Следвайте ни

Димитър Ахрянов, главен архитект на Пловдив: Небостъргачите не подхождат на облика на Пловдив

viber icon

Има голяма  вероятност изменението на ОУП да не влезе в сила

В плана са включени нови жилищни зони с височина  до 7 метра 

Добро решение е включването на междублоковите пространства в зелената система 

 

- Арх. Ахрянов, какви са впечатленията ви от дискусиите  за изменение на Общ устройствен план, проведени  за всеки от  шестте района на Пловдив? Полезни ли бяха?

- Обществените обсъждания бяха полезни и изключително важни. Основните теми,  изведени на преден план  от гражданите, са свързани с презастрояване, озеленяване, осигуряване на социална и здравна инфраструктура.  Личното ми впечатление е, че по време на дискусиите се очерта интересен момент - всеки от нас е убеден, че Пловдив трябва да се превръща във все по-зелен и екологично чист град, но  в същото време гражданите, които дойдоха на обсъждането, за да вземат отношение по зелената система, изразиха недоволство от това, че са засегнати от тази система и са против техните имоти да се използват за озеленяване. Независимо от това ние сме длъжни да обсъдим всяко мнение. Очевидно този казус  - частният интерес  срещу обществения по отношение на  зелените площи - ще бъде едно от разковничетата при последващото разглеждане на проекта за изменение  ОУП.

 

- Причината за големите  противоречия  не е ли в драстичното изоставане  в годините назад на отчуждителните процедури от плановете за нови пътища  и паркове? 

- Това  е една от главните теми, повдигната на обществените обсъждания и в исканията, адресирани до Община Пловдив, които постъпиха в писмен вид при обсъждането на проекта за изменение на ОУП. Един от проблемите, които ние наследяваме от действащия устройствен план, е, че

значителна част от зелената и транспортната системи не са реализирани,

въпреки че са заложени в Общия устройствен план от 2007 г., а някои елементи - и в предишните планове. Това неизпълнение в годините е довело както до увеличаване на трафика по съществуващата пътна мрежа, така и до невъзможността да се разширят зелените площи. Всички тези несъответствия допълнително нагнетяват напрежение сред обществото.

- Какво ще последва  след решението на Конституционен съд, с което забавянето на  процедурите  по отчуждаване на частни имоти, предвидено в ОУП, се обявява за противоконституционно? Собствениците, чиито имоти са блокирани по 20-40 години, предупреждават, че ще обжалват плана в съда, ако не им се плати за имотите.

- Народното събрание има  два месеца срок да определи начина, по който ще се осъществява отчуждаването, и да посочи кога и по какъв начин могат да се обжалват заповедите. Докато не се изяснят тези правила в Закона за устройство на територията, Общият устройствен план ще бъде обжалван. От градоустройствена гледна точка ОУП е стратегически документ и моето лично мнение, а и мнението на повечето колеги експерти, че ако това се случи, има голяма вероятност изменението на ОУП да не влезе в сила.  

Това поставя Пловдив в една незавидна позиция, защото знаем какви са недъзите на действащия план и неговото наследство - параметрите за изпълнение на ОУП са прехвърлени към Наредба 7 и на практика планът не може да се изпълнява. През всичките тези години администрацията се е сблъсквала с тези проблеми. Има десетки заведени съдебни дела. Този проблем ще си остане, ако продължи действието на ОУП от 2007 г.  Една от целите на  актуализацията на ОУП е да се отстранят противоречията в  управлението на устройството на територията на Пловдив и да се определят ясни правила.

- Проектът за изменението на ОУП гарантира ли, че ще се решат проблемите с трафика?

- Трафикът ще продължи да се засилва, защото не е реализирана транспортната система и развитието на пътната инфраструктура, заложени в ОУП. Ако предложените в ОУП пътни връзки се реализират в бъдеще, движението в Пловдив ще бъде облекчено. Но винаги съм казвал, че

трябва да се борим с натоварения трафик

и да слезем от колите, когато това е възможно. Знаем, че колкото повече удобства се създават за автомобилите, толкова повече ги използваме. Лично за мен е по-важно да преминем към варианта за интегриран градски транспорт, каквато практика има в големите европейски градове, да организираме буферни паркинги в периферията на Пловдив  с възможност да си оставим колите и да се придвижваме с друг вид транспорт, градският транспорт да стане за предпочитане сред гражданите, дори това и да се постигне с помощта на крути мерки срещу автомобилите.

- Новият устройствен план спира ли презастрояването в Пловдив?

- Колегите от проектантския екип са предложили мерки, които съществено занижават показателите при строителството. В плана са включени нови жилищни зони с кота корниз до 7 метра, двуетажно застрояване, разширяване на имоти, тоест с минимална квадратура и височина, различни от посочените в наредбата. С този план се гарантират зони, в които да не се достигат  дори и минималните показатели  за ниско жилищно строителство от 10 метра височина, разрешени с наредбата. Вместо минимума от 300 кв. метра за урегулиран поземлен имот се залагат 500-600 квадрата.  Това автоматично показва целта  на проектантите -

да се намалява интензивността на застрояване в доста големи градски части  

в районите „Южен”, „Западен”, „Северен”. Това не е малка стъпка в  борбата с презастрояването. От проекта на ОУП виждаме, че в многофункционални смесени зони показателите за строителството са занижени. Има много малко обособени зони за широко обществено обслужване с висок показател, което при действащия ОУП  се оспорва  заради  натиск на инвестиционни интереси. В момента ние се опитваме по преценка на Експертния съвет да занижим интензивността на застрояването до коефициент 3.5, който смятаме за максимално допустим за град като Пловдив. Тоест допустимата разгъната застроена площ на един имот може да бъде  равна максимум 3.5 по площта на имота, например върху 10 дка може да има до 35 000 кв. м РЗП.

- Проектантите предлагат част от междублоковите пространства да се отредят за зелени площи. От район „Източен” предлагат  кв. „Гладно поле” да се превърне в парк, изграден във военните имоти. Реалистична ли е тази идея?

- Считам, че добро решение е включването на междублоковите пространства в зелената система там, където това е възможно.

Идеята за парк в кв. „Гладно поле” е напълно реална.

Тази територия се намира между централните гробища и „Лаута” и между тях може да се осъществи хубава естествена връзка през „Гладно поле”. Добре е зелената площ да се комбинира с обществени сгради, без да залитаме в крайности, за да не стане така, че вечер зоната ще опустява. Логиката на компактния град е зоните за местообитаване и месторабота да са близки, за да не се използват прекалено много транспортните средства. Трябва да се даде превес на зелената площ, но и да има сгради с различно предназначение. Мисля, че в кв. „Гладно поле” не бива да се допуска високо застрояване, за да не товарим зоната.

- Каква е максималната височина на сградите в проекта на ОУП?

- Предвидени са зони без ограничение на етажността, но те са изключително малко и една от тях е кв. „Гладно поле”. Такива зони има в „Западен” към края на Гребния канал и в „Тракия”. Според мен

високите сгради трябва да изнесем в периферията на града.

Те страшно много товарят инфраструктурата и биха нарушили силуета, който е разпознаваем като плосък, с изявени силуети на хълмовете. Ако започнем да допускаме сгради над 100 метра, Пловдив ще промени своя традиционен облик и не съм сигурен, че това ще бъде добре за бъдещата му визия. Имаме наследени действащи ПУП-ове, които допускат голяма етажност, и е много трудно да се бориш с нормативен акт, който е влязъл в сила.

- Как ще протича разглеждането на ОУП след проведените дискусии?

- Предстои проектантският колектив да систематизира всички мнения, след което ще има заключителна сесия с обобщаващи становища и разглеждане на предварителен проект в Експертния съвет за устройство на територията.  След тези процедури не е ясно какво следва с решението на Конституционен съд.  Най-вероятно ще последват много обжалвания на Общия устройствен план.

 

Димитър Ахрянов е завършил ОМГ „Акад. Кирил Попов“, а след това архитектура в УАСГ - София. Специализирал е по опазване на недвижимото културно наследство към Екол де Шайо, Франция. Има значителен опит в областта на обществената, жилищната и църковната архитектура.

Работил е като главен архитект на район „Южен“ в Община Пловдив, от 2011 до 2013 г., а преди това - в архитектурно бюро. От 2014 г. беше главен архитект на община Карлово, а от края на 2019 г. е главен архитект на Пловдив. 

Валентина Йеремиева

Валентина Йеремиева

Журналист - екип "Общество"

Валентина Йеремиева е завършила журналистика в Държавния университет в Санкт Петербург. Работи във вестник "Марица" почти от създаването му. Пише предимно по градските теми. Носител на награда "Пловдив".   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (2)

ПОСЛУШНИК НА МУТРО'ПОЛИТ'ика ГладАрх

ПОСЛУШНИК НА МУТРО'ПОЛИТ'ика ГладАрх

30.10.2020 | 17:48

ПЛУЖЕК не, ами направо ГЛИСТ е "арх" Ахрянов = селско чедо провинциЯлно и некомпетентно, парашутиран противозаконно БЕЗ КОНКУРС МЕЖДУ КОЛЕГИЯТА заради това, че е подГ7Зник на налудния фанатичен АЯТОЛЛАХ с ролекс, лимузини, архонтЦи и талибан-БИЯтели от баскетБОЛНИЯ мозъклия ПОСЛУШНИК КлЕТ. КАБ +Камарата на Архитектите следва спешно да преразгледа Професионалната му ПРАВОСПОСОБНОСТ и да я отмени или намали до селски плевни и хамбари.

Отговори
6 2
Бъбу

Бъбу

30.10.2020 | 10:07

Плосък силует, така бил разпознаваем Пловдив според главния архитект. Нека посочи един по голям град в Европа, в който да няма високи стъклени кули или т. Н. Небостъргачи. То просто е смешно, много провинциално като погледнеш отгоре града и да виждаш старите керемидени покриви и пушещи комин чета, е не. Освен това населението нараства, вероятно с приходящи хора от други области и градове, а градът както знаем няма накъде да се разраства, като добавим и това че е притиснат от двете напълно измислени общини, Родопи и Марица. Е как при тези условия този архитект ще говори за приоритетно ниско строителство, да разбрах че идва от Карлово но все пак....

Отговори
4 8

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли новите мерки срещу коронавируса у нас?