Следвайте ни

Отвориха лагера в Харманли

viber icon
Марица
Председателят на ДАБ при МС възложи на директора на РПЦ-Харманли да създаде организация за поетапно възстановяване на пропускателния режим в центъра. Заповедта е издадена след получено писмо от министъра на здравеопазването, с което председателят на ДАБ при МС се уведомява, че след извършените медицински прегледи на повече от половината настанени чужденци в центъра, няма данни за опасни карантинни заболявания и риск за общественото здраве на населението.
В същото писмо министърът на здравеопазването не възразява срещу поетапното възстановяване на нормалния пропускателен режим. Същият ще се извършва при спазване на Правилника за условията за настаняване и вътрешния ред в регистрационно-приемателните центрове.
Възстановеният пропускателен режим ще важи за чужденците, търсещи международна закрила, преминали медицински прегледи и обявени за клинично здрави.
За лицата, попадащи в уязвими групи, които не са прегледани, но се нуждаят от достъп до медицински и други заведения с оглед на здравния им статус или други потребности, ще се осигурява транспорт.
Прегледаните чужденци, търсещи международна закрила, за които има установен риск от разпространение на заразни заболявания, ще бъдат настанявани в отделни помещения на РПЦ-Харманли и лекувани.
Скринингът ще продължи докато всички лица бъдат прегледани, съгласно утвърдения график.
Действията по изпълнение на заповедта на председателя на ДАБ при МС ще се координират от директора на центъра с компетентните териториални структури на МВР.
Пред Дарик радио началникът на бежанския лагер съобщи, че клинично здравите чужденци ще могат да напускат лагера само като представят картончета, в които са описани личните им данни и това, че не се заразно болни. Такива картончета ще ми се издават от адиминстрацията на приемателния център. До момента са прегледани 1 331 чужденци. Няма установени случаи на лайшманиоза./Марица

Още от категорията

Виж всички

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?