Областният с писмо до трима министри заради кариерите над Белащица

Областния управител на област Пловдив Ангел Стоев излезе с позиция във връзка със съществуващите кариери в землището на Белащица.

"Във връзка с отменения от Върховния административен съд (ВАС) акт на министъра на енергетиката, с който бе спряна дейността на концесионера на кариерата над Белащица "Европейски пътища" АД и силното обществено напрежение, относно възможното възобновяване работата на фирмата, искам да заявя, че съм отправил апел в писмо до министъра на енергетиката Андрей Живков, с копия до министъра на околната среда и водите Асен Личев и до министъра на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р арх. Виолета Комитова, за преценка на ситуацията с цел предприемане на обосновани действия в защита на обществените потребности и интереси. 

В предходните две десетилетия в землището на с. Белащица са предоставени от държавата две концесии за добив на подземни богатства (строителни материали - мрамор) на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД и на „Европейски пътища“ АД (с предходно име „Пътища Пловдив“ АД). Към днешна дата срокът на концесионния договор с първата фирма е изтекъл, но съществува възможност той да бъде удължен и дейността да бъде разширена като площ и обем на кариерна дейност. За втората компания срокът на концесията изтича на 03.02.2022 г.

Начинът на експлоатация на тези кариери предизвика силно обществено недоволство сред населението на селата Белащица, Брани поле и Марково. То е свързано с възникнали съществени екологични проблеми. Замърсяването на въздуха с прах, шумът от машините и взривните работи, преработвателната дейност и транспортирането на добития и преработен материал влошават условията на живот и създават риск за здравето на хората. Републиканският път, който минава покрай кариерите, е в лошо състояние – пътното платно и околните терени са замърсени с кариерен прах, а пътната настилка е нарушена от тежкотоварните превозни средства. 

Към момента напрежението сред населението на региона отново ескалира, защото стана ясно, че са направени постъпки от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за удължаване на срока на концесионния договор и разширяване на концесионната площ. Въпреки че срокът на договора с другия концесионер „Европейски пътища“ АД  изтича в началото на февруари догодина, се очаква подобни постъпки да бъдат направени и от него.

В тази връзка, заставайки зад интересите на хората, в случай, че бъде допуснато провеждане на нови процедури по Глава 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООП), апелирам решението от компетентния орган да бъде взето след изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), отчитайки кумулативния ефект на кариерните дейности и отстоянията от жилищната среда и други обекти, подлежащи на здравна защита. 

Отделно от това да бъде извършен социален и икономически анализ, който обективно да изясни ползите и вредите от предоставянето на правата на добив и преработка на подземните богатства в тези находища. В случая трябва да бъдат отчетени и защитени в максимална степен обществените интереси, като се акцентира на влиянието на тези дейности върху общественото здраве и околната среда, които нямат икономически измерител, но са безценни.

Обръщам внимание, че в близост до съществуващите кариери се намират три каптажа (като единият от тях включва три карстови извора), които са били използвани и ще се ползват в бъдеще за водоснабдяване на с. Белащица. Близостта на изворите до действащите кариери, начинът на добив чрез взривни работи и намеренията за разширяване на концесионните площи и увеличаване на дълбочинните хоризонти на добива на подземните богатства крият риск за тези водоизточници, в това число пълната загуба на водата. Също така в периметър 1,5 до 2,5 км. има регистрирани четири свлачища, от които едно активно, две потенциални и едно стабилизирано. Рискът от активирането им трябва да бъде отчетен. До настоящия момент не са предприети никакви действия за рекултивация на нарушените от кариерната дейност площи. Дейностите са допуснати с възможно най-леките процедури по Глава 6 от ЗООП, които не съответстват на вида, мащабите и очаквания кумулативен ефект от подобни инвестиционни намерения. 

Считам за правилно зоната, включваща землищата на селата Белащица, Брани поле и Марково, да бъде развивана за отдих и екотуризъм, а не за добив на строителни материали.

 

 

 

 

 

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Диди

Диди

30.06.2021 | 16:46

Пълно щастие няма.

Отговори
0 0

Анкета

За кого ще гласувате на 2 октомври?