2374

Чавдар Грошев, районен прокурор на Пловдив: Предадохме на съд над 2100 пияни и дрогирани шофьори

Чавдар Грошев е завършил специалността „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работил е като адвокат, следовател и прокурор. От 2012 г. е заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив, а от 2018 г. е неин административен ръководител.

Чавдар Грошев е доктор по право, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ и Висшето училище по сигурност и икономика, Пловдив. Автор е на две книги - „Индивидуализация на наказанието. Теория и практика“ и „Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание“. Има над 20 публикации по наказателноправна материя в различни юридически издания в България и чужбина. 

Не пробвайте наркотици - зависимостта от тях се постига много бързо, абстиненцията след това е ужасна, а отказването е изключително трудно

Липсата на доверие и респект към прокуратурата е силно криминогенен фактор

Стремежът ми винаги е бил да убедя студентите, че инвестицията в знания е най-добрата, която могат да направят за себе си

В повечето случаи мигрантите са хора, които бягат от военни действия 

 

- Има ли бързото производство превантивен ефект за нарушителите, които сядат пияни зад волана?  

-  Безспорно. Провеждането на бързо производство означава, че разследването по тези дела приключва в седемдневен срок, а в много случаи и за по-кратко време. Така максимално се скъсява периодът от извършване на деянието до получаване на съответното, отговарящо на обществената му опасност наказание. Смятам, че така целите на наказанието - както да се поправи и превъзпита осъденият, и да се въздейства възпитателно и предупредително спрямо него и другите членове на обществото, се постигат в максимална степен.

 - Прокурор Грошев, напоследък се забелязва тенденцията все повече шофьори да управляват автомобилите си пияни или след употреба на наркотици. Как прокуратурата противодейства на това тревожно явление?  

-  Действително наблюдаваме такава тенденция, особено сред младите шофьори и това е много притеснително. Наскоро имах възможността да участвам в съвместен брифинг с ОД на МВР-Пловдив, където изразих ясната воля на институцията ни за противодействие по всички възможни начини на тези негативни явления. Мога да ви уверя, че в Районна прокуратура - Пловдив е създадена необходимата организация наказателните производства по тези дела да приключват в максимално кратки срокове. Какво означава това? Във всички случаи, в които са налице законовите предпоставки, се прилага институтът на бързото производство, като се стремим то да приключи като такова. Освен това в редица съвместни срещи с представители на полицията сме обсъждали възможните начини за противодействие, както и за превенция на тези общественоопасни деяния. Но преди всичко искам да се обърна към шофьорите и да ги призова да проявяват разум и най-вече загриженост към себе си, близките си и другите участници в движението, преди лекомислено да решат да се качат да управляват автомобилите си след употреба на алкохол или наркотични вещества, или и на двете.  

- Колко водачи са предадени на съд за тези деяния през 2020 г., 2021 г. и от началото на тази година до сега?  

-  За периода на 2020 и 2021 г. за всяка една от годините Районна прокуратура-Пловдив е предала на съд по около 900 лица за шофиране след употреба на алкохол или наркотици, а за 2022 г. (до момента) над 300 лица. Или общо над 2100 лица за две години и половина. Цифрите говорят за тревожна тенденция, която се стремим да ограничим с всички законови средства.  

- Какви наказания получават пияните или дрогираните шофьори?

- Следва да се има предвид, че управлението на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, както и управление след употреба на наркотици или техни аналози се наказва с лишаване от свобода и глоба. Законът не е предвидил лишаването от свобода за тези престъпления да се заменя с друг вид наказание, каквато възможност съществува за други деяния. Това на разговорен език означава, че качиш ли се на автомобила пиян или след употреба на наркотици и те спрат за проверка и го установят по надлежния ред, то няма как да се наложи на водача друг вид наказание, различно от лишаване от свобода.

В случай че наложеното наказание не изпълни целите си и деецът бъде заловен да управлява повторно автомобил след употреба на алкохол или наркотици, ще получи съответно по-високо наказание лишаване от свобода. Трябва да е ясно, че в болшинството от тези случаи вече не съществува законовата възможност изпълнението на това наказание да бъде отложено. Тоест, извършителят отива в затвора.  

- Прави впечатление, че Районната прокуратура в Пловдив доста често се самосезира от публикации в медиите.

- Прокуратурата се самосезира и ще продължи да го прави винаги когато в медийни публикации констатираме данни за евентуално извършено престъпление. В тази връзка, на първо място, бих искал да благодаря на медиите за активната гражданска позиция и помощта, която оказват за установяването на такива случаи и тяхното разследване. На второ място, иска ми се да отправя призив към гражданите, като апелирам да проявяват активност и да сигнализират във всички случаи, в които са станали свидетели на извършено престъпление. Колкото по-скоро постъпи такъв сигнал в прокуратурата или полицията, толкова по-големи са шансовете успешно да бъде разкрито.  

- И какъв е крайният резултат от проверките на тези сигнали?  

-  В някои случаи образуваме досъдебни производства, а ако не се установят данни за нарушение, те се прекратяват от наблюдаващия прокурор.  

- Има ли нови случаи на грабежи спрямо възрастни хора? Спомням си, че Вие лично посещавахте няколко пенсионери, станали жертва на престъпни посегателства в региона. Тогава споменахте, че добре си взаимодействате с полицията. А сега как е?

 -  За съжаление, продължават да се констатират такива случаи на посегателства, макар че не са чести и не са насочени само спрямо възрастни хора. Наскоро внесохме обвинителен акт в съда спрямо три лица, които влезли в помещение, където хората спели, заплашили ги с нож и отнели пари и вещи. Двама от тях са с мярка за неотклонение „задържане под стража“, а третият е с мярка „под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая“, тъй като е непълнолетен. Трябва да се знае, че наказанията за извършен грабеж са изключително строги. Законът предвижда наказание до 10 г. години лишаване от свобода, а при някои квалифицирани състави - от 15 до 20 г., доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, както и конфискация на имуществото. Борбата с битовата престъпност и особено с посегателствата върху социално слаби и възрастни хора е един от основните приоритети за прокуратурата. Полагаме усилия за срочното и качественото приключване на тези дела и безспорно без добро взаимодействие с полицията това би било изключително трудно. Уверявам ви, че по тези случаи се работи приоритетно. Наблюдаващите прокурори своевременно изискват информация за хода на разследването и дават указания по събирането на съответните доказателства за бързото приключване. Както и преди, така и сега работим в добро взаимодействие с полицията. Нашата цел е една и съща - по-малко престъпления, бързото им разкриване, предаване на съд на виновните лица и осигуряване на спокойствие на хората.  

- В Пловдив и региона има много случаи на задържани за притежаване на наркотични вещества. Тези хора получават наказания, често условни, след което се връщат отново на улицата. Каква е тяхната съдба?

 - За съжаление, за пореден път говорим за тенденция. През миналия отчетен период на 2021 г. в сравнение с предходни години продължава да расте броят на делата, образувани за притежание на наркотични вещества без надлежно разрешително. Това изисква да бъдат предприети ответни действия от наша страна и те са видни от наказателната политика на прокуратурата ни в тези казуси. Законът ни задължава да отчитаме обществената опасност на извършеното деяние и на дееца, за да преценим какво би било най-подходящото като вид и размер наказание. Ясно си даваме сметка, че в много от тези случаи извършителите са наркозависими и действително вероятността да продължат да употребяват и респективно да държат наркотични вещества е висока. Именно тук за пореден път оценяваме като изключително необходима превенцията сред младите хора. Стараем се, включително и с помощта на медиите, да запознаем младежите с огромните рискове от употребата на наркотици. Длъжен съм да се обърна към всички, които по някакъв повод възнамеряват да употребят наркотици, и да има кажа, че зависимостта от тях се постига много бързо, абстиненцията след това е ужасна, а отказването е изключително трудно. Съветът ми е: Не пробвайте! 

- А колко са делата за държане на акцизни стоки без бандерол - цигари?

- Към момента в РП-Пловдив наблюдаваме около 130 дела по чл. 234 от НК.

- Има и доста случаи на незаконно преминаване на границата от мигранти? Винаги ли успявате да установите трафикантите на чужденци?  

-  По този род дела имаме изградена методика на разследване, при което се събират доказателства за установяване и предаване на съд на извършителите и оказване на необходимата помощ на пострадалите. В повечето случаи мигрантите са хора, които бягат от военни действия. Някои хора се възползват от тяхното неравностойно положение и безизходица, печелейки от това облаги. Целта ни е във всички случаи да достигнем до трафикантите, за да могат да си получат съответното наказание.

- Какъв е пътят на мигрантите?

- Обикновено те са влезли в страната ни през т.нар. „зелена граница“ и най-често пътуват към държава в Западна Европа. Понякога хората, които ги превозват, ги оставят на магистралата, но в повечето случаи те биват установявани от полицейските органи. Чуждите граждани се настаняват в миграционни центрове. Лицата, които с цел да набавят за себе си или за другиго имотна облага противозаконно подпомагат чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона, се предават на съд. Наказанията при квалифицираните състави са големи - лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 5 хиляди до 20 хиляди лева.  

- Има доста дела, които са точат с години. Как може да се съкрати продължителността на досъдебните производства?

- Действително по някои наказателни производства разследването отнема значителен период от време. Тук е важно да се посочи, че по всички дела с продължило разследване над определен времеви период без изключение се прави анализ на причините и доколко същите са обективни с оглед недопускане на неоснователно забавяне на разследването. В множество случаи е налице необходимост от извършване на обемни експертизи или разпити на свидетели, които е трудно да бъдат установени и без които не би се изяснила фактологията по случая. Това забавя разследването. С цел минимизиране на подобни случаи в Районна прокуратура - Пловдив съм издал заповед за докладването им на административния ръководител за набелязване на мерки за своевременното им приключване.  

- Достатъчно ли е доверието в прокуратурата?

- Отношението на обществото към прокуратурата, за съжаление, е пряк резултат не от обективна оценка на работата <210>, а по-скоро от политическото говорене на субекти, които в болшинството си нямат ни най-малка представа от огромния труд, който прокурорите ежедневно полагат. Нещо повече - всички трябва да си дадем ясна сметка, че липсата на доверие и респект към прокуратурата е силно криминогенен фактор, чиято основна последица е увеличението на престъпността - в разговора ни неколкократно споменах такива тенденции. Надявам се с вашата помощ да работим и за прекъсване и противодействие на неоснователните обвинения, отправяни към отделни колеги и към институцията като цяло, тъй като това е в интерес на обществото и правовата държава. Едно е сигурно, че в днешните времена и условия прокуратурата е стабилна институция, която гарантира и защитава правата на гражданите. И предава виновните на съд. Правомощие, което е изключително и конституционно закрепено.

-  Прокурор Грошев, известно е, че Вие сте преподавател по наказателноправни науки в Пловдивския университет. И понеже отново се заговори за юридическото образование и за ценностите на хората, които го завършват, Ви питам какъв е балансът между теорията и практиката! И въобще има ли такъв?

- Като преподавател в Пловдивския университет и във Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив всяка година се срещам с много млади хора, които изучават правни науки. Не искам да звучи като клише, но винаги съм смятал, че чувството за справедливост е от изключителна важност за успеха на всеки студент. Разбира се, наред с притежаването на такива качества, като целеустременост, упоритост и последователност. И това го споделям с моите студенти. Стремежът ми винаги е бил да ги убедя, че инвестицията в знания е най-добрата, която могат да направят за себе си. Тя задължително се възвръща и е недосегаема за всякакви „инфлационни процеси“. Колкото до баланса между теория и практика, считам, че те са в колаборация, като скачени съдове. Както теорията е немислима и безсмислена без практиката, така и практиката не може без теорията. Отричането на тази симбиоза показва неразбиране на същността на правната наука. Като административен ръководител на Районна прокуратура - Пловдив разполагам с привилегията да имам поглед върху много казуси при администриране на делата. Това ми дава възможност да споделям със студентите различни практически примери, които изясняват теоретичните постановки, посочени в учебниците, които изучават.

- Кой е най-интересният въпрос, който Ви е задаван от бъдещите юристи?

- Трябва да призная, че сред студентите има много ученолюбиви и амбицирани бъдещи висшисти, които задават много адекватни въпроси по материята, която изучават. Трудно ми е да отговоря кой е най-интересният въпрос, но се сещам за един студент, който ме попита дали съм имал случаи в моята практика, които няма да забравя. Разказах за няколко, с които съм се занимавал.

 - В тази връзка кое дело няма да забравите от Вашия професионален път?

- Много случаи оставят траен отпечатък върху всеки разследващ, особено когато се касае за смърт на деца. Със сигурност няма да забравя един изключително неприятен случай на блъснат от влак млад човек. При огледа трудно установихме с лекаря пола на пострадалия. Тази гледка дълго време беше пред очите ми.

- Кое беше Вашето първо дело като прокурор?

- При една от така наречените съдебни реформи през 2006 г. част от следователите ни ги прехвърлиха в прокуратурата. Трудно ми е да си спомня кое е било първото, защото като новопостъпили прокурори бяхме натоварени с много дела, които трябваше срочно да приключим. Към всички съм се отнасял с необходимата професионална отговорност, давайки си сметка, че всяко едно от тях касае човешка съдба и за всеки човек неговото дело е най-важно. 

- Кои са Вашите учители?

 - Изпитвам истинско уважение и признателност към моите преподаватели в университета, които успяха да запалят и поддържат у нас, студентите, искрата на познанието. Няма да споменавам имена, за да не пропусна някой, но това са ерудирани и достойни  хора, с изключителен усет към преподаването на материала. За съжаление, някои от тях вече не са сред нас. Като преподавател, който и досега ми дава насоки в областта на наказателното право, ще спомена името на проф. Антон Гиргинов, който беше мой научен ръководител при подготовката на докторантурата ми по наказателно право. Няма да крия обаче, че човекът, който винаги ме е насърчавал, е проф. Георги Манолов.

- Пишете ли нова книга?

 - Написването на книга, която същевременно служи и като учебник на студенти и практикуващи юристи, изисква много усилия и време. За да напишеш нещо стойностно, първо трябва да си прочел всичко, което е публикувано по тази тематика. Поне аз така съм процедирал при написването на двете си книги. А това изисква времеви ресурс, който все по-трудно успявам да си осигуря. Като административен ръководител на РП-Пловдив, която от началото на 2022 г., след трансформацията на някои районни прокуратура е с район на действия цялата Пловдивска област, имам много служебни задължения, изпълнението на които изискват време, често надхвърлящо работния ми ден. Успявам обаче да пиша и публикувам статии по въпроси, представляващи, по мое мнение, интерес за практикуващите юристи. Преди месец излезе такава статия в специализираното юридическо издание на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ „Studia iuris“. Публикацията касае аспекти в разследването чрез служител под прикритие и е с практическа насоченост.

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?