Следвайте ни

Министър Вълчев пред "Марица": Готови сме за матури и през септември

Разработваме тестове, с които да помогнем на учителите да оценят образователните резултати на учениците

viber icon

-       Министър Вълчев, по данни на МОН 89% от учениците са обхванати от дистанционното обучение. Има ли, макар и първоначален анализ, колко ефективно е то и дали се ползват подходящи електронни ресурси?

-       В момента нямаме цялостен анализ, но започваме изготвянето на такъв. Получаваме и анализираме резултатите от различни анкети на училищно, областно и национално ниво. Те показват като цяло висока ефективност на обучението в електронна среда.

Разбира се, има и деца, които не са включени, или с които не се провежда достатъчно ефективно обучение. Но като цяло бих казал, че оценката за ефективността дори надвишава очакванията ни. Много бързо много голям процент училища и ученици се включиха, успяха да стартират дистанционно обучение и да подобрят организацията през изминалите три седмици и половина.

Ако имахме повече, а не 3 дни, да преминем на обучение в дигитална среда, сигурно щяхме да стартираме още по-гладко. Например, можехме да организираме различните платформи да ползват една и съща идентификация на детето и да не се налагат множество регистрации. Предстои и това да направим. Сега не е желателно да „поправяме колата“ в движение, най-важното е да продължи обучението. 

Всеки ден училищата правят усилия за подобряване на организацията. Много голям процент учители и ученици започнаха да работят с образователни платформи. Създаде се по-добро разпределение на времето, търси се баланс между синхронно и асинхронно обучение. Учителите започнаха да прилагат интензивно проектно базираното обучение, използват различни ресурси. Започнаха да преподават нови знания. Много е трудно да се оцени ефективността като цяло.

Не трябва да забравяме, че в момента  нямаме друга алтернатива. 

- Как ще се прецизира какво постъпва в електронната библиотека, от която ще ползват ресурси всички учители – има ли администратор и процедура за одобрение? Питам, защото вече виждам презентации, създадени с голямо старание, но с правописни грешки, и видеа с малко нелепи визуализации.

-       Ние имаме нужда от платформа за споделяне на образователните ресурси, разработени от учителите. Такава сме заложили и в проект „Образование на утрешния ден“ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" – с целия комплект от дейности: обучение на учителите за създаване на ресурси, заплащане на преподавателите за разработване на ресурси, оценка и редактиране на тези ресурси, когато е необходимо. Тази дейност ще бъде изпълнена.

Но в краткия период от старта на електронното обучение целта беше сега да създадем една платформа, в която учителите да споделят ресурси с възможно най-много колеги. Една част от тях се предлагат на МОН от външни организации и ние им правим преглед. За тези, които се създават от учителите, още нямаме разработен механизъм за корекции и „шлифоване“. Предвиждаме да го направим, но към момента е трудно МОН да администрира такова изобилие от ресурси.

-       При този начин на обучение ще се получат огромни разлики в подготовката. Как ще ги „измерите”, когато децата се върнат в класните стаи? Има ли инструмент това засичане на нивото да стане онлайн, ако училищата останат затворени още дълго?

-       Да, имаме неравенства, но такива има в немалка степен и при присъственото обучение. Нямаше да имаме неравенства, ако не бяхме стартирали електронното обучение - всички щяха да са на изходната позиция от 13 март.

Начините за измерване на придобитите знания и умения са вътрешното и външното оценяване. Затова не е добре да се отменят изпити от националното външно оценяване. Ще облекчим и вътрешното оценяване - като отпадне изискването за минималния брой оценки за оформяне на бележката за срока за тази учебна година.

От тази седмица учителите вече имат възможност да оценяват и в електронна среда. Те са си отбелязали активността и резултатите на учениците от предходните седмици, което също ще се отрази на бележките.

Голяма част от оценките ще има възможност да се оформят и по време  на обучението в електронна среда. Ако присъствените занятия се възстановят на 14 май, учителите ще имат време за оценяване и в класните стаи. 

Към настоящия момент не можем да организираме външното оценяване в електронна среда, но учителите могат да използват различни инструменти и ресурси за учениците. 

Разработваме и тестове за част от предметите, които ще предоставим в помощ на учителите.  Но те няма да имат характер на външно оценяване. 

Проблем ще е, ако отново се удължи извънредното положение. Тогава ще мислим нов вариант – така че да има между 5 и 10 дни за приключване на годината на тези, които са участвали в дистанционно обучение.

Накрая ще имаме нужда да оценим, както всяка година, и кои са децата с по-големи образователни дефицити, които да бъдат включени задължително в обучение за преодоляване на затрудненията.

-       Възможно ли е в краен случай у нас да няма матури тази година по модела, който избра Холандия – да не се полагат изпитите в 12. клас, а да се зачитат общият успех и бележки от дипломата?

-       Държавните зрелостни изпити имат три функции. Те са НВО, което служи за диагностика и анализ на резултатите. На второ място са атестация за образователна зрялост на ученика. На трето място са вход за системата на висшето образование.

38 български висши училища са избрали да приемат с оценка от матура. Ако от първите две неща в ситуация на физическа невъзможност да проведем изпитите можем да се откажем по-лесно, то третото предполага вместо да организираме 14 зрелостни изпита, университетите да направят над 300 приемни изпита по различни предмети.

Държавните зрелостни изпити са подготвени организационно и технически, докато висшите училища тепърва трябва да се подготвят за собствени изпити.

Ако стъпим на вътрешното оценяване, ще бъде много несправедливо към учениците, които са имали взискателни учители. Затова, докато  имаме възможност да ги проведем, не бива да се отказваме от тях. Доколкото знам, в Холандия тази година се отказват от първите две функции, но при тях матурите не са толкова важни по отношение на третата.

Чисто теоретично, за българските висши училища матурите могат да бъдат организирани дори през септември – много от тях и сега приемат на този етап с резултати от поправките. Това ще го решим с университетите. 

По-големият проблем е с тези зрелостници, които имат намерение да кандидатстват в чужбина, но както виждате, ситуацията в другите страни е дори по-критична и най-малкото в рамките на ЕС ще вземем съгласувано решение. Затова, ако теоретично се удължи карантината до края на юни, ще търсим други варианти. В чужбина кандидатстват по-малко от 3000 от завършващите, у нас – над 35 000.

-       Техническият университет създаде платформа и вече е провел предварителен изпит дистанционно от дома на кандидат-студентите. Приемате ли такава форма?

-       Приветствам такива решения, ако са създадени технически и организационни предпоставки за справедливо оценяване. Поздравих Техническия университет-София за проведения изпит. Вероятно и други висши училища ще го направят, особено по отношение на сесиите, които предстоят на студентите в задочна форма.

Имах разговори с немалка част от ректорите. Казах им, че имат принципната ни подкрепа. Дигитализацията във всички направления е неизбежна и ние трябва да вървим в тази посока, а висшите училища трябва да бъдат водещи.

-       Преди извънредното положение подготвяхте промяна в организацията на НВО в 4. клас – например диктовка с аудиофайл. Успяхте ли да го проиграете, преди да затворят училищата, и остава ли намерението за такава промяна още тази година?

-       Направихме го и видяхме, че не представлява значителна трудност. Няма как нещо, което е от електронно техническо средство, да е много по-трудно, особено за днешното поколение ученици. Притеснение представляваше дали децата са готови да чуят чужд глас, имаше тревога и за дикцията. Но апробацията показа, че това не предизвиква объркване у учениците. Въобще външното оценяване в 4. клас не трябва да буди толкова тревоги, защото няма да се отрази върху образователното развитие на нито едно дете, нито е свързано с някаква санкция за училището, ако резултатите са ниски.

-       Опитът, който трупате сега, ще наложи ли промени в нормативната база? В момента в чл. 113 от Закона за предучилищно и училищно образование дистанционно обучение не се допуска за професионалните гимназии, а за начален курс трябва да се прилага само по изключение. 

-       В момента не говорим формално за дистанционно обучение в смисъла на термина в закона, макар и да използваме същия термин в публичното пространство за леснота. Говорим за обучение в електронна среда на ученици и студенти в редовна и задочна форма. Нормативната ни основа е Законът за мерките и действията по време на извънредно положение.  Тази организация в момента е наложена от невъзможността да провеждаме присъствени занятия.

Ние ще анализираме електронното обучение и ще предложим промени в нормативната уредба. При всички случаи трябва да използваме положителните резултати на този неочаквано случил се експеримент. 

Те са в няколко насоки. Първо, работата с електронни платформи, която дори и при присъствено обучение, вече трябва да е много по-застъпена и ефективна, с възлагане на проекти и задачи в електронна среда. 

Ситуацията показа и колко е важна подкрепата на родителите и че когато учителите и родителите са в контакт, а семействата са ангажирани с децата, резултатите са много по-добри. Затова използвам случая да благодаря на всички родители и учители, че в този кратък период успяха да създадат много прилична и добра организация да се случи дистанционното обучение. Много се надяваме доброто взаимодействие да продължи и изграденото доверие да бъде трайно. Трябва да намерим механизмите, с които да подкрепим такава устойчивост.

Важен въпрос е и равният достъп до образование. В момента имаме и икономически пречки – ученици, които нямат устройства или интернет и по тази причина са без достъп до електронно обучение. Но ситуацията показва за пореден път, че най-голямото неравенство идва от отношението на родителите към образованието. Имаме достатъчно примери за това. Една голяма част от децата, които нямат компютри в дома, нямат и книги вкъщи, но имат смартфони. Затова при тях се използват повече мобилни приложения и по-малко образователни платформи.

Кризата е и възможност за иновации. Надяваме се да се използват  в бъдеще положителните резултати от проектно базираното обучение. 

Системата на училищното образование показа, че е отговорна и обществото може да разчита на нея. Карантината също помогна за реализиране на обучението в електронна среда, но и обучението спомогна за спазване на мерките за социална изолация. Спасихме учебната година. В противен случай щяхме да забавим образователното и професионалното развитие на децата с една година.

-       След като се видя, че учителите могат да преподават дистанционно, да очакваме ли, че вече няма да има грипни ваканции  с преустановен учебен процес и занапред и през тях ще се учи от разстояние?

-       Предвид това, че системата успя да се организира сега, без да е подготвена за това, в  бъдеще при обявяването на грипни ваканции ще бъдем задължени да организираме обучението от разстояние. Ние ще обмислим промени в нормативната уредба, които да дават възможност за образователен процес в електронна среда, дори когато няма извънредно положение. Тоест, да имаме такава нормативна възможност, защото това, което правим сега като организация, е изключение от нормативната уредба.

- Да не прекалим накрая с обучение в дигитална среда?

- Класно-урочната система ще продължи да функционира и следващите десетилетия, тъй като и социализацията, и  възпитанието, които са част от образованието, изискват пряк контакт.

Но все повече в обучението ще се включва и взаимодействие в електронна среда – и в кабинети и класни стаи, и у дома.

Електронното обучение мотивира учениците. Но най-важните фактори остават мотивираният и добър учител и ангажираността на родителите. И задачата ни е да намерим рецептата, която ефективно и устойчиво да обединява тези три фактора. 
 

Снимка: Атанас Кънев

Елица Кандева

Елица Кандева

Журналист - екип "Общество"

Елица Кандева е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 16 г. стаж във в. „24 часа”. Работи като репортер-редактор в екип „Общество”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (13)

Не, не и пак не!!!

09.04.2020 | 22:36

Не, на това дистанционно самообучение!!! Не на строенето пред компютъра с часове, това не е обучение, а мъчение. Не съм съгласна с тази идиотщина, това не е качествена и нормална образователна и здравословна среда. Не, не и не!!!!!!!!!!!!!! Някои учители си пускат само тест след тест, без да правят планове на уроци за децата, без упътвания за задачите за предстоящото НВО, без пререшаване на сгрешените задачи!!!!!! Не съм доволна!!!!!! Лошо!!! Някои учители не си вършат работата...

Отговори
5 0

Ехо

09.04.2020 | 21:50

Аз съм също за премахване на матурите. Но какво става с баловете на 12 класниците

Отговори
4 0

матури

09.04.2020 | 11:41

Ясно е, че за този министър е най-важно да има матури. Не знания, а МАТУРИ, съответно пари, а на чий гръб и с цената на какво е без значение. Щом е така, да ги закриват училищата, персонала също, децата ще учат в къщи и само ще се явяват на МАТУРИ. Даже и министъра не е нужен, що държавна пара ще се спести. ОСТАВКА!

Отговори
8 0

Мел-оян

09.04.2020 | 18:55

ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА, С ТАКИВА СЪВЕТНИЦИ КАТО МЕН, ТОЯ МУ СЕ ВИДЕ , КОЛКО МУ Е МОЗЪКА.

Отговори
3 0

233

08.04.2020 | 22:03

И без това сме в последните виста в ПИЗА , сега съвсем ще отпаднем. Свършихте я като кучето на нивата, м. Вълчев. Замазахте положението с напълно теефиктивно дистанционно обучение, съкън учигелите да не се преработят, ако бяхте едължили учебната година с 1 месец.

Отговори
1 4

Мело-ян

08.04.2020 | 19:20

Тази НЕлека жена управлява министъра. КАКВО ПРАВЯТ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ДОПУСКАТ ТАЯ КАКА ДА УПРАВЛЯВА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. По-слаб министър сме нямали.

Отговори
14 0

Кремена

08.04.2020 | 17:53

Дебилни въпроси задава г-жа журналистката - как се “прекалява” с обучение в дигитална среда - това е единственият вариант в момента - ако не е това “прекаляване”, то или трябва да пратим децата да се изпозаразят, или да спрем въобще образованието . Защо да няма матури - в крайна сметка те не са по плетене - материалът е теоретичен, не практически, може да се усвои дистанционно.

Отговори
1 8

помислете за децата поне

08.04.2020 | 17:44

Матурите тази година задължително трябва да отпаднат! В извънредно положение сме, децата са в дълга принудителна и изтощителна изолация, няма нормално обучение, обстановката за жалост е форсмажорна, съответно и матурите трябва да отпаднат!! В противен случай-ОСТАВКА!!!

Отговори
22 3

някой

08.04.2020 | 15:44

До като Мелкоян му дава съвети.....така ще е....Толкова е....

Отговори
7 1

истината

08.04.2020 | 15:42

До като Ян Бибиян /по известна, като Мелоян/, му дава съвети, той е уязвим. ФАКТ!!!!

Отговори
10 0

Елица от вестник...

08.04.2020 | 14:48

Септември няма да си министър. Има огромно напрежение в системата. Той е че векът, който прави глупост след глупост. Не е взел едно прагматично решение. Защо не казва, дали ще има ваканция другата седмица, каквато заповед, самият той е издал. А говори по медиите да се карат музика, физкултура и др. Ами и дай заповед, отмени си предишната. На практика министърът е суспендира закона и управлява чрез указания.

Отговори
21 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще ходите ли на море и къде?