Следвайте ни

ВиК решава проблема с мангана в Брестовица 3 години

viber icon

Проверката на Върховна административна прокуратура по проблема с мангана във водата на Брестовица приключи. Забраната за ползване на водата за пиене и приготвяне на храна обаче още не е отменена, тъй като няма трайно и устойчиво решение на проблема, с което да се гарантира липсата на риск за здравето, отбелязват от прокуратурата. Ето какво констатира проверката.

На 20 юли министрите на здравеопазването и регионалното развитие уведомиха ВАП за анализ и доклад за качеството на водата, изготвени от екип от научни специалисти от БАН, Минно-геоложкия университет и ВиК експерти, които доказват недвусмислено, че причина за наличието на манган във водата е МВЕЦ "Кадиево". Съобщено бе, че за нуждите на работата на електроцентралата в близост до съществуващите тръбни кладенци е била изградена преградна стена в терасата на река Въча. Част от територията се е заблатявала и в тръбните кладенци се появява манган. 

Последвала е проверка на МВЕЦ "Кадиево", инициирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Оказва се, че ситуацията е усложнена и от натрупаните манганови отлагания по водопреносната и разпределителна мрежа на селото, които при отстраняване на аварии и други дейности по мрежата се освобождават и са генератор на вторично замърсяване на водата.

На 21 юни тази година "Български ВиК холдинг" на "Водоснабдяване и канализация" в Пловдив е възложено да предприеме действия по подготовката на техническа спецификация и документация за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на прединвестиционно проучване, подробен устройствен план и идеен проект за изграждане на нова водоснабдителна система, реконструкция и подмяна на съществуващата водоснабдителна мрежа за дългосрочно водоснабдяване на Брестовица. Възложено е и да се определи нивото на засегнатост от натрупване и отлагания на манган по водоснабдителната система; техническо и експлоатационно състояние на водоснабдителната система; трасетата и местоположението на новата инфраструктура и съоръженията; обхвата на инвестиционното намерение; необходимите документи, свързани с устройственото планиране и екологичното законодателство.

От ВиК оператора предвиждат обследване на нов водовземен участък, който да замени съществуващия; подмяна на напорната деривационна мрежа (Е300); реконструкция на помпени станции "Ташев кладенец" и "Брестовица 3"; подмяна на разпределителната и водопроводна мрежа в селото. 

Тези мерки се предвижда да се извършат за период не по-дълъг от 36 месеца - това е максималният срок, който според членовете на специализирана експертна комисия гарантира чистотата на водата от дублираните сондажи. 

Също така, допълнително са били монтирани повече от 20 броя пожарни хидранти за отвеждане на вторично замърсената питейна вода, а за ограничаване на подаването на вода с наднормено съдържание на манган, е изграден филтър на довеждащия водопровод за ПС "Брестовица 3" и водоемите. 

Министърът на здравеопазването е уведомил прокуратурата, че през тази година от РЗИ Пловдив са били извършвани анализи на питейната вода от пунктове на крана при крайния потребител в селото, които не показват отклонения в качеството на водата с изключение на една проба от март по показател манган. 

Въпреки това към момента забраната за ползване на водата за пиене и приготвяне на храна не е отменена поради това, че все още не е постигнато трайно и устойчиво решение на проблема, с което да се гарантира липсата на какъвто и да е риск за човешкото здраве, допълват от прокуратурата.
 
 
 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ако парламентарните избори са сега, за кого бихте гласували?