Следвайте ни

Инж. Гергана Кривошапкова: Ще пътуваме от Асеновград до „Либхер“ с един билет

За оптимизирането на градския транспорт на Пловдив трябва да се мисли в регионален мащаб

viber icon

- Инж. Кривошапкова, как центърът на Пловдив може да се разтовари от движението? 

- Това може да стане единствено ако се приложи комплекс от мероприятия - реализиране на  оптимизиран, ефективен и евтин обществен транспорт. Необходимо е пловдивчани да имат алтернатива на личните си автомобили. Изследването на обществения транспорт ни води до категоричното доказателство, че в този смисъл S-ban е подходяща за Пловдив възможност и е много добре да се реализира. Изследвания за това са направени още през 2007 г., в предишния ОУП. Някои са повторени, други са актуализирани, като са използвани и данни от Центъра за управление на трафика в Пловдив, включително за входно-изходните пунктове на Пловдив.

В този смисъл е важно да се обърне внимание на географското положение на града. Има 13 радиални трасета, които представляват входно-изходните пунктове на Пловдив. Те съответно довеждат движението от цялата околна територия. Работната ръка, освен в Пловдив, пътува от/до Стамболийски, Родопската яка, Хисар, Асеновград. Много от тези хора работят в индустриална зона „Тракия“, която много се разрасна. Очаква се в нея да бъдат открити над 30 000 работни места. Всички тези хора от южните части трябва да преминат през Пловдив, за да стигнат до икономическата зона. За да се осигурят тези трудови кореспонденции, S-ban има огромно значение. Изграждането му няма да бъде скъпо. Не се налага да се строят нови жп линии, а ще се ползват съществуващите. Ние сме проучили и нагласите на инвеститорите. Те много държат да имат достъп до индустриалната зона и с жп транспорт. Освен за товари, които трябва да доставят, и за работниците. 

Това е един от мотивите, които правят безсмислено транспортната система на Пловдив да се разглежда само в границите на общината. Тя трябва да се проучва и мотивира  в регионален аспект. Така хората ще могат да пътуват от Асеновград до „Либхер“ например или до което и да е предприятие в индустриалните зони на Пловдив комфортно, бързо и евтино, като се опазва и природната среда. Трябва да отбележим обаче, че е необходимо да се изследват и построят пунктове за прекачване между S-ban (градската железница) и другите видове нерелсов транспорт, като за отделните пътувания (след прекачването) да се ползва един и същ билет.

 - Откога датира идеята за S-ban?

- Още от предния ОУП, приет през 2007 г. Преди това е имало идеи за трамваи по „Руски“, по „Шести септември“. Те обаче са отпаднали във времето по редица съображения.

- Отживелица ли е възстановяването на тролейбусната мрежа?

- Тролейбусният транспорт е екологичен, но беше по една или друга причина изведен от експлоатация. Коментирали сме го, функционира в други страни. Имахме идея да предложим праволинейни маршрути с тролейбусен транспорт. Разбира се, тролеите биха могли да се заменят и компенсират с електробуси. Много варианти могат да се обсъждат в бъдеще.  

- Заговори се и за ​ограничаване на трафика по улиците в центъра на града - „Иван Вазов“, „Гладстон“…

- При това натоварване, което имат в момента, намаляването им не е приемливо. В съответствие с приведените към ОУПО и ПС-КТС към него доказателства тези улици са необходими за Пловдив в посочените габарити дори след построяване на тангентите.

- На какви данни почива изследването на транспортните процеси в новия Общ устройствен план (ОУП) на Пловдив?

- Изследването на транспортните процеси по първостепенната улична мрежа (ПУМ), подвижността на населението и МПС, товарното автомобилно движение, входящите, изходящите, циклични и транзитни транспортни потоци беше направено частично и прецизирано с коефициенти на нарастване на база изследванията в предишния ОУП от 2007 г. Интензивността на транспортните потоци по ПУМ се базира на реалната статистика за 2017-2018 г., предоставена от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Данните за пътнотранспортните произшествия в периода 2012-2018 г. в града и моторизацията на населението на Пловдив за 2019 г. бяха предоставени от КАТ - Пловдив. 

Проведена е специализирана анкета за установяване на качеството на обществения транспорт. Въпросите в нея са следните: колко време ходите пеш, за да стигнете до спирката; колко време чакате на спирката, когато пътувате по този маршрут; колко време пътувате от врата до врата по този маршрут; колко време ще продължите пеш, след като слезете от автобуса.

- Какви слабости на масовия транспорт установи изследването?

- Има няколко аспекта, на които трябва да се обърне внимание. Първо, общественият транспорт се движи по инфраструктура, в която няма възможност да се обособят отделни ленти за движение. Поради това, особено в централните градски части, където са проблемите с изчерпаната пропускателна способност на трасетата, е необходимо да се въведе система за селективен приоритет на светофарните уредби, която е интегрирана в автоматизираната система за контрол на транспорта. Тя осигурява предимство при преминаване през сигнализираните кръстовища на автобусите с цел намаляване изоставането на тези от тях, които се движат със закъснение. Другият проблемен момент е, че общественият транспорт е отдаден на частни фирми и по тази причина общината няма възможност да го оптимизира. Става дума за дълги маршрути, които не навсякъде са ефективни. Линиите невинаги се пълнят, а няма как да се оптимизират. В същото време общественият транспорт се дотира от Общината.

- Какво трябва да се направи още по ефективността на градския транспорт, което испанската фирма „Индра“ не можа да изпълни?

- За да бъде ефективен един проект, какъвто е „Устойчив градски транспорт Пловдив“, трябва да бъде внедрен цялостният комплекс от мероприятия, което изпълнителят - испанската фирма „Индра“, не направи. Монтираните електронни информационни табла на повечето от спирките, които показват в реално време движението на градските автобуси, не улесняват съществено гражданите. Тези табла често аварират, а показваните минути до пристигането на автобуса в много случаи са неверни.

Друг проблем са активираните автомати на възловите автобусни спирки в Пловдив, от които жителите и гостите на града би трябвало да могат да закупят едночасов билет. Те не функционират и са вече ръждясали и нашарени с графити. Крайно време е тази скъпоструваща система, финансирана с европейски фондове, да се въведе в действие, за да облекчи обслужването на гражданите на Пловдив с масов пътнически транспорт. 

Продажбата на електронни карти и билети от автомати е само част от системата. Не по-малко важно е всички пътници, участващи в градския транспорт, да чекират само електронни карти и билети, за да може управляващата система да натрупва данни за пътниците във всеки автобус, за всяка маршрутна линия, за пътниците в пиковите часове и т.н. Това ще даде възможност на Центъра за управление на трафика да оптимизира пътникопотока и да променя маршрутната транспортна схема в зависимост от натоварването. Междинното състояние, което се е получило при внедряването на проекта „Устойчив градски транспорт - Пловдив“, няма да позволи този анализ.

- По каква технология е моделирана транспортно-комуникационната мрежа на Пловдив? 

- Това е технологията, заложена в специализирания софтуер VISUM на фирма PTV от Карлсруе, Германия. Тя е водеща в областта на създаването на софтуер за планирането и моделирането на транспортно-комуникационните процеси и мрежи, системите на масовия обществен транспорт и съпътстващите ги екологични явления както в европейски, така и в световен мащаб. Безценна беше и помощта, оказана ни от д-р инж. Томас Швертфегер и математика Ойген Хилбертц за използването на технологията VISUM на „РTV - систем“ за целите на ОУП - Пловдив.

- Каква програма е VISUM и за какво се използва?  

- VISUM се използва за взимане на решения и за прогнозиране на определен трафик, като се отчитат множество параметри - перспективното развитие на територията, демографските особености и прогнози, образователната инфраструктура, доходи на различните социални групи, тяхната подвижност, тенденциите за развитие на моторизацията и много други. Всички параметри, резултати от проучвания и др. се сплитат по един доста сложен начин, въвеждат се като изходна информация в програмата VISUM, за да се получат резултати относно: прогнозни потенциали на транспортните райони на Пловдив и новоурбанизираните територии; стойности на прогнозните въздушни кореспонденции за различните превозни средства (лични леки коли, обществен транспорт, велосипедно движение, товарни автомобили), при отчитане на поведението на отделните социални групи (активно население, пенсионери, ученици, студенти и т.н.). Отчитат се стойностите както на вътрешноградското, така и на видовете външни за територията движения - входящо, изходящо и транзитно. 

Отделно се създава дигитализиран модел на прогнозната улична мрежа, по която се разпределят кореспонденциите, т.е. получава се натоварването на прогнозната улична мрежа от прогнозните транспортни потоци. Разбира се, това е съвсем накратко казано. VISUM е специализирана програма, която намира приложение в целия свят, но за да се разчита на резултатите, всички параметри и модели трябва да се адаптират към съответната територия и нейното развитие, население, социални групи, прогнозни разчети и тенденции и редица други обстоятелства. Необходими са проучвания, предполагащи наличие на сериозни ресурси, анализи и разбира се - висок професионализъм. Очевидно е, че постигането на определени резултати изисква доста време.

- Как си служат с този софтуер по света?

- Прилагането на софтуер при решаването на задачи в областта на комуникациите и транспорта датира от средата на ХХ век. Това е перманентен процес, който създава приемственост на идеите и технологиите в проектирането и не бива да се разглежда „на парче“ или на 10 години веднъж. Софтуерът VISUM e разпространен по целия свят - Америка, Япония, Европа. Берлин, Москва и други градове са пример за това как тази система може да се надгражда. Германците, които са създатели на този софтуерен продукт, имат натрупан опит отпреди 15-20 години в Берлин и в цяла Германия. Те могат да направят анализ ​- какво са предположили преди 15-20 години и какво се е случило. Процентът на предположените и случили се събития е достатъчно висок, за да се приеме, че този софтуер е надежден! Това дава възможност на политиците да вземат мотивирани решения по определени транспортно-комуникационни въпроси. Но при нас все още няма традиции в тази област. Държа да подчертая, че при  изработването на ОУП-Пловдив от 80-те години на миналия век, при решаване на транспортно-комуникационните проблеми на града, са се използвали винаги най-напредничавите софтуерни технологии в света - UTPS - Америка, VERBER - Германия, и от началото на ХХI век - технологията VISUM -  също германски софтуер, с който е разработен ОУП-Пловдив 2007 г.  

 

ВИЗИТКА

Инж. Гергана Кривошапкова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) със специалност „Транспортно строителство“. Има над 20 години професионален опит в транспортния сектор в градска среда, както и в областта на транспортното планиране и моделиране на транспортните процеси. Управител е на „Инфоплан - Т“ ООД със специализация планиране и проектиране в областта на организацията на движението, комуникациите и транспорта. 

Инж. Кривошапкова е ключов специалист „Комуникации и транспорт“  по изработването на план-схема за изменение на комуникационно-транспортната система към проекта за изменение на Общия устройствен план на Пловдив - 2020 г. 

Илияна Караланова

Илияна Караланова

Отговорен редактор Marica.bg

Илияна Караланова е завършила „Славянска филология” в ПУ „П. Хилендарски”. Работила е в Топ ТВ, в. „Труд” и plovdivweek.com. Била е зам.-главен редактор на в. „Строителство Имоти”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

Фантазии

Фантазии

04.02.2021 | 09:07

Всичко трябва да започне с изграждането на Общински Градски Транспорт и кандидатстването на средства по Евро програми

Отговори
10 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай