2374

Пламен Райчев: Пловдив има нужда от всяка педя зеленина

- Г-н Райчев, има спорове около баланса в територията на града, заложен в измененията на Общия устройствен план, и тежестта на зелените площи в микса от различни зони. Отдавна е известно, че парковете в Пловдив не достигат, а градът има сериозни проблеми с качеството на въздуха. Какво прави Общината, за да навакса това изоставане?

-  Територията на общината се формира от различни зони - за застрояване, за зелени площи, водни зони, зони за транспортна инфраструктура, земеделски земи, зони за обществена инфраструктура и т.н.  Като всеки развиващ се град, Пловдив има недостиг на територии във всички тези сегменти. Знаете за особения статут на Пловдив като град-община и ограничената му територия. Един от начините да се намали натискът за застрояване в компактния град е да се разширят строителните граници. Явно Пловдив продължава да привлича нови жители, а те имат нужда от жилища. Щом има търсене, ще има и предлагане и в Пловдив ще продължава да се строи.

В този смисъл Общината трябва да осигурява нови зони за застрояване. Това на практика е направено в проекта за изменение на Общия устройствен план. Има риск обаче да намалее относителният дял на зоните за зелени площи. Затова е важно да спасява всяка педя зеленина. Именно в тази посока е инициативата за откупуване на 50 дка в парк „Отдих и култура” от частни собственици, която бе подкрепена от Общинския съвет на сесията вчера. Когато говорим за зелените площи като белите дробове на града обаче, трябва да помним, че тревата, цветята, храстите и лонгозите не влияят значително на качеството на въздуха и климата в Пловдив. За да получим тези ефекти, трябва да създаваме зелени зони по законите на парковото строителство - със съответните растителни видове, които първо са подходящи за нашите географски ширини и после могат наистина да подобряват качеството на въздуха. А едва ли можем да се надяваме, че някой частен субект ще инвестира в паркове и градини. Затова спорът трябва ли Общината на откупи въпросните 50 дка е безсмислен.

- Вие сте зам.-кмет по строителство и общинска собственост. Къде Общината може да изгражда нови зелени площи?

- Големият резерв е край бреговете на река Марица. Необходимо е ново залесяване с подходящи видове и в самия парк „Отдих и култура”. Сериозно изостават със зелените площи районите „Южен”, „Северен” и „Източен”. Има потенциал и в междублоковите пространства.

В новия Общ устройствен план са предвидени и отредени достатъчно зелени площи, които обаче трябва да се реализират. Има възможност за откупуване и на други имоти с възможности да се развият като паркове, какъвто е случаят с терена до хотел „Санкт Петербург”. Друга опция са земеделските земи на територията на общината, които са загубили стопанския си статут. Въпросът е, че за придобиването на такива терени и изграждането на нови паркове са необходими доста средства. И тук администрацията трябва да получи обществена подкрепа за подобни инвестиции. Когато решаваме, е добре да помним, че когато става дума за парковете и чистия въздух, парите не са от значение, защото здравето на децата ни няма цена.

234595

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?