1553

Тръгна подписка из магазините на Марково срещу кариера

Подписка срещу изграждането на кариера за добив на гнайс в Храбрино тръгна из магазините на село Марково.  Срещу инвестиционното намерение на "Еолит" ООД се обявяват жителите на двете села.

До тях застанаха кметът на Община Родопи Павел Михайлов, колежката му от с. Марково Десислава Терзиева, общинските съветници Ангел Рахов, Дима Шопова и Стоил Тошев.

"Каузата на всички ни в Общинската администрация и Общинския съвет е добруването на хората от всички населени места, а това включва чиста природа, която да гарантира на първо място здравето им, коментираха от кметството в Марково. И обясниха, че застават зад кмета на Храбрино и жителите на селото. 

На площада в Храобрино дойде кметът на общината Павел Михайлов заедно със съветници, за да се срещнат с жителите на Марково, да обсъдят инвестиционното намерение и чуят мнението на местните. 

В Марково вече тръгна подписка за спиране на процедурата по откриването на кариерата в Храбрино. В нея се очаква да се включат и хора и кметове и от другите села на общината. 

Припомняма, че "Еолит" ООД смята да изгражда кариера за добив на гнайсошисти в землището на село Храбрино. Съоръжението ще бъде в концесионна площ "Бунилото"  с площ 98,2 декара. 

Съдружниците - строителните предприемачи Малек Насер и Венцислав Гиритлиев, внасят за шести път инвестиционното си предложение в РИОСВ Пловдив, след като през 2021 г. е прекратена процедурата по ОВОС.  Дружеството има договор с Министерство на икономиката и енергетиката от 2014 г., за пряко предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали за 35 години.

Концесионната площ е на терени от общинския и частен горски фонд. Тепърва предстои поетапна промяна на статута на земята в кариера, която ще е на два участъка - „Бунилото - изток“ и „Бунилото - запад“. В инвестиционното предложение е посочено, че е спазено хигиенното отстояние от 1000 метра, а отстоянието от село Храбрино е 2000 метра.

Годишно от находището ще се добиват 59 000 кв.м цепени плочи и трошен камък за строителни цели в размер на 3230 куб. м и 8237 тона. По план концесията ще се усвои на два етапа. През първия търговецът предвижда да предлага на пазара първично обработени материали. През втория етап част от тях ще се обработват в цех до с. Първенец.

Оцени новината

Оцени новината
4.3/5 от 7 оценки
4.3/5 от 7 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?