3906

Одобрени са проектите за саниране на административни сгради в Смолян, Баните и Мадан

Одобрени са проекти за саниране на административни сгради в 79 общини. Част от общинските администрации са защитили ремонта на повече от една сграда, включително и на кметства в селата.  Над 221 млн. лв. ще бъдат вложени за саниране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради в страната. Инвестицията е от Националния план за възстановяване и устойчивост и е насочена към обекти на държавните и общински администрации, Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението”, Районни управления към Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването и др. Средствата се осигуряват от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което е Структура за наблюдение и докладване по инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Мярката цели след ремонтите сградите да постигнат клас на енергопотребление минимум клас „В“ и да спестяват минимум 30% от първична енергия. Сред допустимите дейности по проектите са текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди и др., съобщиха от министерството.

Сред одобрените проекти са „Устойчиво енергийно обновяване на административната сграда на Регионална здравна инспекция-Смолян“ на РЗИ - Смолян. Държавата отпуска по него 1 894 974.15 лв., съфинансирането е в размер на 27 000 лв. В проекта са включени дейности за повишаване на енергийна ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници. Предвидено е топлоизолиране на покрива и подовете, модернизация на системата за отопление, изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление.“Целта е достигане на клас на енергопотребление А и постигане на 73,64% спестяване на първична енергия за сградата на РЗИ-Смолян“, съобщиха от инспекцията.

Одобрен е също проекта на община Мадан: „Енергийно обновяване и осигуряване на достъпна архитектурна среда в административна сграда – град Мадан“, за който ще бъдат отпуснати  1 500 855.15 лв., а съфинансирането е 147 099.57 лв. С парите ще се санира сградата на общинската администрация, като освен мерки за енергийна ефективност е предвидено и внедряване  на фотоволтаична система, посочват от община Мадан.

Одобрен е и проекта на община Баните: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административни сгради в община Баните“ , по който ще се отпуснат 1 996 904.41 лв., съфинансирането е 42 410.67 лв. „С парите ще се санират четирите сгради на кметства в селата Дрянка, Малка Арда, Давидково и Загражден“, каза кметът на община Баните, Павлин Белчев.

 

 

 

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 2 оценки
5/5 от 2 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?