Следвайте ни

Марин Младенов: Техническият паспорт вдига цената на имота

Инж. Марин Младенов е управител на фирма за строителен надзор "Кима Консулт" ЕООД. В периода 2008-2012 г. е главен секретар на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). През 2012-2016 г. е председател на КИИП - Регионална колегия Пловдив. 

 


Инж. Младенов, ще бъде ли спазен срокът до 2022 г. за паспортизация на сградите?

 

Ако вземем предвид броя на сградите и ограниченото количество фирми, които извършват обследванията, е физически невъзможно този срок да бъде спазен. Сградите в България са много, особено в големите градове. За техническите паспорти ще започне да се шуми през юни 2022 г., когато дойде крайният срок. Собствениците ще се засилят да правят обследвания чак тогава. А може и да не се засилят и тогава срокът ще се удължи за четвърти път. Но това не е начинът. В наредбата за паспортизацията точно и ясно е написано, че когато приключи срокът, кметът може да издаде заповед и да санира сградите по служебен път. За България според мен това е най-подходящият вариант. Другото няма как да се случи.

 


Глоби ще има ли?

 

Не. Кметът ще сключи договорите за сградите с фирми, ще им плати и след това по линията на принудителното събиране ще заведе изпълнително дело и ще вземе парите от собствениците. Законът му го дава като право. Това ще доведе до брожения сред населението. Голяма част от възрастните хора и други, които са зле финансово, няма да могат да си платят. И пак ще започнат хитрините, които са ни до болка известни.

 


Колко струва паспортизацията?

 

През годините тя се движи от 1,50 до 3 лева на кв. м разгъната площ. С новите сгради, построени след 1999 г., проблем няма. Със самото завършване на сградата, преди издаването на документа за въвеждане в експлоатация, за тях задължително се издава паспорт. Проблемът е със старите обекти, при които трябва да има обследване. Някои от тях са на 100-150 години. Налага се да се провери водопроводната, електрическата, канализационната инсталация. В паспорта има глава задължителни препоръки, които трябва да бъдат изпълнени от собствениците на сградата. Те са свързани с безопасността на по-нататъшната <210> експлоатация. Това е и целта на паспортизацията ​- да установи състоянието на сградата, нейното съответствие с действащата нормативна база и изисквания, и то преди всичко в светлината на безопасността <210> по отношение на конструкцията.

 


Очаквате ли да лъснат големи проблеми?

 

Вероятно ще се окаже, че някои от сградите са опасни за живеене. Според закона собствениците на такива сгради трябва да напуснат, а ако не го направят, ще бъдат изведени принудително.

 


Има ли вероятност хора да останат без дом в такава ситуация?

 

Това ще са много малко хора, но тази възможност съществува. При някои стари сгради технически и икономически ще бъде по-изгодно да бъдат съборени и построени наново, отколкото укрепяни.

 

 


Колко време отнема обследването?

 

Цялата група от специалисти - архитектът, конструкторът, електро, ВиК, ОВИ и специалистът по пожарна безопасност, обикаля заедно апартаментите. Огледът в едно жилище продължава от 3 до 8 минути. Ако има проблем, може да трае 10-15 минути, за да се проведе разговор със собственика дали има някакви оплаквания.

 

 

Как протича процедурата? 

 

Блокът събира пари, прави се договор, собственикът изявява желание да му бъде изработен технически паспорт. Може да покани няколко фирми, които да му направят оферти, за да избере най-подходящите условия. Трябва внимателно да се подбират фирмите. Най-ниската цена не е достатъчна като критерий. Невинаги за нея ще получиш лимитирано качествен продукт, който ще отговаря на минималните изисквания. Така се дават пари на вятъра.

 


След като фирмата направи замерванията, изготвя доклад. Всеки експерт по отделните специалности  дава собствен доклад, ръководителят на колектива ги събира в един обобщен документ. Той се обсъжда с възложителя. Може при огледа нещо да не е довидяно, може да е направен фатален пропуск или да е дадена оценка, която да е коренно различна от действителното състояние на сградата. Спорните или конфликтни места се оглеждат отново, докладът се доуточнява и се приема от възложителя. На базата на вече приетия доклад се прави паспортът. Той се регистрира в съответната община, на чиято територия се намира сградата. Единият екземпляр остава в общината, другият се предава на собствениците. Цялата процедура трае средно от 15 до 20 дни.

 


Възможно ли е паспортизацията да реши ромския проблем с узаконяването на сградите?

 

Не виждам законов шанс за това. Не е възможно да се правят паспорти на сгради, които не са законни, защото един от документите, изисквани за изготвянето на паспорта, е този за собственост. Той е основното доказателство, че сградата е законна.

 


Но така ромите ще бъдат принудени да узаконят сградите си, за да получат паспорт...

 

Те и в момента имат възможност да го направят. Предоставят им се на определени места терени, за да си построят законни сгради, но те не искат, тъй като това е свързано с разходи.

 


Ще вдигне ли техническият паспорт цените на имотите?

 

Това, което мога да кажа за санирането, важи и за паспортите. След приключване на санирането Сдружението на оценителите на недвижими имоти направи оценка на такива сгради. Оказа се, че цената им се е повишила от 25 до 40%. По същия начин там, където паспортите са положителни и предписанията за допълнителни въздействия върху сградата са изпълнени, се очаква повишаване на цените на жилищата. Фирмите за недвижими имоти много добре разбират това. Купувачите и продавачите също рано или късно ще го разберат.

 


Колко поръчки за технически паспорти имате в момента?

 

Поръчки за стари жилищни сгради нямаме. За обществени, производствени, за обекти, собственост на държавата, общините или на други институции - да. Но нямаме поръчка за жилищен блок, не съм чул и колеги да имат. Едно обаче е сигурно - паспортизацията трябва да се случи. И колкото по-рано, толкова по-добре. Иначе няма гаранция за безопасността на живеещите в тези сгради.

Илияна Караланова

Отговорен редактор - marica.bg

Илияна Караланова е завършила „Славянска филология” в ПУ „П. Хилендарски”. Работила е в Топ ТВ, в. „Труд” и plovdivweek.com. Била е зам.-главен редактор на в. „Строителство Имоти”.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?