2374

Смолянско е намаляло с 1798 души, жителите са едва 93 354

Област Смолян е на последно място по раждаемост в страната

Демографската картина на област Смолян през 2022 г. показва, че тенденцията за намаляване и застаряване на населението продължава с пълна сила. „По данни от текущата демографска статистика, населението на област Смолян в края на 2022 г. е 93 354 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 1 798 души, или с 1.9% (при 0.5% за страната)“, съобщи Николай Славов от Териториално статистическо бюро - Смолян.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 946, или 27.8% от населението на областта. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.9 процентни пункта, а спрямо 2015 г. увеличението е със 6.5 процентни пункта. Най-висок е делът на хората над 65 години в общините Баните (43.0%), Чепеларе (32.0%), Неделино (31.9%), Борино (30.9%) и Девин (30.2%). Повишаването на средната възраст на населението, която е 43.0 години през 2010 г., достига 48.8 години в края на 2022 г.

Населените места без население в региона са 9, като най-много са в община Смолян. В 95, или в 39.6% от общо 240 населени места в областта, живеят под 50 души.

През 2022 г. в Област Смолян са регистрирани едва 485 родени деца, като от тях 482  са живородени.  Коефициентът на обща раждаемост през 2022 г. е 5.1‰. Най-висока е раждаемостта в общините Мадан - 6.5‰, Рудозем и Смолян - по 5.8‰. С най-ниска раждаемост са общините Баните - 1.9‰, Девин - 3.6‰ и Борино - 4.1‰. Общо за страната коефициентът на раждаемост е 8.8 на хиляда. Област Смолян е на последно място по този показател в държавата.

Към края на м.г. децата до 15 години в областта са едва 10 120, или 10.8% от общия брой на населението.

През 2022 г. са умрели 1 857 души, а коефициентът на обща смъртност е 19.7‰, като смъртността в селата е далеч по-висока - (23.7‰) от тази в градовете (16.7‰). С най-висока смъртност са общините Баните (31.2‰), Борино (24.1‰) и Чепеларе (23.7‰).

През 2022 г. изселените от област Смолян са 1 759, от които 171 в чужбина и 1 588 - в страната, като от тях 405 сменят местоживеенето си в рамките на областта. От Смолян в Пловдив са се преместили 577 души. За същия период заселените в областта са 1 336.

След 1990 г. демографското развитие на област Смолян се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2022 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1 375 души. С най-голямо намаление на населението са общините Баните, Борино и Чепеларе, в които той достига съответно минус 29.3, минус 20.0 и минус 19.4‰.  Коефициентът на естествения прираст общо за страната през 2022 г. е минус 9.6‰.

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Какво очаквате от кабинета „Денков-Габриел”