49

Единодушно гласуваха бюджет от близо 18 млн. лева в Съединение

Общинският съвет в Съединение гласува единодушно днес бюджета на общината. Администрацията ще разполага със 17 982 360 лева. От тях приходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 9 154 421 лева. Приходите за местни дейности са в размер на общо 8 827 939 лева. От данъци се очакват да постъпят в касата на общината 937 300 лева, а неданъчните приходи са в размер на 1 630 478 лева.

Съветниците определиха за текущи ремонти да се харчат 462 317 лева, а за капиталови - 5 218 506 лева. Най-мащабните проекти, които предстоят да се случи е основен ремонт на пътя Любен- Голям Чардак / Неделево - Церетелево - Царимир - Граница общ. (Съединение-Калояново) - / II - 64 /, участък от км 0+111 до км 9+570, община Съединение. За него са отделени 3 387 117 лв.;

Други 587 172 лева ще бъдат похарчени за проектиране на водопроводи и канализация в с. Церетелево, с. Неделево, с. Любен, с. Правище, с. Найден Герово и с. Драгомир.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?