Следвайте ни

Атанас Чернаев пред "Марица": Работодатели забавиха заплати за близо 1 млн. в пандемията

viber icon

- Кои бяха най-рисковите сектори през пандемичната 2020 г. от гледна точка на Инспекцията по труда?

- Най-рискови от гледна точка на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са строителството, преработващата промишленост и добивната промишленост. От гледна точка на трудовите правоотношения рискови са секторите търговия, хотели и ресторанти.

Чрез маската може да се запотят предпазни очила при работа с машина и това да доведе до нараняване. 

Най-много са нарушенията, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Много е важно работещите да спазват мерките и извън предприятието.

 

- Г-н Чернаев, 2020 година, която мина под знака на коронавируса, промени начина на работа във фирми и учреждения. Това доведе ли до намаляване на сигналите на работниците в Пловдив и областта?

- Няма промяна в броя на сигналите през 2020-а спрямо 2019 г. През миналата година бяха 760, а през 2019 г. - 761.

- Какви са най-честите установени нарушения на трудовото законодателство?

- Най-често се нарушават разпоредбите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа, като те са 7076. Установените нарушения по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси са 2258. Този вид нарушения са предпоставка за по-сериозни трудови инциденти. Може да се предположи, че всяко отстранено след намесата на Инспекцията по труда такова нарушение е минимизирало риска от такъв инцидент. Нарушенията на нормите, свързани с хигиената на труда, са 407. Разбира се, не са рядко и случаите, свързани с по-дълго работно време, почивките, отпуските и заплащането. На нас са ни известни над 4000 такива за миналата година. Най-често проблемът е с липсата на всички задължителни реквизити в трудовите договори. След тях се нареждат нарушенията по работното време и заплащането.

- Голяма част от служителите минаха на дистанционна работа. Тук обаче идва въпросът как, работейки от вкъщи, може да се гарантира спазване на правата на служителите?

- Работата от разстояние не е нова възможност. В трудовото законодателство тя е регламентирана от 2011 г. Всеки работник или служител, който счита, че правата му са нарушени, може да подаде сигнал в Инспекцията по труда и да бъде извършена проверка дали работодателят е спазил трудовото законодателство. По отношение на дистанционната работа не сме получавали сигнали. Възможно е това да е свързано с факта, че често този начин на работа е по-удобен и за самия служител. За него дори е предвидена възможност сам да организира своето работно време, като се изисква само да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка. По отношение на работното време работодателят е задължен да утвърди образец за ежемесечното му отчитане, а служителят носи отговорност за достоверността в данните.

- Имаше ли нарушения на противоепидемичните мерки в област Пловдив?

- Инспекцията по труда контролира дали работодателите са въвели противоепидемични мерки на база актуализация на оценката на риска и дали са осигурили ресурс за тяхното реализиране, дали са информирали работниците и служителите за тях, както и дали упражняват ефективен контрол по спазването им на територията на предприятието. Проверките показват, че като цяло работодателите са извършили актуализация на оценката на риска, въвели са противоепидемични мерки. В случая обаче следва да се има предвид, че рискът от заразяване от COVID-19 е специфичен за работната среда, тъй като, макар да влияе върху тази среда, той не произтича от нея, а идва отвън. В този смисъл не може да се приеме за професионален риск, доколкото вероятността от заразяване е резултат от общата епидемична обстановка, а не от източници в работната среда, и е съизмерима с тази при общото население. Затова е много важно работещите да спазват мерките и извън предприятието.

- Носенето на маска например може ли да доведе до опасност за повишаването на трудовите инциденти, ако служителят носи очила? Какви мерки се прилагат в този случай, за да е максимално защитен работникът?

- От Инспекцията по труда многократно е обръщано внимание, че някои противоепидемични мерки, които ще се въведат в едно производство, трябва да бъдат съобразени и с мерките за минимизиране на рисковете, произтичащи от самото производство. Правилно се обръща внимание, че чрез маската може да се запотят предпазни очила при работа с машина и това да доведе до нараняване от машината. Затова е важна преценката дали е възможно да се осигури  изолация на работника.

Необходимостта от осигуряване на дистанция може да доведе до намаляване на персонала и оттам до натоварване на работниците и служителите, което също създава риск от инциденти. Тогава може да се въведе организация на работния ден с повече почивки. Тук е мястото на специалистите по безопасност и здраве при работа, на службите по трудова медицина да оценят комплексно даден риск и да предложат най-ефективните мерки за защита.

- Имаше ли сигнали за работници, които са били принудени да ползват неплатен отпуск в област Пловдив?

- Не. Не сме получавали такива сигнали.

- Коронавирусът и затворените бизнеси заради мерките доведоха ли до увеличаване на забавените заплати в областта?

- През 2020-а сме констатирали забавени трудови възнаграждения в размер на 915 500 лева в 44 предприятия. Броят на предприятията, както и сумата на забавените възнаграждения, е намалял наполовина спрямо 2019 г.

- Каква част от тях са изплатени след намесата на Инспекцията по труда?

- При последващ контрол сме установили, че 512 680 лева са изплатени на работниците.

- В кои сфери са работели служителите със забавени заплати?

- Забавени заплати има в почти всички сфери на икономиката, представена в Пловдивска област. Най-големи са сумите в хранително-вкусовата промишленост, производството на облекло и в търговията.

- Каква е забавената сума от заплати в хранитeлно-вкусовата промишленост и колко служители са били засегнати?

- 213 304 лева са забавените възнаграждения в хранително-вкусовата промишленост. Забавените заплати касаят 59 работници. 197 222 лева са изплатени след нашите проверки.

- Колко производства по несъстоятелност за работодатели имахте през тази година в областта?

- През 2020-а са започнати 7 производства по несъстоятелност, с две повече от тези през 2019 година.

- Имало ли е нарушения при работниците от трети страни в областта и намаляха ли те, предвид мерките?

- През 2020 година при една проверка сме констатирали, че петима граждани на трета страна са приети на работа в нарушение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Става дума за граждани на Украйна без право на достъп до пазара на труда в  България, поради което те не са имали и право да работят. Работниците са работили в селското стопанство - бране на зеленчуци.

- Какво показват проверките за изпълнението на квотите за наемане на хора с увреждания? Има ли нарушения?

- При проверките в предприятия с персонал над 50 души не са констатирани нарушения на Закона за хората с увреждания. Квотите за хората с увреждания се спазват.

 

Визитка

Атанас Чернаев e директор на Инспекцията по труда в Пловдив от 2001 г. В институцията работи от края на 1991 година, като е започнал на длъжност инспектор. Роден е на 18 август 1965 година в града под тепетата. По образование е машинен инженер. Завършил е ВИХВП (сега УХТ) в Пловдив. 

Яница Марова

Яница Марова

Репортер-редактор - екип "Общество"

Яница Марова е завършила славянска филология с полски език. Работила е в Агро ТВ, Европа, BiT и вестник „Монитор“. В екипа на „Марица“ е от април 2019 г.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

ТОЯ ЕКСПОНАТ ОТ НАФТАЛИНА ????

ТОЯ ЕКСПОНАТ ОТ НАФТАЛИНА ????

03.02.2021 | 15:29

НЕ НЕ МИ КАЗВАЙТЕ ЧЕ ТОЯ Е ОЩЕ ШЕФ НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА....ТАЗИ ИНСПЕКЦИЯ ПО ПРАВО НИЩО НЕ ВЪРШИ...С ТОЗИ СУБЕКТ СЪМ ИМАЛА РАБОТА ПРЕЗ ДАЛЕЧНАТА 2004Г КАТО БИВ СЛУЖИТЕЛ СИНДИКАЛЕСТ НА ЕДНА БАНКА....ПРОСТО НИЩО НЕ СВЪРИ ЗАЩОТО ТОЙ КАТО ИНСТИТУЦИЯ ИМАМ ПРЕДВИД НЯМА НИКАКВИ ПРАВА ТЕ СА ПРОСТО ФАСАДНИ...А КАТО ИНДИВИД СЕ БЕЕ СРАСТНАЛ С ВСИЧКИ ШЕФОВЕ НА ФИРМИ...КОИТО ПЪК БЯХА ПРЕДУПРЕЖДАВАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧЕ ЩЕ ИМА ПРОВЕРКА И КАКВИ ТЕМИ ЩЕ СА НА ДНЕВЕН РЕД... И СЕГА ИЗЛАЗИЛ ОТ НАФТАЛИНА ЩЕ СЕ ПРАВИ НА СТРОГ .... ГОСПОДИ САМО МУСТАЦИТЕ МУ ИЗГЛЕЖДАТ СТРОГО.... МОЖЕ БИ СА ЗАБРАВИЛИ ВЪВ ВРЕМЕТО ДА Я ЗАКРИЯТ ТАЗИ ИНСТИТУЦИЯ И ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ ТОЯ М.ИСИР ДА ЛАПА ЗАПЛАТИ ТОЛКОВА ГОДИНИ ЗА БЕЗПОЛЕЗНОТО СИ МРЪНКЯНЕ......Е РАМОТА Е....ОСТАНАХ БЕЗ ДЪХ ГЛЪТНАХ СИ ЕЗИКА КАТО ГО ВИДЯХ.......КОЛКО КОЛЕГИ ЩЕ СЕ СЕТЯТ И ЩЕ СЕ ЯДОСАТ НА ТОЯ ТЪРТЕЙ... ИМА ЕДНИ БЕЗПОЛЕЗНИ СУБЕКТИ - ТОЗИ Е ЕДИН ОТ ТЯХ....ВАНЯ КАСТРЕВА В ОБРАЗОВАНИЕТО- ЯНКА ТАКЕВА - СИНДИКАЛИСТКА- Е ТОЗИ И ОЩЕ НЯКОЛКО ДЕТО МЕ Е СРАМ ДА СЛУШАМ ЗА ТЯХ И ДО КОГА ЩЕ ГИ ПОДВЪРТАТ..ТАЯ КАСТРЕВА ТЯ СИ Е ПЕНСИОНЕР ДА НЕ БИ ДА Е НЯКАКЪВ АКАДЕМИК ТА Я ПОДВЪРТАТ... ТО ЗА ТОВА НИ Е НА ТОЯ ХАЛ ОБРАЗОВАНИЕТО.... ТОЯ ЕКСПОНАТ ОТ НАФТАЛИНА НАПРАВО ГО ГОНЕТЕ ...СТИГА Е ЛАПАЛ ЗАПЛАТИ ЗА ДА СЕ ЗАНИМАВА С О.НАНИЗЪМ...СИГУРНО ВЕЧЕ ПОНЕ 30 ГОДИНИ??????

Отговори
2 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай