49

Филиалът на Пловдивския университет в Смолян отбелязва две годишнини през 2022-а

60 години от основаването на Педагогическия институт в Смолян и 25 години от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” ще бъдат отбелязани през тази година с редица прояви, съобщи проф. д.ф.н. Елена Тодорова Николова.

През месец април 2022 г. ще се проведе Ден на отворените врати и засаждане на дръвчета от студенти от всички специалности в двора на Филиала. През месец май се планира да се проведе Арт работилница за преподаватели и студенти – пластики, ръкоделия, поетично творчество, музикални изпълнения, а през месец септември – Изложба на архивни и съвременни фотоси на моста на Нов център и транспаранти по главната улица на Смолян.

През ноември ще се проведе научна конференция (за преподаватели, докторанти и студенти), посветена на двете годишнини.

Филиалът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в гр. Смолян е създаден с Постановление на МС на 27 януари 1997 г. като основно звено и изнесена териториална структура на университета. Филиалът е наследник на Учителския институт, открит през 1962 г., който от своя страна наследява документацията, архива и част от кадрите на закрития в този период Учителски институт в гр. Пловдив. Първата лекция е изнесена на 17 септември 1962 г. от историка Никола Дамянов. Първите разкрити специалности (профили) са за подготовка на детски учителки, начални и прогимназиални учители с два отдела: български език и литература, руски език и художествено-технически предмет по избор; математика, физика и художествено-технически предмет по избор. Първият директор на института е Димитър Чолаков, историк, а първият директор на преобразувания във филиал на ПУ институт е доц. Димитър Френкев, математик. Първите дипломирани бакалаври получават дипломите си лично от тогавашния ректор проф. Огнян Сапарев на тържествена промоция на 7 декември 2000 г.

През изминалите години Филиал – Смолян, успя да се наложи като академичен център със собствена визия и идентичност; като основно структурно звено на Университета, в което теоретичната подготовка на студентите, изведена до европейските стандарти, е умело съчетана с практическата им подготовка; като средище за осъществяване на изследователска дейност от преподаватели и студенти в унисон със съвременните научни постижения. Заслужено се гордеем, че сме част от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, който миналата година бе определен за един от седемте изследователски университета в страната, а наскоро дойде и признанието отвън – нашата Алма Матер е в топ 5 на испанския рейтинг по научноизследователска дейност на висшите училища у нас„, посочи проф. Николова.

В смолянския филиал работят висококвалифицирани щатни преподаватели (професори, доценти, асистенти) с научни степени доктор и доктор на науките. Осигурено е високо качество на образователния процес чрез постоянно подобряване на организацията на работа дори в пандемична обстановка – преминаване към хибридно обучение (съчетаване на присъствено и онлайн обучение), чрез уеднаквяване на учебните планове с тези в съответните факултети на университета, чрез организиране на годишни и юбилейни научни конференции и студентски сесии, както и работа по научноизследователски проекти. Тенденцията е към все по-голяма интеграция с факултетите на университета майка.

Във филиала на ПУ в гр. Смолян към момента се обучават 457 студенти – 367 в редовна и 90 в задочна форма, подготвят се специалисти с образователно-квалификационна степен бакалавър в 9 специалности, които имат програмна акредитация . 

Филиалът си партнира с чуждестранни университети в Полша, Гърция, Турция, Сърбия, Австрия, Русия в рамките на програма Еразъм+ и по линия на научното сътрудничество.

Академичната автентичност и спецификата на смолянското висше училище са решаващ фактор за мотивиране на младите хора да учат в него и да остават в родните си места, отбеляза проф. Николова.

 

234595

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
novite-pensii-nekompetentnost

novite-pensii-nekompetentnost

21.01.2022 | 18:34

https://www.dunavmost.com/novini/novite-pensii-nekompetentnost-ili-nebrezhnost

Отговори
1 0

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?