Следвайте ни

Възстановиха подпорната стена край село Катуница

Приключи възстановяването на подпорната стена на река Чая, край пловдивското село Катуница, което беше възложено на “Напоителни системи” ЕАД. Това съобщи в Пловдив Снежина Динева, изпълнителен директор на дружеството. В началото на февруари стената пропадна и беше обявеното частично бедствено положение в селото. В продължение на месец работници и тежка техника премахваха десетки дървета и храсти, които спираха потока на водата.

Извършените дейности по укрепването на реката са изправяне на коритото и възстановяване на заливаемата тераса, заскаляване за намаляване агресията на водата към бреговете. Почистена е от храстовидна и дървесна растителност, които са отклонявали теченията й. Брегът е укрепен и трамбован. Подпорната стена е окончателно завършена и предстои комисия да приеме обекта. 

Мария Петрова

Ръководител екип „бизнес“

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?