49

Кметът на Съединение призова граждани и фирми да почистят

Кметът на Община Съединение Атанас Балкански призова всички граждани и фирми да се включат в почистването на прилежащите към имота им тротоарни и улични платна, както и зелените площи от обрасла растителност. Да ги освободят от натрупаните битови, строителни, торови отпадъци, както и от спрените от движение коли. С това администрацията иска градът да придобие по-приветлив и добър вид за предстоящите Великденски празници. 

"Напомняме Ви, че съгласно чл. 17, 18, 19, 25 и чл. 26 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество на територията на Община Съединение, чл. 6 и чл. 7 от Наредба за управление на отпадъците, задължение на физическите и юридически лица е да поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места, тротоари и др., в които живеят или стопанисват", се казва в съобщението на кмета.

Събраните от почистването отпадъци трябва да се поставят в съдовете за битови отпадъци или в чували, да бъдат завързани и поставени до контейнерите за битови отпадъци, за да бъдат събирани и извозени от сметоизвозващите коли, организирани от Община Съединение. При почистването не се разрешава изхвърлянето на строителни и животински отпадъци в контейнерите за битови отпадъци.
"Нека Ние, жителите и гостите на Община Съединение вземем активно участие в акцията за почистване и с общи усилия да превърнем нашето населено място, нашата община в едно по-красиво, уютно и по-приветливо място!", се казва в призива на кмета Атанас Балкански. 


Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?