Подай сигнал

РИОСВ със санкции за 151 000 лв. за мръсен въздух

Пловдив

от Вяра Порязова 208 прегледа 0

РИОСВ със санкции за 151 000 лв. за мръсен въздух

Малко над 151 хиляди лева са събрани от РИОСВ за първите десет месеца на годината от санкции по Закона за опазване на околната среда и заради неспазване на определените в разрешителните емисионни норми. В основната си част парите отиват по сметките на общините, на чиято територия се намират санкционираните предприятия.

Ако обаче срещу България бъде задействана наказателна процедура със съответните глоби от Съда на Европейския съюз в Люксембург, това може да се промени и средствата да се събират в единна сметка за покриване на санкциите. Нормално е българските институции и общини, които години наред не са предприели реални действия за разрешаването на проблема, да имат отношение и към наказанието от ЕК, коментират експертите.

При неплащане на глобите в срок у нас длъжниците се предават на НАП. По тази линия събраните пари от данъчните в полза на РИОСВ - Пловдив са още над 65 000 лева.

От наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони постъпилите суми са над 180 хиляди лева.

Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив през месец януари и февруари 2018 г. сочи, че за установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни от РИОСВ са наложени санкции на операторите на инсталациите в общ размер от 30 000 лв. - на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив (10 000 лв.), на „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски (20 000 лв.)

Коментари