Рекламна тарифа вестник "Марица"

Рекламна тарифа Marica.bg

Реклама - Рекламна тарифа за политически кампании

Информация за договорите, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети.

 

 

Абонамент 2024

 

Телефони за реклама:

Пловдив:

032/603-453, 032/603-454

[email protected]

Пазарджик:

034/448 350, 0886/085 001

[email protected]

Хасково:

0882/660 082, 0898/741 653, 0877/774 177

[email protected]

 

Обяви в Marica.bg и във в-к  "Марица" могат да се пуснат в офис :

• входа на Централна поща - 032 260 926.
• email: [email protected]

 

Цените са определени в  рекламните тарифи на  Marica.bg и вестник “Марица”.