Южната тангента и пробив под гарата спасяват Пловдив от тапите

В най-интензивното време от 7 до 19 часа в Пловдив се движат над 200 000 автомобила. Най-натоварените са Голямоконарско, Карловско и Асеновградско шосе. 

С изграждането на Източната тангента значително ще се улесни движението по бул. „Цар  Борис III Обединител” и през колелото на панаира.  До този момент е направено кръгово кръстовище на бул. „България” и  бул. „Северен” до Брезовско шосе. 

Всеки ден се превозват с автобуси  6320 работници от Пловдив към Радиново и обратно. Отделно се пътува с лични коли. Железницата има огромен потенциал за разтоварване на трафика в областния град.

 

- Инж. Попов, днес предстои обсъждането на комуникационно-транспортната схема на новия Общ устройствен план. Пловдив се застроява с шеметна бързина, а с измененията на ОУП в строителните граници се включват и земеделските земи.  Какви са прогнозите за ръст  на населението?  

-  Няма как да се даде точен брой на жителите в следващите 25 години, какъвто е срокът на действието на ОУП. Затова прогнозите са няколко. Според застроителните планове общината ще наброява до 640 000 жители, без да се брои евентуалното застрояване в земеделските имоти, които ще получат статут на урбанизирани територии. Реалната прогноза е 403 000 жители, а  при разработката на транспортната схема сме взели за база  433 000. Сега населението в Пловдив наброява 368 000 души, но средно всяка година има 1200 души ръст.

 

- В пиковите часове задръстванията стават все по-драматични. Какво установихте при проучването на трафика?

- В анализа, представен в 240 страници, описахме подробно всички проблеми, свързани с трафика. Ще ви посоча един от тях. Оказа се, че транзитно преминаващите коли през Пловдив са с 60% повече в сравнение с 2005 г., когато започнахме да подготвяме действащия в момента ОУП.

За 12 часа през града вървят транзитно 134 000 коли,

които влизат и излизат през 12-те входно-изходни артерии. Нарастването е огромно, тъй като през 2005-а транзитният поток  беше  83 000 превозни средства.  Това означава, че с вътрешния трафик в най-интензивното време от 7 до 19 часа в Пловдив се движат над 200 000 автомобила.  Най-натоварените са  Голямоконарско, Карловско и Асеновградско шосе.  В пиковите часове на Голямоконарско шосе в участъка между бул. „България” и „Васил Априлов” е ад. Основната причина е, че пътната инфраструктура не отговоря на съвременните норми и ако този проблем не се решава, задръстванията ще се увеличат.

- В Общия устройствен план, приет през 2007 г., е заложено изграждането на директни трасета, които ще разтоварят трафика. Досега обаче нито една тангента не е направена. Какви решения предлагате в новата транспортно-комуникационна схема?

- С цел да се облекчи трафикът от софийското направление трябва да се изгради Западна тангента. Тя започва от Голямоконарско шосе, минава покрай Окръжна болница , през бул. „България” и по нов мост над Марица, предвиден за изграждане, се включва в бул. „Копривщица”, откъдето по Коматевско шосе се свързва с Околовръстното. Трасето не влиза в центъра на  квартал Коматево, а го заобикаля по периферна улица. 

Коматевско шосе трябва да се удвои,

защото е тясно, само с едно платно. В действащия ОУП също бяхме заложили разширение на Коматевско шосе, но то не е изпълнено.

- Как може да се разтовари движението по бул. „Христо Ботев”?

- Крайно необходимо е да се изгради Южната тангента. Така, вместо да влиза в центъра, част от  трафика от входа на  Пещерско шосе слиза под жп линията,  продължава успоредно на цялата линия, минава по нов мост през Коматевско шосе и се включва в ул. „Акад. Петър Динеков” покрай търговските складове „Лъч”. Оттам заобикаля бившите хали в "Кючук Париж" по ул. „Кукуш”, правейки връзка с пробива под Централна гара на голямото кръстовище с  бул. „Македония” и стига до надлез „Родопи” и Кукленско шосе.

- Първият етап от бул. „Северен” е пред завършване и се работи по проекта за следващата пътна връзка от Брезовско шосе до Карловския надлез. Какви ще са предимствата за трафика?

- С изграждането на Източната тангента значително ще се улесни движението по бул. „Цар  Борис III Обединител” и през колелото на панаира.  До този момент е направено кръгово кръстовище на бул. „България” и  бул. „Северен” до Брезовско шосе. Целта е пътят да се продължи до бул. „Васил Левски”, да се свърже с ул. „Димитър Стамболов” покрай гара „Филипово” и да излезе на колелото с бул. „Васил Априлов” и Голямоконарско шосе. Профилът  на бул. „Източен”  отговаря на комуникационните решения, предложени в ОУП, с изключение на  връзката му с моста на Адата. Според плана бул. „Източен” трябва да бъде разширен преди моста, но това няма как да бъде  направено заради старите турски гробища. Затова предлагаме нова пътна отсечка дубльор с нов мост над Марица и връзка с бул. „Освобождение” и „Северен”.

- В новия вариант на ОУП предвижда ли се разширение на бул. „Александър Стамболийски”, който от ден на ден става  все по-опасен за преминаване?

- И в действащия план, и в транспортна схема на изменението на ОУП

бул. „Александър Стамболийски” е заложен за удвояване

с габарит 24 метра. Това е много важна връзка на Пещерско шосе през подлез „Модър - Царевец”, който задължително трябва да се изгради, с ул. „Цар Симеон” в „Тракия”. Предлагаме на Кукленско шосе да си остане кръстовище, а в зоната на гара „Разпределителна” да се построи подлез вместо огромен надлез, поръчан от предишната управа на Община Пловдив на проектантите. Нашето решение е ефективно и ще струва два пъти по-евтино за разлика от прогнозната стойност, изчислена в общината, в размер на смайващите  54 млн. лева. На Пловдив му трябват евтини, прости и ефикасни решения, защото в противен случай тези тангенти никога няма да се случат.

- С колко средства трябва да разполага общината, за да построи всички трасета, включени в комуникационно-транспортен план?

- Около 600 млн. лева. Според цените към 2018 г. сумата на цялата строителна програма, планирана до 2040 г., възлиза на 528, 2 млн. лева. От тях 384,8 млн. лева струва ново строителство на улици, 68,3 млн. лева - реконструкция на улици и 75,1 млн. лева са нужни за строителство на мостове и съоръжения. В ОУП разглеждаме главната мрежа на Пловдив. Второстепенните пътища се разглеждат в подробни устройствени планове /ПУП/. Извън тази сметка е разширението на околовръстния път, който е част от републиканската пътна мрежа. На Община Пловдив предложихме да направим комплексен калибриран модел на транспортната инфраструктура, за да може да се проиграват ситуациите в трафика,   

ако при пробива под гарата се затворят три булеварда -

„Христо Ботев”, „Руски” и „Васил Априлов”. Ако не сме готови с организацията на трафика, ще настъпи колапс. В КИИП настояваме за тунелен способ на строително-монтажните работи и за запазването на връзката на мястото на Бетонния мост, която сме оставили и в новия вариант на ОУП. В Общия устройствен план отново предвиждате S-бан.

- Не е ли утопия Пловдив да има градска железница?

- S-бан е масов екологичен транспорт, какъвто успешно се ползва и се развива в много градове по света. Могат да бъдат използвани съществуващите жп трасета  - всички  външни линии, включително към Асеновград, Пещера и Панагюрище, и един вътрешен кръг в града. Единственото, което трябва да се направи, е жп връзката малко преди Скутаре към гара „Филипово”, за да се затвори рингът. S-бан е от голямо значение за Пловдив. Ще дам само един пример - всеки ден се превозват с автобуси 6320 работници от Пловдив към Радиново и обратно. Отделно се пътува с лични коли. Железницата има огромен потенциал за разтоварване на трафика в областния град. По шестте разработени от нас маршрути S-бан може да превозва 48 000 души в час. Предлагаме да не се подценява този въпрос и да се започне с предпроектни проучвания, за да се подготвят конкретни разработки.

- Влаковете няма ли да блокират още повече прелезите на бул. „Копривщица”?

- Предлагаме товарните влакове да се изнесат извън Пловдив. Пътниците за Карлово и Панагюрище ще тръгват от гара Филипово защото ще има S-бан. Вместо прелезите ще се изградят кръстовища със светофари. Градската железница ще функционира като трамвай само с три кръстовища, навсякъде другаде движението ще е автономно.

- Кои са най-важните пътни обекти, които според вас трябва да се направят най-напред?

- Подлез „Модър - Царевец”, мост над Марица, пробив под Централна гара, реконструкцията на Бетонния мост, подлез под гара „Разпределителна” и пътната връзка между бул. „Александър Стамболийски” и ул. „Цар Симеон” в „Тракия".

 

Инж. Димитър Попов е завършил Техническия университет в Дрезден, специалност строителство и транспортно планиране. Има 40 години практика. От 1983 г. се занимава с комуникациите в Пловдив. Един от авторите на Общия устройствен план на Пловдив, приет през 2007 г. Участва в екипа на проектантската фирма “Булплан” ООД, чийто колектив по поръчка на Община Пловдив изготви изменението на ОУП.

234595

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
8 коментара
Патриот пловдивчанин

Патриот пловдивчанин

21.02.2020 | 21:51

Г-н Попов, свързването на градския ж.п. ринг с направленията до Панагюрище, Белозем, Асеновград е транспортно невежество, сравнимо само смесването на метеорология с метрология! Да се предлага влаковете за Панагюрище, Карлово, Стрелча, Съединение, Хисар да тръгват само от гара Филипово е непознаване на географията на България. Да обречеш жителите в тези гладове на транспортна изолация е и непознаване на българската ....история. В Дрезден, /където изпращаха да учат само избрани/ не се учи нито география, нито история на България, още по-малко на Пловдив! За да станеш глашатай на мощното автомобилно лоби, /на практика чиста мафия/ не се изисква да си учил където и да било. Необходимо е да ти "идва от вътре"! Дипломиран транспортен инженер в български университет

Отговори
0 1
Танчо Танчев, дипломиран транспортен инженер в български университет

Танчо Танчев, дипломиран транспортен инженер в български университет

21.02.2020 | 21:32

Г-н Попов, да се смеси градския ж.п. ринг с направленията до Панагюрище, Белозем, Асеновград е транспортно невежество, сравнимо само със смесване на метеорология с метрология! Градският ринг, който го измислиха и направиха други, не може да се смесва с националната транспортна система гарантираща връзки с всички направления, обвързани в тотален държавен график! За Панагюрище, Белозем, Карлово ,Хисар да се тръгва само от гара Филипово е и непознаване на географията на България! Да обречеш българите там на изолация е и непознаване на ...историята на България! В Дрезден, /където се изпращаха да учат само избрани/ не се изучават история и география на България. За да станеш глашатай на мощното автомобилно лоби, /на практика чиста мафия/не се изисква да си учил където и било. Трябва "да ти идва отвътре"!

Отговори
1 1
321

321

21.02.2020 | 14:13

Подкрепям, задължително товарните влакове нямат място през центъра на града.

Отговори
1 0
-10

-10

21.02.2020 | 11:54

От тапите Пловдив го спасява единствено добър градски транспорт, регистрация само на един автомобил на един пловдивски адрес и мощни такси за втори и повече автомобили, регистрирани на същия адрес.

Отговори
3 3
-10

-10

21.02.2020 | 11:55

Да, забравих - и зелена зона в целия град, за да не си регистрираш колата в Столипиново, пък да ти седи по цял ден в Кършака.

Отговори
1 4
госпожа Бандерова

госпожа Бандерова

21.02.2020 | 10:37

Много знае нашият човек, ала бала портокала! Само по-големи тапи ще станат. Вальо не се занимавай с глупости ами си гледай пенсията - крайно време е да ходиш в пенсия. димитър Николов Попов роден на 31.01.1948г. в град Ивайловград, ул. "Слава" № 11а, проектант - агент вербуван на 08.05.1986г., член на ДКМС, с агентурно име "Валентин". езици немски. Общински съветентик от 1991 до 1995г. в Пловдив. Не снет от оперативен отчет.

Отговори
9 1
Надушва се отдалече

Надушва се отдалече

21.02.2020 | 10:51

вижте какво написах преди малко в статията за младия архитект :-)))))

Отговори
0 0
ЖОРО ГЕОРГИЕВ

ЖОРО ГЕОРГИЕВ

21.02.2020 | 10:19

Прочетох задълбочено анализа и предложението на инж. ПОПОВ . като гражданин на град пловдив настоявам то да бъде прието безусловно и стартирано незабавно!!!!! особенно ми хареса идеята за извеждане товарните влакове извън града ни и поставянето на светофари на прелезите !! това ще стане рано или късно защото е логично но дано ние се възползваме като данъкоплатци и избиратели!!

Отговори
2 3

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?