоставят на областните управители и те да бъдат задължени на територията на областта си да извършват всички тези мероприятия. Те могат да ги възлагат на кметовете. Все пак реките са пет, а не 50 000. Това трябва да стане с всяка една река, за да бъдем сигурни, че изходът на язовирите и самите басейни са почистени и са в съответната регулация.

- Какво в крайна сметка е решението на проблема? 

- Решението не е лесно и ние работим по него от първите дни на мандата по няколко причини. Първо, защото реката не е чистена 10 години и като пловдивчани това нещо го виждаме всеки ден. Второ - в крайна сметка това е един воден басейн, обточен басейн на редица язовири в страната. Знаем, че при аварийни ситуации ще се използва, за да поеме така наречената небалансирана водна енергия. Трето, защото река Марица минава покрай сметището на Пловдив и Пречиствателната станция на Пловдив. Ако се случи аварийна ситуация, това ще бъде една балканска екокатастрофа.

Още през 2020 г. започнахме подготовката да кандидатстваме за средства от Комисията по бедствия и аварии за почистването на коритото. Първо, защото бюджетът  на Общината за съответната година вече бе разписан без предвидени такива пари, и второ, защото дойде пандемията от коронавирус и Общината трябваше да похарчи доста, за да подпомогне своите здравни заведения за битката с ковид. Нещата не се случиха през 2020-а и през 2021 г. информирахме премиера, вътрешния министър, председателя на Комисията по бедствия и аварии и защита на населението, министъра на финансите, всички институции в България, които имат отношение към този въпрос. Обяснихме, че реката не  е чистена и всички сме длъжни да предпазим населението от евентуално бедствие. В крайна сметка в края на 2021 г. получихме 1,5 млн. лв., които можем да използваме за тази цел. Решихме моментално част от тези средства да отделим за разписването на съвременен проект за рехабилитация и чистене на река Марица. Като казвам съвременен проект, имам предвид, че в урбанизираната територия на река Марица се намира един бент. Той е с долно оттичане. И това оттичане в известна степен намалява скоростта на водата и създава предпоставки за увеличаване на наносните отлагания по теченията на реката, в резултат на което се движи значително по-бавно и отлага повече. Намалената скорост на течението на водата създава предпоставки единствено и само допълнително да се нанасят отлагания по дъното на реката, които след това са застрашаващи. С наше обследване установихме, че част от стените по коритото на реката имат нужда от рехабилитация. Това е един сериозен проблем. Затова през 2020 и 2021 г. ние направихме последователно етапни проверки по течението на река Марица от вътрешноведомствена и междуведомствена комисия. Те потвърдиха това, което ние имахме като опасение - че се налага спешна работа. Затова в началото на годината използвахме един от двата възможни подхода. Първият бе да търсим средства, за да може да подхванем чистенето на Марица в регулационните ѝ граници, които са значително по-големи от урбанизираната територия. Регулационните граници обхващат колелото за Пазарджик на Околовръстното шосе, по цялото течение на реката, и отиват след кв. "Столипиново", където река Пясъчник се слива в коритото ѝ. Поискахме да възложим проектиране. За наше съжаление обаче, на трите възлагания не се яви нито един кандидат. Оказа се, че това е много сложен въпрос. Той не само че трябва да бъде направен от опитни професионалисти, но трябва да бъде съгласуван с много институции. В същото време има приет План за управление на риска от наводнение и План за управление риска от бедствия, в които е казано какво точно трябва да се прави. След като видяхме, че има откази, решихме да направим нещо друго - да възложим на инженеринг проектиране и изпълнение на цялата тази територия, без да бъдат осигурени средствата, което е позволено от закона. През април бяхме готови с това, кметът Здравко Димитров проведе разговор с премиера, който каза да действаме, като след това ще търси начин да осигури средствата.

- Защо процедурата не сработи? 

- Спомняте си, че съветниците от "Демократична България" и някои граждански активисти се обявиха против това, явно търсейки под вола теле. Бяхме принудени да си оттеглим обратно поръчката, за да няма излишни инсинуации. От всички  институции, до които бяхме изпратили писма, включително и от тогавашния министър на околната среда и водите Емил Димитров, получихме съгласие, че спешно е необходимо да се започне почистване. Ние възложихме обществена поръчка за подготовка за цялостен проект за почистване, рехабилитация, анализ и т.н. на река Марица, без строителство. Мина периодът за провеждане на тази обществена поръчка. Тя бе обявена и на практика е проведена.

Срокът за подаване на документите изтече, а сега комисията оценява предложенията на всичките 6  фирми, които са подали оферти. Предстои тя да определи кой печели правото да прави проект за регулационните граници на река Марица. Да, обаче събитията в Карлово, Бургас и София, срещите със специалисти от Софийския университет, които работят по климатичните промени, срещите с хора от НИМХ създадоха у нас безпокойство какво ще стане, ако страшното дойде утре. Затова в разговор с областния управител Ангел Стоев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев тук в Общината на 15 септември обсъдихме възможността да търсим друг, по-бърз вариант за неотложните дейности. Имайки лошия опит от това, което се случи в Карлово, от Областната администрация ни посъветваха, базирайки се на закона, да обявим частично извънредно положение във връзка с това да има превенция на евентуални последствия. И на 30 септември кметът Здравко Димитров обяви такова.

- Опонентите ви обаче твърдят, че сте взели решението на тъмно и в противоречие със закона и бързате с единствената цел да изберете определена фирма за дейността? 

- Това са поредните спекулации на една и съща група хора. В периода между 15 и 30 септември уведомихме РИОСВ за намеренията си, те ни върнаха тяхното мнение. Уведомихме и Басейнова дирекция, те също ни върнаха мнение. Написахме писмо до министър Демерджиев докъде сме стигнали, копие от това писмо изпратихме до областния управител. В крайна сметка уведомихме всички, които имат отношение към процеса. В момента, в който кметът Здравко Димитров подписа заповедта, я изпратихме до областния управител и до вътрешния министър. Изчакахме тяхното мнение. В събота (1 октомври) беше ден за размисъл преди изборите, в неделя - вотът, в понеделник направихме последен преглед на документите и във вторник изпратихме до АОП наше предложение за обществена поръчка. С него изпратихме и аргументите да обявим такава екстремна поръчка, а именно протоколите на двете комисии, писмата до институциите и т.н. Тоест, ние информирахме моментално всички, които имат отношение по контрола и разрешаването на процедурата. В тази обществена поръчка, за да я дадем на агенцията, трябваше да запишем и фирма, към която ще се обърнем да я изпълни. Поискахме да минем по най-бързия и най-гарантиран вариант.

Анести Тимчев е заместник-кмет на Община Пловдив по екология и здравеопазване. По образование е инженер. Преди да се присъедини към екипа на градоначалника Здравко Димитров, е управител на Европейски логистичен център за строителни системи и технологии. Член е на Съвета на президентите на UFEMAT (Европейска асоциация на производителите и търговците със строителни материали) в Брюксел.

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?