Следвайте ни

Хидролог: ВиК дружествата са черна кутия, с водните кризи се крадат милиони

Да включат язовир „Въча“ като основен водоизточник за питейно водоснабдяване на Пазарджишка и Пловдивска област

viber icon

Асен Личев, експерт хидролог 

Асен Личев е роден на 6 февруари 1952 г. в София. Магистър е по хидрология и инженерна геология. Работил е в „Енергопроект“ от 1978 до 1990 г., а от 1981 до 1991 г. - в „Нипроруда“, където ръководи лаборатория по „Земна механика и хвостохранилища“. От 1992 г. е в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), където заема различни длъжности, преди да оглави дирекция „Управление на водите“. Заема поста до февруари 2017 г. 

 

- Твърдите през 2018 година, че се губят 56 процента от водите в България заради стара система. Още ли е така?

- ВиК само по себе си е една черна кутия. Не се мери водата, която влиза на входа на системата и тази на изхода. Всичко, което става вътре, е само с отчета на т.нар. фактурирани водни количества, което еднолично го прави дружеството, тоест моливът. За да намалим „загубите“, първо трябва да ги определим. Определянето става чрез количествено измерване на водни количества по системата в определени точки. Това не е изгодно за ВиК мафията и възможността за много кражби.

Още от 2002 година в Закона за водите е бил фиксиран механизъм за изключване на загубите над 25% от цената на водната услуга, но лобисти се намесиха в отмяната на тази разпоредба и сега няма законови ограничения каквито и загуби да бъдат калкулирани в цената. Разпоредбата е отменена бързо-бързо, още през 2005 година. И толкоз за загубите!

- Всеки се пита наистина ли само дъждовете и топенето на снегове докараха до последните наводнения? Възможно ли е изсичането на гори, преправянето на корита, частните язовирчета и ползването им също да имат вина за бедствията?

- Въпросът има два аспекта. Национален - поддържането на водосборите на реките е занемарен. От това е нарушена естествената реакция на хидроложката основа. Нарушават се всички параметри на годишния отток. Флуктуацията между екстремните стойности се увеличава, а оттам и вероятността за минимални или максимални стойности на оттока. Световният аспект е изменението на климата, свързано с нарушаване на нормалния хидрологичен цикъл. 

- Липсата на единна система ли е най-големият проблем при управлението на водите?  

- Трябва да се проведе реформа във водния сектор, като се минимизира броят на компетентните органи и се разграничат ясно и точно правата и задълженията на държавата, НИМХ, общините, бизнеса и гражданите на България. Нужен е нов закон за водите!   

Няма как да не присъства и корупционен елемент, след като управлението на водите се „администрира“ от некомпетентни професионалисти, обяздени от съвършено неподходящи и неподготвени политически лица и се основава само на субективна преценка.

Затова виждам автоматизацията и дигитализацията като основа за обективно управление на водите.

- Каква е причината за скока на цените на водата в определени общини? Как според вас тя ще  стане по-евтина и реално с колко процента е раздута средно?

- Цената според мен се увеличава поради повишаване на експлоатационните и амортизационни разходи за обектите от ВиК инфраструктурата, които се построиха с евросредства. Тогава, пък и сега, всички управляващи се пъчеха и ленторезаха, без да си дадат ясна сметка, че

това изисква много допълнителни пари за експлоатация и амортизация на тази инфраструктура.

Още от 1997 година приоритетно се даде началото на строителството предимно на пречиствателни станции за отпадъчни води, но никакво инвестиране за намаляване на загубите във водопреносните мрежи и строителство на питейни язовири. Друга основна причина е пълната зависимост от политическата каста на независимата КЕВР!

- Защо според вас преди наводненията се говореше за реална опасност от воден режим на Бургас и Варна? Избегнат ли е и как се стигна до тази опасност?

- Става дума за изкуствено създадена водна криза за усвояване на едни 60 000 000 наши левчета! Водопроводът от „Ахелой“ и „Порой“ до ВиК - Бургас не е решение. Решението е включване на третия по големина язовир в България "Георги Трайков" (Цонево) във водоснабдителната система на Варненско и Добричко и освобождаване на значителни водни количества от язовир „Камчия“.

Тази водна криза обаче е сготвена още през 2018 г. от министрите на МОСВ и МРРБ с неоценимата помощ на тогавашната директорка на дирекция „Управление на водите“, а сега зам.-министър, който наблюдава водите!

Какво става? МРРБ иска да се прекрати разрешителното на ВиК - Варна за водовземане от язовир "Георги Трайков" с цел аварийно питейно водоснабдяване на Варна. Министърът на околната среда и водите, който обичайно е обслужващ МРРБ, и с помощта на директорката издава решение за отнемане на разрешителното на ВиК - Варна от Цонево! И така остава само язовир „Камчия“ за питейното водоснабдяване на двете области Варна и Бургас. И идва Ревизоро. И същата тая директорка веднага го инфозаблуждава.

Така тръгва фалшивата водна криза

Просто лошото управление на водите и неспазването на приоритетите на Закона за водите водят до умишлено създаване на водни кризи. Такава беше във ВиК - Перник. Изхарчиха се 40-50 милиона, всичко приключи, виновни няма. 

- Как бумът от строителството на мини ВЕЦ-ове  преди няколко години се отрази? Много от тях са собственост не на случайни хора или свързани с тях лица. Не остава ли обаче печалбата за частника, а рисковете и последствията за държавата? Как някои от тях се оказаха с отстъпено право на строеж в коритата на реки?

- Всеки втори депутат или има ВЕЦ, или има роднина с ВЕЦ. Ще цитирам изводите от журналистическото разследване на Генка Шикерова, публикувано на 10 ноември 2017 г.: „Политици, децата им, близките им хора, местни управници и свързани с тях лица са застроили коритата на реките без учредено право на строеж. Направили са си ВЕЦ-ове и продават ток на преференциални цени. Резултатът: част от реките пресъхват, а животът във и около тях изчезва".

Ще дам пример и с вецовете под язовир „Огоста“. Язовирът е вторият по големина в България и се поддържа от държавата чрез "Напоителни системи". Собственици са държавни чуждестранни и частни дружества. Водата и падът се осигуряват от държавата, а

печалбата от произведената електроенергия е за собствениците на ВЕЦ. 

Разрешителното за водовземане не е основание за присвояване на собствеността на леглата на реките и заливаемите ивици от титулярите на разрешителните. В този смисъл те са незаконни. Защото нямат законово отстъпено право за строеж на тези участъци.

- В РИОСВ - Пловдив се увеличават подадените заявления за откриването на сондажи и кладенци от фирми и частни лица. От екоорганизации обаче алармират, че това "дупчене" може да доведе едва ли не до екокатастрофа. 

- Не мога да отговоря на въпроса какво прави в момента МОСВ. В Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба към него обаче има достатъчно гаранции, които дават основание на екоминистерството да разрешава или не правенето на сондажи, както и да разрешава само такова количество подземни води, което да не застраши пагубно подземните водни ресурси. Всичко опира до спазване и контрол на духа и буквата на закона.

- Запознат ли сте с казуса „Брестовица“? Прави ли са хората да искат по-ниска цена на водата, тъй като не става за пиене поради наличие на манган извън нормите? 

- За водоснабдяването на селото е отговорно държавното дружество ВиК - Пловдив. Съгласно Закона за водите министърът на регионалното развитие и благоустройството  отговаря за държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места. Всички изнесени факти по случая дават основание да се направят изводите за лошо състояние на мрежата, чести аварии по водопровода и пряк контакт с подземните води, които вероятно са с повишено съдържание на манган.

Неблагоприятно въздействие върху повърхностните води е възможно да причинява и МВЕЦ в коритото на река Въча близо до Кадиево, което не е доказано. Трайното решение е включване на язовир „Въча“ като основен водоизточник за питейно водоснабдяване на Пазарджишка и Пловдивска област и изключване на всички подземни водоизточници в терасата на река Марица. Разбира се, при условие, че се поддържа в нормално експлоатационно състояние самата водопроводна мрежа.

 

 

Ивайло Йолчев

Ивайло Йолчев

Редактор

Ивайло Йолчев е работил във вестниците "7 дни спорт", "Планета спорт" и "Стандарт", агенциите Standartnews и OFFnews, както и в PR сферата. Носител на журналистическата награда "Черноризец Храбър" за 2011 г.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (2)

лимбо

лимбо

30.01.2021 | 16:50

Рахатулсун енд еврозаплатки

Отговори
0 0
Ццц

Ццц

28.01.2021 | 18:26

,,Всеки втори депутат или той или роднините му имат ВЕЦ,,. Е това е България, избираме си ВЕЦ-аджии за четири години, а след това идат други 240 още по-гладни.

Отговори
5 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай