2374

Галя Менова, консултант по европроекти: Соларна система се изгражда за ден и се избива за 5 години

Галя Менова притежава над 14 г. опит в разработване и управление на проекти, финансирани от национални и европейски фондове. Завършила е „Публична администрация“ - магистър, в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и има дългогодишен опит в областта на европейското и българското законодателство, касаещо разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

- Госпожо Менова, има ли опасност средствата, предвидени за ВЕИ в Плана за възстановяване и устойчивост, да не стигнат до гражданите и бизнеса, а от тях да се възползват единствено посредници - общините и държавата?

- Няма такава опасност. В Програмата за икономическа трансформация например, която е с фокус малки и средни предприятия, имаме 260 милиона лева само за технологична модернизация. Отделно - 31 милиона лева за информационна и комуникационни технологии и киберсигурност. 200 милиона са предвидени за ВЕИ и собствено потребление. Така че фирмите няма да бъдат ощетени. За гражданите е малко по-сложно, защото за тях няма европeйски програми. Ако говорим за саниране, там тепърва се мисли как да бъде обявена процедурата - дали на стария принцип през общините, или директно да се кандидатства като сдружения на етажната собственост. Но това още не е избистрено.

- Как ще се финансират малките фотоволтаични системи за битови нужди?

- За тях са предвидени 10 милиона лева, но към момента не е ясно как ще бъдат разпределени тези средства, тъй като все още няма критерии за това. Парите са по Програмата за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници от еднофамилни сгради в многофамилни сгради. Тук мерките са разделени на такива за горещо водоснабдяване и за фотоволтаични системи, като максималният размер на безвъзмездното финансиране за едно домакинство по Плана за възстановяване и устойчивост е до 100% от стойността на конкретната система за битово и горещо водоснабдяване. Но имаме референтна стойност - не повече от 1760,83 лв.

За фотоволтаичните системи има две ограничения. Първото е до 10 киловата, или не повече от 15 000 лева. Тоест освен референтна стойност е зададен и технически параметър. Тук максималният процент на финансиране ще бъде до 70% от стойността на системата. Все още очакваме да видим какво ще въведат като изисквания. За семейства, определяни според терминологията като енергийно бедни, финансирането ще бъде до 100% за фотоволтаичните централи. Все още обаче няма трактовка какво се включва в това понятие, на какви критерии ще отговарят енергийно бедните семейства. 

- Излиза, че пари за бизнеса има, но той не знае за тях...

- Така е. Първото обучение по Плана за възстановяване направихме по време на пандемията. То беше изцяло онлайн, но се оказа, че има страшно много желаещи да се запишат. То показа, че има огромен дефицит в тази посока. Хората не знаят как да структурират информацията, която постъпва при тях.

- Как ще бъдат финансирани ВЕИ за бизнеса?

- Друга схема за бизнеса са ВЕИ-тата за производствените предприятия. Там те ще бъдат финансирани на 50%, но ще се финансират само тези от тях, които са с капацитет да захранят собственото потребление. Не е предвидена продажба на електроенергия. Това е другото нещо, за което често ме питат. Хората искат да изкарват допълнителни приходи, като продават ток, но програмата не дава тази възможност. Целта е да се подпомогнат фирмите да намалят себестойността на продукцията си от плащането на високи сметки за ток.

- За колко време се изгражда фотоволтаична система за лични нужди?

- Може да се изгради и за един ден. Самото изграждане на системата обаче е най-лесната част. Предизвикателството е в съгласувателните процедури. Самата аз също имам малка 30-киловатова централа и съм минала през целия разрешителен режим, съгласуването с електроразпределителните дружества. За малките системи, предназначени за домашни цели, режимът ще е изключително облекчен. Така че, предполагам, документите, с оглед на програмата за тях, ще се оформят бързо. Няма да се изискват специални разрешения. Проектът може би ще се съгласува с електроразпределителното дружество, а общината ще издава бързо разрешението за строеж или поставяне в зависимост от това какъв е режимът съгласно ЗУТ. Но при другите централи, които са свързани с производствените предприятия за продажба на енергия, разрешителният режим е доста тромав.

- Изплащат ли се бързо подобен тип инвестиции?

- Мисля, че този тип инвестиции са наистина много перспективни. Основна пречка е намирането на достатъчно благоприятни терени. Освен да са подходящи откъм слънцегреене, те трябва да отговарят и на много други условия. Друг основен проблем е, че електроразпределителните дружества нямат достатъчно добре изградена мрежа, за да понесат този трафик. Централата, която притежавам, има 10-годишен договор с електроразпределителното дружество на фиксирана цена. Когато я построихме, заедно с имота ни излезе около 55 000 лева. Направили сме си сметка, че за 30 киловата централа инвестицията се избива до седмата година. Но по принцип зависи от големината ѝ. Изплащането на инвестицията във времето може да варира от 5 до 10 и 15 години. 

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?