Следвайте ни

65% от водата в Пловдив изтича нахалост заради 345 км стари тръби

viber icon

 Загубите на питейна вода в Израел са едва 8%, а в Европа - между 20 и 30% 

 Не знам кой внушава на пловдивчани, че пием вода от река Марица. Това не е вярно. Ние пием една от най-хубавите води в България.

Инженерингът се налага от големите строителни фирми, защото те имат интерес да проектират и сами да залагат качеството на материалите

Големите проекти в областта на ВиК са скъпи в частта разваляне и възстановяване на настилки и изкопни работи. По-скъпите и по-добри материали не влияят значително на общата цена.

 

- Инж. Наков, застрашен ли е Пловдив от водна криза като в Перник?

- Твърдо не. Водозахранването на двата града е съвсем различно. Не знам защо се внушава на пловдивчани, че пием вода от река Марица. Това не е вярно. Ние пием една от най-хубавите води в България. Поначало Маришкият басейн е най-големият водоносен басейн в България. По думите на известни хидролози, той е ​Елдорадото на подпочвените води в България. Водата от Рило-родопските масиви, Стара планина и Средна гора са се стичали от хилядолетия в дълбочина до 100-120  метра под нивото на река Марица. Като геоложки период това е т.нар. неоген (плиоцен). Ние пием вода от плиоценския водонос. Той се е формирал преди 2,5-5 милиона години пр.н.е. Това е басейн, който е неизчерпаем. Над този водонос има т.нар. плиоценски глини с дълбочина около 25 до 40 метра, които го предпазват от замърсяване с по-горни води от кватернера. Сондажните кладенци, от които се черпи вода за водоснабдяването на Пловдив, са с конструкция, която изолира горните замърсени водоноси. 

В питейната вода няма никакви отклонения от норматива. Това, което се отлага в бойлерите, е от карбонатите и бикарбонатите. Нашата вода е средно твърда, това е неприятно, но не е вредно за здравето. Възможно е и влошаване на качествата й заради старите тръби. Това е и причината водата да не е една и съща в различните части на Пловдив. След ремонти и аварии, ако тръбите са ръждясали, качествата й се влошават.

 

- В тях се губи и много от добитата вода. Какъв е начинът да намалим загубите?

- С подмяна на тръбите. Добре ще е, ако загубите се намалят с 10%. В Пловдив в момента общите загуби на вода възлизат на над 65%. За сравнение в Израел те са 8%, в Западна Европа са от 20-30%. За намаляване на загубите на вода с 50% е необходимо да се реконструира поне 2/3 от водопроводната мрежа, което обаче е изключително скъпо.

През 2019 г. завърши работата по мащабен проект на ВиК-Пловдив по оперативна програма „Околна среда” 2014 2020 г. Съгласно този проект се предвижда реконструкция на част от водопроводната мрежа на града по трасетата на реконструкцията на канализационната мрежа, както и подмяна на външните водопроводи от ПС ”Север” и ПС ”Юг”. По канализационната мрежа се предвижда  строителството на Южния обходен колектор, който е много необходим на Пловдив и ще се строи вероятно през пролетта. Проектът е тежък, тъй като самият колектор е 3 метра. Започва от кръстовището на Пещерско шосе и „Царевец“, минава по „Модър“, пресича Коматевско шосе. В участъка по бул. „Южен“ до Кукленско шосе имаме подмяна на главния водопровод, който ще е от чугун, както и на разпределителни второстепенни водопроводи от полиетилен, към които да се връзват прилежащи площи. По ул. „Петър Стоев“ и малка част от „Македония“ се сменя канализацията, увеличава се диаметърът <210> и се подменя водопроводът.

Подменя се и един от трите външни водопровода на помпена станция „Юг“, който е етернитов и е в окаяно състояние. Включва се при Джия бийч, Гребния канал и влиза в града на кръстовището на Пещерско шосе и „Царевец“. Хубаво е, че преди много години, в зората на демокрацията, се започнаха първите подмени на етернитови тръби с чугунени. Тогава се взе решение от Общинския съвет в Пловдив всички главни клонове на водопровода да бъдат от чугунени тръби.

 

- Не е ли скъпо?

- За да стане нещо добре, трябва да е скъпо. 

 

- Ще успее ли ВиК да покрие финансовото си участие в този проект?

- Ще успее, такива са разчетите, макар че не е лесно. ВиК трябва да участва с около 15%, а от 100 милиона лева това са немалко пари. Най-много по водния проект се направи в Габрово. Ние участвахме като проектанти в колектив с колеги от София. Сумата пак беше голяма - 128 милиона, но се подмениха близо 90 км от водопроводната мрежа, която е 280 км. На финала констатирахме, че загубите на вода са намалели с 40 процента. Този проект беше номиниран за най-добрия обект по „Околна среда“. Две пловдивски фирми изпълняваха лота - „Драгиев и Ко“ и „Пътинженеринг“.

За сравнение, водопроводната мрежа на Пловдив е 557 км по данни от миналата година. 62% от тръбите са азбесто-циментови, общо 345 км. Те са постоянно в аварии. Стоманените са 12% и част от тях са в добро състояние. Тръбите от чугун са 10 процента, а полиетиленовите, които също са нови - около 5%.

 

- Как ще се реши проблемът с ниското налягане във ВиК мрежата, което е друг голям проблем в Пловдив?

- Имаме 4 помпени станции ​- „Изток 1“ (пътят за Хасково от десния бряг на реката), „Изток 2“ ​- (от левия бряг на реката), Север и Юг, които са в западната част на града - съответно от десния и от левия бряг на реката. Има и старо водоснабдяване от ПСПВ-Храбрино, но то не е от значение за водоснабдяването на Пловдив.

Заради честите аварии и лошите тръби ВиК не могат да поддържат голямо налягане в мрежата. Това създава проблеми във високите сгради. Преди в някои от тях имаше хидрофорни уредби,  или системи за повишаване на налягането. Напоследък сградите се строят така, че не е предвидено зониране във височина. За да се постигне нормално налягане, се предвиждат системи за повишаване на налягането. Така в ниските етажи се получава налягане, по-високо от допустимото, и най-често от това аварират бойлерите. С реконструкциите на водопроводната мрежа този проблем ще отпадне.

 

- Къде тръбите са най-компрометирани? 

- В проекта, който се разработи, водопроводната мрежа на града се раздели на 9 зони. Има 29 измервателни точки, на които се мери дебит и налягане. След като се измерва една година, вече ще имаме пълна яснота за реални загуби и концентрацията им в различните зони. За тази дейност в проекта са предвидени достатъчно средства - около 400 000 лв. След изпълнение на тази част от проекта ще може да се изготви карта, в която се виждат проблемните участъци, и ще може да се планира в какъв ред да се продължи с реконструкциите на мрежата.

 

- Инженерингът, по който се изпълняват много от инфраструктурните проекти, влияе ли на качеството им?

- Големите строителни фирми налагат тази форма на изпълнение на обектите. Изготвят се идейни проекти и с тях се издава строително разрешение. Тази форма на възлагане и изпълнение не е удачна за големите инфраструктурни обекти, защото строителят си възлага работен проект и има възможност за налагане на спецификациите на материали. При недобросъвестни строители може да се влоши качеството на обекта. Тази форма е неудобна и за проектанта, който трябва да изготви идеен проект, който е много по-детайлен от изискванията за тази фаза. Когато се възлага по изготвен работен проект, проектантът задава спецификации на материалите, които съответстват на съществуващите стандарти. При този начин на работа никой не може да ги отмени. В работния проект е много важна техническата спецификация.

За всеки пирон има изискване на какъв стандарт трябва да отговаря. Спирателен кран може да струва 350 и 150 лева при един и същи диаметър. Водещите фирми в Европа, които имат високи изисквания, са няколко. Ще ви дам пример. В работния проект за реконструкция на водопроводната мрежа на Габрово бяхме задали високи изисквания за изпитване на покритието на спирателната арматура. Получиха се оплаквания от доставчици на арматура, че едва ли не насочваме доставката към няколко фирми в Европа. След като отговорихме, че указанията на ОПОС изискват ползването на най-добрите европейски практики, възложителят МОСВ застана зад проектанта и остави изискванията за изпитване на праховото покритие. Тук е много важна ролята на възложителя. Именно той трябва да наложи добрите стандарти. Същото е и положението с полиетиленовите тръби. Цените при различните производители варират до два пъти разлика за даден диаметър.

 

- По-скъпите материали надуват общата сметка... 

- Инфраструктурните проекти в областта на ВиК са доста скъпи в частта разваляне на настилки, изкопни работи, възстановяване на настилки. По-скъпите и по-добри материали влияят малко на общата цена. По-скоро стремежът да се постигне по-голяма печалба оскъпява проектите. Колкото до общата сметка, проектантът дава някаква прогнозна стойност, но ЗОП позволява пазарно проучване, което да коригира заложената в тръжната документация индикативна стойност.

 

Инж. Иван Наков е завършил ВИАС през 1983 г. със специалност „Водоснабдяване и канализация“. Управител е на „Водоканалконсулт“ -Пловдив. Фирмата му участва като консултант в големи инфраструктурни проекти, сред които реконструкцията на част от водопроводната мрежа на Пловдив през 2009 г., финансирана от Европейската банка. Член е на Българската асоциация по водите и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 

Илияна Караланова

Илияна Караланова

Отговорен редактор Marica.bg

Илияна Караланова е завършила „Славянска филология” в ПУ „П. Хилендарски”. Работила е в Топ ТВ, в. „Труд” и plovdivweek.com. Била е зам.-главен редактор на в. „Строителство Имоти”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво очаквате от промените в кабинета "Борисов 3"?