Следвайте ни

Арх. Антоанета Топалова: Още гета от бетон в Пловдив, ако не запазим терени за нова градска среда

viber icon

Трябва да разширим строителните граници на града. Абсурдно е да смятаме, че малките ниви в покрайнините могат да изхранват пловдивчани

До 25% от всеки неурегулиран имот могат да се вземат безвъзмездно за публично ползване 

Световната тенденция е  да се изграждат градове за хората, а не за автомобилите 

 

- Арх. Топалова, предстои обществено обсъждане на  предварителния проект на Общ устройствен  план на Пловдив.  Вие сте подготвили рецензия  на  проекта.  Какви са целите, които се  поставят  с ОУП?

- Общият  устройствен план трябва да определя стратегията  за развитие на  всички елементи на жизнената среда на населеното място за следващите 15-25 години  с основните <210> функции -  обитаване, труд, отдих и обслужващите системи като транспорт, водоснабдяване, отопление, канализация, пътна инфраструктура.  ОУП включва всички жилищни територии със социалното обслужване, зелените площи, индустриалните, търговските, логистичните центрове с цел  да се осигури  качествена жизнена среда. Пловдив е уникален град  - с хълмовете, реката и  културно-историческата идентичност, които трябва да се съхранят успоредно с  промените, наложени от динамичните темпове на живот. Затова подготовката на ОУП, както и предстоящото обсъждане на проекта е от изключителна важност за  всеки  гражданин.

- Новият план  гарантира ли развитието на Пловдив  така, както ние искаме - с  добра градска  среда, озеленяване, удобни транспортни връзки, места за отдих?

- Ние сме на етап предварителен проект и той е добър.  В рецензията си дадох

висока оценка за професионализма и отговорното отношение

на авторския колектив на „Булплан“. Препоръките ми към проектантите и Община Пловдив са насочени  към приоритетите на обществените  интереси. Те са следните:  да се направят допълнителни проучвания за територии за обществено обслужване и отдих, да се уточни необходимостта от терени за нови детски и учебни заведения, да се заложи развитието на зелената система  около реките Марица, Първенецка и Пясъчник, а  всеки от районите да има парк. Считам, че с новия ОУП трябва да бъде ограничен автомобилният трафик в централната градска част на Пловдив чрез създаване на алтернативен транспорт и пешеходни зони. От допълнителен анализ се нуждаят демографските данни в ОУП, за да може не само да ползваме информацията за броя  на неграмотните и очаквания ръст на  населението на Пловдив, но и на тази база да се определят трайните демографски фактори. това е необходимо, за да се оформят социалните ангажименти в управлението  през следващите години. За мен този план до голяма степен подкрепя статуквото. Затова считам, че е много добро  решението на новата общинска управа да проведе широка обществената дискусия и желанието да изслуша мненията на експерти и граждани за бъдещето на града.

- Един от най-болезнените проблеми  на пловдивчани е презастрояването.  Има ли надежда с  новия ОУП да се спре практиката за  изграждане на жилищни квартали като  гета от бетон, както се случи с ЖР „Южен“?

- В проекта  на ОУП се прави опит да се стопира презастрояването, което се допусна не само в ЖР „Южен“, но и в други квартали, включително около гранд хотел „Пловдив“.  С ОУП се определят режимите за застрояване -  етажност, плътност, кинт. Положителен елемент на плана е, че високата етажност се съчетава с градската идентичност, макар че според мен  забраната на високоетажни сгради в „Тракия“ не е напълно обоснована. За съжаление, след  тоталната  разпродажба на  общинските имоти, която наблюдавахме години наред, незастроените терени са ограничени. Затова  препоръчвам  в плана да се  включат допълнителни  свободни  терени,  както и земеделски с цел да бъдат предназначени  

за  обществено ползване - детски градини, училища, зелени площи, места за спорт. 

Такива територии има в местността Терзиите между  Прослав  и Коматево, в Остромила, Беломорски, покрай околовръстния път, земите до ТЕЦ - Север, известни като оризищата. В проекта е казано, че земеделските земи висока категория трябва да се пазят, защото осигуряват на Пловдив изхранването със зеленчуци.  Абсурдно е да се смята, че малките ниви могат да задоволят потребностите на  град с над 350 000 души население. При преструктуриране на зоните, определени като свободни, разполагаме с 1225 ха резерв, който трябва да бъде определен и  за общественообслужващи функции, за да се реши част от проблемите на Пловдив. В проекта на ОУП този резерв не е използван пълноценно.

- Свободните терени са предимно частни. Законно ли ще бъде тяхното отчуждаване?

- Според член 16 от Закона за устройство на територията в територии, в които няма извършена регулация, до 25% от всеки имот могат да се вземат безвъзмездно за  публично ползване - за комуникации, инфраструктура, зеленина. В замяна на това всеки собственик получава урегулиран парцел. В Смолян, когато бях главен архитект,  по този начин осигурихме 90 ха за лифтова станция, детски градини, паркове. За пловдивския квартал „Христо Смирненски - 4“ тази процедура не се направи, в резултат на което не се реши нито един общоградски проблем.

- Терени са нужни и за разширяването на учебните заведения

В Пловдив 19 училища учат на две смени, а за 30% от децата липсват места в детски градини и ясли. Това означава, че трябва да се строят нови сгради. При норматив 35 кв. м на ученик в СУ „Патриарх Евтимий“ нямат  и по 5 кв. м, а децата тичат между колите, защото училището не разполага с двор. Хуманитарната гимназия има чудесен  двор, но в него се предвижда нова сграда, което  пак води до презастрояване в центъра. Незастроените терени трябва да влязат в реални планове за общоградско ползване. Не го ли направим навреме, ще има нови гета от бетон.

- Гарантира ли новият ОУП запазването на зелените площи?

- Проектът не предвижда нови зелени площи, въпреки че има резерви те да бъдат увеличени, например покрай реките Първенецка и Пясъчник, където има земеделски земи. Свободният терен срещу затвора на бул. „Александър Стамболийски“ в „Южен“  може да стане парк. „Гладно поле“ по-скоро има нужда от парк като допълнение на „Лаута“,  училища и зони за  спорт, а планираният в този квартал високотехнологичен център да се изнесе до магистралата. В северната зона на Пловдив до ТЕЦ  също може да бъде обособено пространство за зелен пояс. Целесъобразно е да се направи преоценка на действащите ПУП с възможности за формиране на зелени терени. 

- Една от обсъжданите напоследък теми е дали част от ул. „Иван Вазов“ да стане пешеходна. Подкрепяте ли тази идея?

- Категорично съм "за". Считам, че с новия план трябва да намалим трафика в централната градска част. Добре е, че Пловдив вече има дълга пешеходна зона и „Капана“, но останалата територия се задушава под натиск на трафика.  Автомобилният поток е като водата - залива, ако не е ограничен. Световната тенденция е  да се изграждат градове за хората, а не на автомобилите, което налага да има споделени  пространства и преоценка в анализите и подходите към транспортното обслужване. В проекта на ОУП се посочва, че

пълняемост на леките коли е 1,34% , тоест те се движат предимно с по един пътник,

което означава, че трябва да има промени  в подхода към транспортното планиране.  В голямата си част транспортният  план на ОУП решава въпроси с пътната инфраструктура, но според мен трябва да се ограничи движението по ул. „Гладстон“ и бул. „Цар Борис III Обединител“ .

- Как предлагате да се реализира тази идея?

- Убедена съм, че няма нужда ул. „Гладстон“ да се разширява, както е заложено и в новия ОУП. Трафикът може да се намали например като се въведе ограничение на скоростта до 30 км в час и повече пресичания за пешеходци на улиците в центъра.   Бедата ни е, че ние имаме неефективен, скъп и неудобен масов транспорт. Когато чакаш 15 мин. и повече на спирката и сменяш няколко автобуса, на следващия ден предпочиташ да се качиш на такси или  на личната си кола. В Богота навремето са отделили една лента само за масов транспорт за по-бързото им придвижване, пуснаха автобусите един след друг, за да не се чака, намалиха билетите и така ориентираха много повече хора към масовия транспорт.

- Може ли да се променя планът, след като влезе в сила?

- Според Закона за устройство на територията всяка година Общинският съвет трябва да разглежда доклад на кмета дали действащият ОУП отговаря на изменените условия, или не и ако има причина за частична корекция, решението се взима след анализа на тези промени в контекста на целия ОУП, защото всички градоустройствени елементи са свързани. Например, ако е заложено максималното застрояване до 3 етажа, а има искане за 12 етажа, корекции не трябва да се правят без цялостна преоценка на ОУП. Но в историята на Общинския съвет - Пловдив  няма такъв прецедент и аз се надявам, че в този мандат общинското ръководство ще промени този модел. 

 

Антоанета Топалова е поканена от Община Пловдив да подготви рецензия  на проекта  за изменение на ОУП като един от авторитетните пловдивски архитекти с 50-годишен професионален опит. Споделя, че е проектирала много повече градове, отколкото сгради - в Хасково, Смолян, Сливен, Габрово, Хисаря, Чирпан и Пловдив. Освен устройствените планове, включително за кв. „Капана“, е участвала  в подготовката на ОУП на Пловдив, приет  с висока оценка през 1986 г. След дипломирането във ВИСИ, сега ВИАС - София, е работила в пловдивската Проектантска организация в екипа за устройствени планове на арх. Иван Попов. Била е главен архитект на Смолян, а през 1991-1992 г. - главен архитект на Пловдив, след което и до днес ръководи проектантско ателие „Урба - А“.

Валентина Йеремиева

Валентина Йеремиева

Журналист - екип "Общество"

Валентина Йеремиева е завършила журналистика в Държавния университет в Санкт Петербург. Работи във вестник "Марица" почти от създаването му. Пише предимно по градските теми. Носител на награда "Пловдив".   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (10)

Абе

Абе

16.10.2020 | 10:52

Престанете вече с приказките за "бетонните гета", в много отношения са по добри за живеене от новите т. н. кооперации. Имам апартаменти и в двата вида жилища, ами в тракийския ми апартамент стаите са по просторни, има повече въздух, по не се чуваме през стените със съседите, имам и почти същия по квадратура апартамент от новото строителство на таха рахман. Стаи квадратчета, вътрешни стени не знам от какъв материал правени, но хъркане то на съседа се чува, течове отвсякъде и наоколо само да искаш кооперация до кооперация. Така че кое е по голямо гето е под въпрос. Вижте каршияка ул. Сливница, Абоба и съседни на тях, т. Н. широк център, наблъскани една в друга кооперации не може да се разминат две коли камо ли да играят деца, аз на това му викам гето.

Отговори
1 0
УМЕН

УМЕН

13.10.2020 | 00:34

Така е който не му харесва града може да се изнесе на село неможе да живеете в град със селски начин на живот нещете ли пред блоковете да ви оставят празни терени да садите зеленчуци плащате мизерни данъци за жилищата си а искате твърде много вие как си представяте в някои други държави подобни изказвания от селяни даже и да протестират и да спират развитието на града .И Гладстон и други улици трябва да се разширяват още в центъра има къщи които приличат на колиби по бул.Македония също ще затрупат собствениците им даже зад този булевард също има стари къщи които са грозна гледка какво лошо има в това да се бутнат и на тяхно място да построят модерни сгради на това ли казвате гъсто застрояване ...

Отговори
1 4
Уточнете  се

Уточнете се

13.10.2020 | 09:49

Моля!Сега ли живеят селяни в Пловдив или някога- когато са строени колибите от които се възмущавате?

Отговори
1 0
AlexBhatti

AlexBhatti

12.10.2020 | 19:10

Сега Google плаща 11570 до 12500 долара на месец за онлайн работа от вкъщи. Присъединих се към тази работа преди 2 месеца и спечелих $ 10588 през първия месец от тази работа. Мога да кажа, че животът ми се промени - напълно към по-добро! Вижте какво правя ====>>>>> Jobnews3.com/

Отговори
1 1
Пловдив

Пловдив

12.10.2020 | 14:53

напълно съгласен с арх. Топалова, презастроиха градът и още искат вътре, в идеалния център да вдигат 7-8 етажа, докога ще разрешават общинарите и чиновниците, затова ли са там. Защо не спазват закони и наредби, а пускат проекти напълно незаконни и нечовешки,кКой ще им потърси сметка? Не може в центъра да продължаваш да разширяваш за булеварди и да тровиш всички, достатъчно е трафика при Централна и Сточна гара, Чифте баня и т.н, трябва и може да има бързи обходи - Марица юг и север; Санкт Петербург покрай автогара Родопи и към Коматевския това са трасетата за изток - запад -изток, а не през центъра.

Отговори
4 0
Приказки

Приказки

12.10.2020 | 13:38

Само приказки, приказки, а междувременно строителите лудуват като мишки и унищожават всичко наред. И всички са виновни. и районните архитекти, които взимат подкупите, и Тахато и другите велики сртоители, които дават пликчетата....Важното е сега, веднага да се пИчели, а че децата ни ще страдат съвсем скоро, няма значение...Който има акъл, трябва отдавна да се е изнесъл в селата в радиус 18-20 км.

Отговори
7 0
Гражданин

Гражданин

12.10.2020 | 12:02

А за Гладстон наистина е безмислено разширяване, нито има пари за обезщетяване, нито смисъл от булевард през центъра на града покрай училища и къщи в предимно пешеходна и паркова част

Отговори
8 2
Васко

Васко

12.10.2020 | 11:00

Много точно изказване на жената. А тази анархия в регулацията на града е пряко свързана с управлението - Герб. Нямат визия за съвременен, ел транспорт, какъвто има във всеки подобен град на Пловдив, в белия свят.

Отговори
9 0
Ел. транспорта

Ел. транспорта

12.10.2020 | 11:24

Не се решава от архитекти а от машинострителите.

Отговори
4 0
Устройствени  планове?

Устройствени планове?

12.10.2020 | 10:58

От както се помня в Пловдив се говори за нов устройствен план. Архитект Топалова на вас харесва ли ви устройствения план на "устроената" вече ул.Капитан Райчо" Със трите масивни сгради по средата на улицата.'Нова градска част"- по виждането на вашата колежка Божкова?Дълг е на архитектите да направят такъв план за 100 години напред!

Отговори
11 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

За кой кандидат-президент ще гласувате на 14 ноември?