4232

Строят лаборатория край Браниполе, добиват "син" водород

"Син" водород, който се добива от природен газ и е представен като ключ за „изчистването“ на индустрии като стоманодобивната, производството на цимент и авиацията, може да се произвежда край Пловдив. "Център фор дисраптив иновейшън" ЕООД е внесло инвестиционно намерение за изграждането на "Тестова лаборатория за декомпозиране на метан" в местността "Чиирите" в Браниполе. РИОСВ-Пловдив трябва да се произнесат дали то е допустимо. 

Фирмата работи от 2010 година по съвместен проект с фирма "Нуклеус" ЕООД и Института по електроника на БАН за усъвършенстване на процеса по декомпозиране на метан, но до момента изпитанията показват, че таванът на техническите възможности на наетата лаборатория в същия институт е ограничен, главно поради липсата на достатъчен обем на необходимото количество метан и инсталирана електрическа мощност. "Избраното от нас подходящо място за изграждане на нова лабораторна инсталация предлага много добри условия за развитие на съставената ни работна програма", обясняват инвеститорите. И обясняват, че в лабораторията ще се извършват тестване и настройки за оптимизиране работата на декомпозитор за разлагане на метан. Това е метод, който се използва като основен процес с цел добиването на "син" водород и въглерод, които са продукти, използвани в много области на промишлеността. Сред тях са машиностроене, строителство, металургия, авиационна промишленост, автомобилостроене, електроника, пречистване на водите, медицината и др.

Декомпозиторът ще се захранва с метан, подаван от намиращата се наблизо газоразпределителна мрежа на "Ситигаз". Разлагането на метана ще става чрез високоволтова искра между анода и катода на декомпозитора в контролирана среда при отсъствието на кислород. При разлагането на метана ще се отделят сажди (въглерод) и т.нар син водород. 

Отпадните сажди ще се събират в "Биг Баг" чували и ще се съхраняват при подходящи условия до извозването им до потребители. Те се използват при производството на пигменти, пластмаси, каучукови изделия, включително и автомобилни гуми.

Водородът ще се съхранява в резервоар от високолегирана стомана, като количеството съхранявано на обекта ще е до 1 тон, става ясно от внесената документация.

Синият водород е сочен като по-добра възможност към момента за осъществяването на бърз и достъпен енергиен преход в сравнение със зеления водород. Той може да бъде предаван на топлоцентралите за смесване с природния газ, ползван като гориво. 

"Така на практика, целейки усъвършенстване на декомпозитора от процеса на разлагане на метан, ние непреднамерено постигаме изключително полезен резултат от модела "кръгова икономика", казва инвеститорът.

Не се предвижда съхраняването на опасни химикали, включени в приложение 3 на Закона за опазване на околната среда. Работещите в лабораторията ще бъдат 2-4 души оператори.

Оцени новината

Оцени новината
4.7/5 от 3 оценки
4.7/5 от 3 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?