46

Перущица изгражда велоалея до път за Червената църква

Община Перущица възнамерява да построи велоалея от от края на регулацията на града до път за „Червената църква". Дължината на велоалеята  е около 600 метра. Приблизителната площ е 1500 квадратни метра. При строителството се предвижда изкоп на земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане на плътен асфалтобетон -4 см и неплътенасфалтобетон -4см.

Администрацията обяви обществено обсъждане на инвестиционното намерение, което общината възнамерява да реализира. 

Раннохристиянската базилика беше реставрирана по проект на Министерството на културата и с помощта на оперативна програма „Регионално развитие“ и програма „Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма“. Туя бе официално открита през 2013 година. 

Проектът за реставриране, консервиране и социализация на базиликата възлизаше на почти 2.5 милиона лева.

Освен реставриране на самата църква, по проект бяха взети и мерки, които позволят включването на историческия обект в различни културни маршрути.

Червената църква край Перущица е най-забележителния представител на раннохристиянската архитектура на Балканския полуостров. Светинята е от типа четириконхални куполни базилики, които имат обиколни коридори и два притвора.

На височина до подкуполната арка могат да се видят запазени части от северната конха. Посетителите на Червената църква вече могат да разгледат и консервираните два слоя стенописи.

Като част от проекта за реставрация на християнския храм беше осигурен и пешеходен достъп до нея, дори и за хората в неравностойно положение. Оформена е красива панорамна алея, която свързва културния обект с пътя Перущица – Пловдив и с нарочно изграден Информационен център.

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?