Следвайте ни

Нова гора край река Марица

28 000 кв. м крайречна зона близо до гр. Стамболийски

viber icon

На 21 ноември 2019 г. екипът по консервация на WWF България, Община Стамболийски, Монди Стамболийски ЕАД и ентусиазирани доброволци засадиха близо 16 хил. фиданки и семена от местни растителни видове и вдъхнаха нов живот на близо 28 000 кв. м крайречна зона край гр. Стамболийски. Източен чинар, бяла върба, черна и бяла топола, полски ясен, черна елша и летен дъб ще бъдат засадени в едномесечен период по поречието на река Марица. 

Монди Стамболийски ЕАД е един от местните бизнеси, участващи в създаването на новата гора като част от глобалното партньорство между WWF и Mondi Group. “Това е третият участък за възстановяване на крайречни реки по поречието на река Марица, който се намира в близост до завод от Групата. Този проект е пример за съвместната ни работа с WWF в световен мащаб в посока защита на райони с висока природозащитна стойност и осигуряване на биоразнообразие и екосистемни услуги в райони, близки до нашите производствени мощности", обяснява Гладис Нейлър, ръководител Устойчивото развитие в Mondi Group.

Защо са важни крайречните гори?

“Крайречните гори са залесени или гористи площи, разположени непосредствено до воден източник, и са изключително ценни, защото укрепват бреговете и ограничават ерозията, поглъщат праха, подобряват качеството на водите, а също и създават местообитания и биокоридори за много редки растения и животни. Въпреки многобройните екосистемни услуги, които предоставят, крайречните гори са унищожени от векове, за да се освободят тревни площи, да се създадат земеделски земи и да се изградят диги и друга инфраструктура. Следователно има спешна необходимост от възстановяване и опазване на останалите крайречни гори", споделя Нели Дончева, главен експерт по горите, WWF-България. 

За партньорството между WWF и Mondi Group

След дългогодишно сътрудничество на местно ниво през 2014 г. WWF и Mondi Group стартират глобално стратегическо партньорство за насърчаване на отговорното горско стопанство, управлението на водите и устойчивото производство на хартия и опаковки. През 2017 г. Mondi удължи глобалното си партньорство с още три години, за да надгради напредъка, постигнат в първата фаза. В България партньорството е подкрепило над 150 000 хектара държавна гора за получаване на сертификат на Съвета за управление на горите (FSC®). WWF, с подкрепата на Mondi, картографира гори с висока природна стойност (HCVF), извърши проучвания за социално въздействие и осигури обучение и изграждане на капацитет за лесовъдите, работещи в тези райони. Залесяването по поречието на река Марица е само една част от усилията, които се полагат за насърчаване на устойчиво управление на горите.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще помогне ли извънредното положение у нас срещу коронавируса?