Следвайте ни

Шефът на пловдивската полиция: Изисквам от себе си и от колегите висок морал

viber icon

- Г-н Балев, как се чувствате начело на Областната дирекция на МВР-Пловдив? Вие идвате от БОП, но все пак сте били начело на Второ районно в града под тепетата.

- Приемам назначението си като изпълнение на дълг към Родината и като добра оценка за досегашната ми работа. Няма по-голямо щастие и отговорност от това да служиш на обществото. Работата ми в последните три години в оперативна служба е голямо предимство, защото имам цялостен поглед върху процесите на национално и международно ниво по отношение на сигурността.

- Как Ви приеха служителите, какво им казахте при встъпването Ви в длъжност?

- На представянето си призовах служителите на ОД на МВР-Пловдив да бъдат честни и достойни граждани на Република България, да бъдат честни и достойни служители на МВР. В служебната си дейност да се водят единствено от държавния и обществен интерес. Заявих, че служенето на други интереси - политически, икономически и частни, е недопустимо и че подобно поведение ще бъде санкционирано с възможно най-тежкото дисциплинарно наказание. Считам, че присъстващите ръководни служители ме разбраха правилно. Призовах ги тези мои думи да бъдат предадени и на техните подчинени.

- Успяхте ли да се впишете в средата и да откроите основните си приоритети?

- Отново посочвам, че в детайли съм запознат с предизвикателствата пред държавата, и в частност Министерството на вътрешните работи. На първо място ще посоча засиления миграционен натиск по границите и във вътрешността на страната ни. ОД на МВР-Пловдив изпраща полицейски служители, които са ангажирани с охрана на лагерите за настаняване на незаконно преминалите границата чужди граждани. Ежедневно се осъществява контрол по АМ “Тракия” и по другите основни пътища, преминаващи през територията на дирекцията, като и жп гара Пловдив. Не на последно място всички лица, за които е придобита информация, че са свързани с незаконен трафик на мигранти, са поставени под контрол с всички възможни законови средства. На второ място - разрастващата се криза, свързана с разпространението на COVID-19, изисква от нас спешни и адекватни действия по контрол за спазване на мерките. Ежедневно самостоятелно извършваме проверки за спазването на разпоредените от министъра на здравеопазването мерки, както и съвместно с РЗИ и БАБХ. На трето място следва да отбележа като приоритет в работата на ОД на МВР продължаващата специализирана полицейска операция по ограничаване на т.нар. битова престъпност. Изготвен е и се изпълнява план за усилено присъствие на служители от охранителна и криминална полиция в малките населени места. Извършват се действия, насочени към превенция на проявите на незаконна дейност, контрол за спазване Закона за движение по пътищата, активно въздействие върху лицата, склонни да нарушават закона, както и непрекъсната комуникация с кметовете на населените места и населението. Не на последно място като важен приоритет ще посоча и непрекъснатите действия на полицейските служители, насочени към намаляване на пътния травматизъм. Въпреки посочените вече други дейности, отделяме и максимален брой служители за контрол на спазване на Закона за движение по пътищата.

- Мигрантският натиск по границата е една от основните теми в момента. Какво се прави по въпроса в Пловдив и региона? Наскоро бяха заловени нелегални мигранти на Централна гара, имаше такива случаи и по АМ “Тракия” .

- Този проблем стои изцяло на вниманието на ОДМВР-Пловдив. Доказателство за това е и фактът, че от началото на годината са проведени общо 58 специализирани полицейски операции по противодействие на нелегалната миграция. В случаите на установени незаконно пребиваващи чужденци - те са били съпроводени до “Специален дом за временно настаняване на чужденци” в гр. Любимец и “Регистрационно-приемателен център” в гр. Харманли.

- Друга актуална тема са мерките срещу COVID-19. Извършвате съвместни проверки със служителите на РЗИ. Какво показват те? Има ли санкционирани и колко?

- Във връзка със ситуацията около коронавируса може да се каже, че работим по две направления. Едното от тях е контролът по спазването на задължителния карантинен период от страна на гражданите. В тази връзка, от началото на годината са извършени 76 572 проверки. 55 са случаите на установено неспазване на предписаната карантина. По чл. 65 от ЗМВР са връчени над 22 000 предупредителни протоколи, а съставените актове по чл. 209А от Закона за здравето са 189. От друга страна, ОДМВР-Пловдив активно съдейства на РЗИ при проверки, свързани със съответните противоепидемични мерки, заложени в изискванията на здравните власти.

Тук данните от статистиката за периода от началото на годината са следните:Брой оказани съдействия и извършени проверки на лица и обекти съвместно с РЗИ - 650.Брой извършени проверки на търговски обекти и заведения - 22 878 бр. Брой констатирани нарушения - 113 бр. Взето отношение:Протоколи по чл. 65 от ЗМВР - 2 бр.Разпореждане по чл. 64 от ЗМВР - 2 бр.Съставени актове за установяване на административно нарушение - 113 бр.

- Видно от ежедневния бюлетин на пловдивската полиция, всеки ден в арестите попадат пияни и дрогирани. Какви мерки се предприемат в тази посока?

- Разпоредил съм като основна задача засилен контрол върху водачите на МПС. Благодаря на Община Пловдив, че ни осигурява тестове, с които да изпробваме водачите за шофиране след употреба на наркотици. На- дявам се и на бъдеща такава подкрепа.

- Престъпността по селата не е секнала. В малките населени места ежемесечно има посещения на полицейски патрули и срещи с местните. Каква е ситуацията с престъпността там?

- Един от основните приоритети в дейността на Областна дирекция на МВР-Пловдив е превенция и противодействие на конвенционалната (така нар. битова) престъпност на обслужваната територия, с особен акцент - малките населени места без постоянно полицейско присъствие. От началото на годината до 2 септември 2021 г. в селата от Пловдивска област са регистрирани 694 престъпления, със 130 броя по-малко спрямо аналогичния период на 2020 г., като се наблюдава спад на регистрираната престъпност от 16%.

Същевременно се констатира увеличение на разкриваемостта на извършените престъпления и към момента тя е в размер на 51% (разкрити са 354 престъпления от регистрираните) при 48% за 2020 г. Най-често извършваните деяния в малките населени места са кражби на имущество - 152 бр., като същите са намалели с 20 броя спрямо аналогичния период на 2020 г.; управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества - 121 бр.( при 137 бр. за 2020 г.); използване на чужди регистрационни номера на МПС - 32 бр. (при 52 бр. за 2020 г.); унищожаване и повреждане на имущество - 45 бр. (при 36 бр. за 2020 г.); хулиганство - 22 бр. (при 20 бр. за 2020 г.); производство, притежание, разпространение на наркотични вещества - 28 бр. (при 45 бр. за 2020 г.); измами - 23 бр. (при 12 през 2020 г.)

От месец юли 2021 г. е възобновено посещението на мобилните екипи от служители на криминална, икономическа и охранителна полиция и служител на РДПБЗН, което беше временно преустановено във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с ограничаване разпространението на COVID-19.

На база извършен анализ на оперативната обстановка ежемесечно се сформират 16 мобилни екипа, които по утвърден график посещават 48 малки и отдалечени населени места, без постоянно полицейско присъствие. Срещите се отразяват в унифицирана информационна карта, която съдържа информация за получените сигнали и установени местни проблеми по сигурността и обществения ред.

По получените сигнали и предложения се предприемат конкретни мерки за решаването им. За констатираните проблеми, касаещи дейността на полицейските органи, се предприемат действия за отстраняването им. За констатираните проблеми от компетентността на други държавни органи и институции се изпращат уведомителни писма и предписания до същите за отстраняването им, както и се провеждат срещи с техни представители.

Освен горепосочените смесени мобилни екипи, за допълнително обезпечаване с полицейско присъствие и осигуряване на полицейска услуга на жителите на малките населени места - те се посещават и от мобилни екипи в състав от служители на съответното РУ по предварително утвърден ежеседмичен график.

Във връзка със зададения акцент върху превантивната дейност по недопускане и предотвратяване извършването на престъпления спрямо уязвимите групи от живеещите в малките и отдалечени населени места, полицейските инспектори и младшите инспектори към РУ посещават и беседват със самотно живеещи и възрастни лица, предоставят информация за най-често срещаните измами и престъпления в района; дават конкретни съвети за намаляване риска от извършване на престъпления спрямо тях и предоставят данни за контакт при необходимост.

Разпространяват се разяснителни съобщения на общодостъпни места за начина на извършване на престъпления спрямо самотно живеещи и мерки за недопускане на този род деяния, както и се използват средствата за масова информация. В периодите на раздаване на пенсии се осигурява полицейско присъствие около пощенските клонове и станции, като се провеждат беседи с гражданите какви мерки да предприемат за недопускане на измами и кражби, както и да не допускат непознати лица в жилищата си под какъвто и да е претекст. Чрез агенция “Социално подпомагане” са подадени списъци със самотно живеещи възрастни хора, като инспекторите ни водят на отделен списък лицата в обслужваните райони.

- Относно борбата с корупцията, която не престава да вълнува гражданите, какви мерки сте набелязали?

- Бих искал да призова гражданите на област Пловдив да бъдат безкомпромисни към проявите на корупция и незабавно да ни сигнализират. Разчитам и на тяхната съвест да не стават част от този процес. От своя стана, като ръководител, ви уверявам, че ще предложа на министъра на МВР да назначи найподготвените, честни и достойни полицейски служители за ръководители на отделните полицейски звена в ОДМВР-Пловдив. Гарантирам, че при провеждане на конкурси за назначаване и преназначаване на полицейски служители ще се водим от принципите на честност и прозрачност. Считам, че добрият личен пример на ръководните служители е важна предпоставка за недопускане на корупционни прояви от служителите на МВР.

- Предстои първият учебен ден. Какви стъпки предприема полицията, за да осигури сигурността на децата?

- Традиционно полицейските служители са ангажирани с голям обем от дейности по гарантиране на безопасността на децата. Във взаимодействие с МОН са извършени проверки на районите около училищата, изготвени са предписания за възстановяване маркировката на пешеходни пътеки, осветление, оградни съоръжения, както и проверки на охранителните фирми, ангажирани в училищата. Проверява се и изправността на видеонаблюдението. Искам да подчертая, че безопасността на децата е отговорност на цялото общество и зависи от дисциплинираността на всеки един от нас.

- Какво бихте пожелали на нашите читатели?

- Уважаеми читатели на в. “Марица”, пожелавам ви преди всичко да сте здрави. Бъдете активни членове на гражданското общество! Нека заедно да направим област Пловдив още по-добро място за всички нас.

ДИМИТЪР БАЛЕВ е роден през 1975 г. в град Чирпан. През 21-годишния си професионален стаж в системата на МВР той е заемал различни изпълнителски и ръководни позиции в пловдивската дирекция на вътрешните работи и

службите за борба с организираната престъпност. Непосредствено след завършване на висшето си образование в Академията на МВР през 2000 г. започва работа като разузнавач в сектор “Криминална полиция” към Второ РУ-Пловдив. От 2005 г. до 2010 г. е на същата длъжност по направление “Борба с организираната престъпност“. През 2010 г. е началник на сектор “Криминална полиция” към Трето РУ-Пловдив. В края на 2013 г. застава начело на РУ-Труд, а година по-късно ръководи и Второ РУ-Пловдив. През 2018 г. отново преминава на длъжност в сектор към Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”. Със заповед на министъра на вътрешните работи от 12.08.2021 г. е временно преназначен за директор на ОДМВР-Пловдив. По време на службата си за постигнати високи професионални резултати Димитър Балев е награждаван многократно с “писмена похвала”, “обявяване на благодарност”, а през 2015 г. и с Почетен знак на МВР III степен

 

Тони Михайлов

Тони Михайлов

Репортер

Тони Михайлов е завършил магистратура „Журналистика, реклама, PR“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Бил е репортер и водещ на дневни блокове в Информационна агенция и радиоверига "Фокус".   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (6)

Патриот

Патриот

13.09.2021 | 13:51

Когато се кълнете в честност, във висок морал не заставайте до портрета на Васил Левски, защото го осквернявате по този начин. Иначе няма лошо да сте високоморален, честен, отдаден на работата и службата човек!

Отговори
9 1
Знаещ

Знаещ

13.09.2021 | 10:40

Първият достоен и ерудиран началник на пловдивската полиция. Човек без зависимости и бизнес-залитания, честен, скромен и работещ. Успех, началник!

Отговори
7 4
Човек без залитания-СИГНАЛ

Човек без залитания-СИГНАЛ

13.09.2021 | 14:44

Може ли чрез вашата медия да се провери кои отговорни полицаи, бдящи над здравето и неприкосновеността на гражданите и най-вече над децата, са отишли на новата площадка на ул. Младежка след 16 00 в петък на 10.09, и са събирали личните данни на децата по сигнал, че чупят пейки, като пейките са били там цели? Чия бухалка са полицаите? Какво очакват да правят децата по това време? С каква цел е построена детската плъшадка? Благодаря!

Отговори
3 2
Майна

Майна

13.09.2021 | 08:47

Поредния заплатаджия който пукната пара не дава за България . Мигрантите не трябва да бъдат настанявани в Любимец а депортирани обратно от където са дошли бе пе-дал

Отговори
10 9
Барабата

Барабата

13.09.2021 | 08:24

Време е да проговорите за погазване на закона и нарушение на конституцията когато бяхте шеф на 2-ро ,ще Ви бъде публично припомнено и по чие нареждане бе прикрито сем. Делижови.Цялото Ви интервю са дежурни приказки

Отговори
10 7
Пламен Узунов

Пламен Узунов

13.09.2021 | 08:12

Честен и принципен пич за разлика от многото боклуци.

Отговори
11 12

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ако парламентарните избори са сега, за кого бихте гласували?