49

С документална изложба филиалът на ПУ в Смолян отбелязва две годишнини

В препълнената изложбена зала „Петър Стайков” при КДК в Смолян бе открита документална фотоизложба, посветена на двете годишнини – 60 години от основаването на Учителския институт в Смолян и 25 години от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет. Снимките на фотографа Сашо Сарандалиев отразяват мигове от историята на Института и Филиала. „Когато подготвяхме изложбата, имахме усещането, че сглобяваме парчета история ”, каза при откриването проф. Елена Николова, научен секретар на Филиала.

„Учителският институт в гр. Смолян е основан през 1962 г. с цел да задоволи необходимостта от учителски кадри в Смолянски, Пазарджишки и Благоевградски окръг. През първата учебна година са разкрити отдели за детски учителки, начални и прогимназиални учители в съответните специалности: български език и руски език; български език, западен език и история; математика и физика; биология, химия и география. Институтът започва работа с първи курсове от 150 студенти и с 9 щатни преподаватели в сградата на училището по дървообработване, а в една от работилниците са поставени 70 легла и тя е превърната в първото студентско женско общежитие. На 14 май 1967 г. е открита тържествено новата сграда на Института. Според спомените на първия директор Димитър Чолаков банките в аудиториите са по образец на тези в Софийския университет“, посочи проф. Николова.

До 1981 г. броят на студентите достига 1200 редовна форма на обучение и 300 – задочна. Заниманията се водят на две смени. Преподавателският състав наброява 55 души за всички специалности. Институтът вече задоволява нуждите от учителски кадри на цяла Западна България. До 1990 г. са подготвени близо 7 хиляди учители. Те са търсени от отдел „Просвета” и училищните ръководства, защото завършват с три специалности, с които цялостно, безпроблемно и резултатно се реализират в малките училища, отбеляза проф. Николова.

От 1986/87 г. започва обучение по нови учебни планове и програми, стиковани с тези на висшите училища, за да могат завършилите да получат висше образование в съкратен срок по тогавашната Наредба №2 на МНП. От тази учебна година Институтът е методически обвързан с ПУ „Паисий Хилендарски”.

Академичният състав нараства на 61 щатни преподаватели, студентите се обучават в 9 специалности като през годините са разкривани и нови специалности и е разширяван спектърът на направленията.

На 27 януари 1997 г. с Постановление на МС Педагогическият институт „Дичо Петров” е преобразуван във филиал на ПУ „Паисий Хилендарски”, в чиито рамки са Педагогически факултет и Технически колеж – Смолян. През 2001 г. с друго постановление се променя наименованието – остава само Филиал – Смолян на ПУ, а Техническият колеж се отделя.

„Към момента във филиала се обучават 457 студенти – 367 в редовна и 90 в задочна форма. Подготвят се специалисти с образователно-квалификационна степен бакалавър в 9 специалности, които имат програмна акредитация в направления: Начална педагогика с английски език; Български език и английски език; Български език и история; История и география; Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт; Математика, информатика и информационни технологии; Биология с екотуризъм; Маркетинг; Туризъм. Филиал – Смолян си партнира с чуждестранни университети в Полша, Гърция, Турция, Сърбия, Австрия, Русия в рамките на програма Еразъм+ и по линия на научното сътрудничество“, отбеляза проф. Николова.

На откриването на изложбата бяха връчени поздравителни адреси от името на кмета Николай Мелемов, областния управител Емил Хумчев, от началника на РУО Никола Запрянов, възпитаник на Филиала, който връчи и почетен знак. Филиалът получи и поздравителни адреси от IV ОУ „Стою Шишков” и РИМ „Стою Шишков, както и поздравление на проф. Евгения Иванова от името на ръководството на Филиала в периода 2012-2016 г.

Трогателно изказване направи проф. Георги Манолов, син на педагога Любен Манолов, един от основателите на Учителския институт и негов дългогодишен преподавател. На откриването на изложбата присъства и внучката на първия директор Димитър Чолаков – Руска Раданова.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?