Следвайте ни

Новото Асеновградско шосе намали катастрофите в региона

Всеки един от нас трябва постоянно да се усъвършенства като водач на пътя и като участник в движението

В средата на миналата седмица областният управител Здравко Димитров свика извънредно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив. На него стана ясно, че съвместната работа на институциите е изключително важна за намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия в региона и затова е нужно регулярно да се правят анализи и да се вземат адекватни решения. По информация от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ пътнотранспортният травматизъм в област Пловдив за първите седем месеца на 2019 г. регистрира най-голямо понижение за цялата страна на тежките ПТП /-67 броя/, спрямо същия период от предходната година. Но въпреки това областта остава на едно от водещите места по брой на катастрофите и ранените при тях. Забелязва се съществено намаляване на броя на загиналите, което се обуславя от непрекъснато подобряващата се пътна инфраструктура и положителните показатели на действащите мерки за повишаване на безопасността на движението по пътищата в област Пловдив. „Марица“ потърси мнението по въпроса на Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която взе участие в срещата.

 

 


Малина Крумова е председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ от средата на февруари т.г. Тя започва да работи по проекти и програми от 1998 г. От 2007 г. е експерт в Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ към МОСВ. През 2009 г. е назначена за директор на дирекция и ръководител на тази оперативна програма. В периода от 13 март 2013 г. до 29 май 2013 г. е назначена за заместник-министър на околната среда и водите в правителството на Марин Райков. От ноември 2014 г. участва в координацията на европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в групата на високо равнище на ЕК за опростяване на кохезионната политика. Ръководи дирекция „Централно координационно звено“ до януари 2017 г., когато е назначена за служебен заместник министър-председател, отговарящ за европейските фондове. На 9 май 2017 г. е назначена за заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството. От октомври 2018 г. работи по създаването на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

 


- Г-жо Крумова, на областната комисия разгледахте пътнотранспортната обстановка в региона. Защо Пловдив е на първо място в страната в тази негативна класация?

- Област Пловдив е една изключително тежка област. Първо, е голяма като територия, второ, през територията <210> преминават две магистрали - „Тракия и "Марица". Трето, тук се намира вторият по големина град в България, който също така е доста развит стопански и има развит бизнес, голямо население и много приходящи хора. Всичко това са обективните фактори, които определят такава статистика. Хубавото на територията на област Пловдив, което ние отчитаме и искаме да подкрепим с повече усилия, е това, че се забелязва сериозно намаление на пътнотранспортните произшествия, на ранените и на загиналите спрямо данните за същия период на миналата година. Но желаем да продължим усилията в тази посока - на местните власти, на областта, на ОДМВР - Пловдив, за да имаме все по-голямо намаление.

 


- На какво се дължи това намаляване на броя на ПТП-тата в Пловдив и областта през последната година?

- Една от основните причини за намаляването е изграждането и пускането в експлоатация на пътя Пловдив-Асеновград, който, както знаете, беше една от критичните точки не само в областта, но и за цялата страна.

Забелязва се изключително позитивна тенденция,

откакто е пуснат участъкът. Основният фактор, елиминиращ причините за настъпване на пътнотранспортни произшествия, това е разделянето на двете посоки на движение. Откакто е пусната тази отсечка, се забелязва сериозно намаление на пътнотранспортните произшествия. Но трябва да имаме предвид, че безопасността на движението е системен проблем, който включва много фактори - както поведението на водачите, така и средата и състоянието на автомобилите.

 


- Но все пак статистиката сочи с 14 хиляди извършени нарушения повече в сравнение с първото полугодие на 2018-а. Това как може да се обясни?

- В това няма нищо чудно. Установените нарушения ще стават все повече с въвеждането на все по-модерни технически средства. Колкото повече контролираме нарушенията, толкова повече ще са те като брой. По-важно е дали тези нарушения, които са установени, 

ще доведат до промяна на поведението на водачите,

особено на тези, които системно нарушават правилата за движение по пътищата.

 

- Стана дума и за по-слабата подготовка на водачите на МПС. Проверки на пловдивската полиция с НАП и ДАИ вече откриха нарушения в няколко местни автошколи. Какво е мнението ви по въпроса?

- Аз не бих могла да коментирам дали има по-слаба подготовка на водачи на територията на област Пловдив. Категорично подготовката на водачите е един от основните фактори за намаляването на произшествията и усилията на Държавната агенция са насочени към това да направим тази подготовка ефективна. Разбирате, че времето на един шофьорски курс категорично не е достатъчно да се подготви един водач, така че той да може да отчита абсолютно всички рискови фактори. Затова подготовката на водачите и участниците в движението трябва да започва от най-ранна детска възраст с осъзнаването на това колко сложен процес е безопасността на движението и участието на всеки един от нас в него, било то като пешеходец, велосипедист или шофьор в пътнотранспортната система. И трябва да продължи и при шофьорския курс за придобиване на правоспособност, но и след това с придобиване на умения, внимание за рисковите фактори на пътя. Още повече че с течение на времето тези рискови фактори се променят от технологичните новости, развитието на автомобилостроенето и на инфраструктурата. Всеки един от нас трябва постоянно да се усъвършенства като водач на пътя и като участник в движението.

 


- Удачно ли е според вас предложението да се увеличи броят на часовете по кормуване по време на шофьорския курс?

- Такова беше предложението на работна група, сформирана със заповед на министъра на образованието. Доколко е удачно, предполагам, че времето ще покаже. Но така или иначе самият курс сам по себе си категорично не е единственото нещо, което подготвя водачите. Те се подготвят, когато шофират, така че те придобиват уменията, след като вече са преминали курса за обучение и е важно това да става в безопасна среда. Затова и на областната комисия по безопасност на движението коментирахме

необходимостта за създаване на полигони и писти, 

където в безопасна среда може да се тестват различни неща, да се симулира рискова ситуация, в която хората да разберат какви са в действителност техните собствени възможности и възможностите на техния автомобил.

 


- Напоследък масово се използват електрически тротинетки и вече се заговори за подготовката на регламентация на тяхното управление. Какво да очакваме?

-  Електрическите тротинетки са предизвикателство за всички европейски държави, тъй като това е транспортно средство, което навлиза доста активно в целия ЕС като едно екологично средство, което позволява бързо и свободно придвижване на хората в градската част, която е изключително натоварена откъм автомобили и друг тип движение. По тази причина нашата задача е да се направи своевременно регламентацията, преди да стане повсеместно използването на електрически тротинетки и да се окажем в ситуация, в която настъпват сериозни пътнотранспортни инциденти с тяхно участие. В случая искаме да действаме превантивно, преди да са настъпили рисковете.

 


- Културен участник в движението ли е пловдивчанинът, какви са вашите наблюдения в столицата на културата?

- Бих казала, че както за всяко друго нещо, има културни и некултурни участници в движението. Въпросът е ние да стимулираме поведението на културните и доколкото е възможно и трябва, да санкционираме онези, които се чувстват безнаказани, когато се движат по пътнотранспортната система, и смятат, че наказанието няма да ги застигне. Така че не бих категоризирала, считам, че това определено не е правилният подход. Всеки може да бъде културен, ако разбере колко важно е това за неговите близки, за да може да пази семейството си на пътя.

Костадин Аршинков

Ръководител екип „общество“

Костадин Аршинков е завършил Руска и Българска филология. Бил е репортер във вестниците „Пловдивски новини” и „Стандарт“. В „Марица” е редактор и ръководител на екип „Общество”.   Още

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?