49
Следвайте ни

Кой и защо излъга за водата на Брестовица

viber icon

Твърденията на уволнената през август зам.-министърка на регионалното развитие и благоустройство Валентина Върбева, че в момента се подменят тръби, без да има необходимост, и даде за пример проект за 22 млн. лв. за смяна на водопровода в Брестовица, разбуни духовете в пловдивското село. Повече от година то се бори от чешмите да потече чиста питейна вода, а не с манган, каквито наднормени стойности бяха засечени вече няколко пъти.

От Гражданско сдружение "Живот за Брестовица" изпратиха свое становище по въпроса.  Публикуваме го без корекции:

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Във връзка с изказванията на бившия заместник министър в МРРБ г-жа Върбева, касаещи ситуацията с водата на село Брестовица, пловдивска област, ние, хората от Гражданско сдружение „Живот за Брестовица“, се чувстваме длъжни да внесем някои съществени корекции в тиражираната из медиите информация.

Особено болезнен за нас е проблемът с мангана във водата ни. Накратко само ще припомним, че влиянието на мангана не се „вижда“ непосредствено след прием, но последствията от него могат да бъдат зловещи преди всичко за децата ни – манганът се отразява пряко на детския мозък и разрушителното му въздействие се вижда в годините. По мнение на специалисти приемането на манган през устата или през кожата може да направи децата ни малоумни! И при тази перспектива влиянието му върху нас, възрастните, оставяме без последствия.

Кратка ретроспекция на проблема:

-        февруари месец на 2020г РЗИ Пловдив оповестява завишени количества на манган във водата на Брестовица и прави предписание към ВиК Пловдив ЕООД за решаване на проблема. Посочените в медиините съобщения количества бяха 60мгр/л при допустима норма 50. ВиК Пловдив ЕООД започва арериране на водата на селото, за да направи разтворения във водата манган неразтворим. Филтриране на водата с парцалите неразтворим манган не се прави и съответно той се полепва по водопровода ни, затлачва домашните ни системи, съсипва бойлери, пералми и миялни машини. От чешмите ни тече мътилка с вид на кафе. Това продължава до пролетта на 2021г с различна интензивност.

15.07.21г – в читалището на селото се състоя среща на брестовичани с областния управител г-жа Каназирева, кмета на община Родопи г-н Михайлов, гл. инж. на ВиК инж. Гълъбов, директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район г-жа Чопкова. Г-жа Каназирева обеща бързи и решителни действия, а инж. Гълъбов – филтър. Две комисии се появиха в последствие – едната установи превишение на водното огледало на МВЕЦ Кадиево в непосредствена близост до водоизточниците на Брестовица и Кадиево, а другата беше свикана от ВиК Пловдив ЕООД по нареждане на областния управител и включваше няколко титулувани български учени и специалист в областта на мангана и която излезе със становище чак през февруари 

-        2021г. Инж. Гълъбов категорично отказва в Брестовица да има проблем.

-        ВиК твърди, че аерирането на водата ни я прави абсолютно безопасна, въпреки чернилката в чешмите ни. РЗИ и ВиК правят изследвания, според които завишението на манган е минимално и се засича много рядко.

-        През същия месец хора от селото се обединиха в гражданско сдружение „Живот за Брестовица“, за да се опитат да се преборят с нежеланието на институциите да признаят съществуващия проблем. В кореспонденцията със сдружението ВиК Пловдив ЕООД ясно подчертава, че аерира водата на Брестовица. За Кадиево никой не говори. Ние продължаваме да плащаме мътилката в чешмите ни като вода за питейно-битови нужди.

-        комисията на г-жа Каназирева излиза със становище, че водното огледало на МВЕЦ Кадиево е силно преувеличено. В резултат се стига до заблатяване на района около водоизточниците ни.

-        Септември и октомври минават в безплодна комуникация с месните институции, ангажирани според Закона за водата. Очакваме обещания филтър. Започваме срещи с медиите и решаваме да направим on line среща с МОСВ, МРРБ, МЗ, КЕВР , Басейнова дирекция, РЗИ, Областна управа Пловдив, община Родопи, ВиК Пловдив ЕООД в края на месец ноември. Посочените институции са отговорни за питейната ни вода според Закона за водата. 

-        1.11.2020г – ВиК Пловдив ЕООД излиза с публикация в местните медии, че водата на Брестовица вече е в нормите.

-        Сдружението започва подписка  срещу заплащането на водата ни като питейна.

-        Започват и поредица срещи с медии.

-        26.11.20г –  Областна управа организира среща между представители на сдружението и ВиК Пловдив ЕООД за решаване водния проблем на Брестовица. На срещата беше декларирано, че ще има подмяна на водопроводната система на селото, тъй като съществуващата е затлачена от неразтворим манган. Очаква се мнението на комисията от учени, която да подскаже в каква посока да се търси чистата вода на селото.

-        Края на 2020 – началото на 2021г – подписката срещу цената на доставяната ни вода е изпратена до всички гореизредени институции. Отговор е получен само от община Родопи и КЕВР. Смисълът е, че цената на нашата вода не зависи от тях. Община Родопи се ангажира да разговаря с ВиК Пловдив ЕООД.

-        8.12.20г – в сдружението се получава отговор от МОСВ, в който се цитират данните, предоставени от ВиК Пловдив ЕООД в министерството през февруари месец. И ние разбираме, че стойностите на мангана не са били 60мгр/л, а 2150мгр/л!

-        Коледно – Новогодишните празници в Брестовица – от чешмите тече (когато тече!) черна вода. РЗИ са принудени от настоятелните обаждания на брестовичани да вземат проби на 31.12.2020г Резултатите са потресаващи – 2600мгр/л! Поставени са водоноски във селото, които заради температураите замръзват.

-        Началото на януари 2021г – още една серия проби на РЗИ с ужасяващи сройности.

-        16.01.21г – брестовичани излизат на площада, за да протестират за това, което им причинява чиновническото безхаберие.

Февруари 2021г – излиза доклада на комисията от учени. Изводът е безапелационен – причината за замърсяване на питейната вода на Брестовица е блатото в близост до водоизточниците, което е резултат от дейността на МВЕЦ Кадиево. Описани са и начини за пречистване на манганова вода, като ясно е посочено, че след аериране задължително водата трябва да се подлага на филтриране в черен оманганен пясък, за да не стига до замърсяване на водопровода. Комисията е допуснала един пропуск –

-        соченият като изолиран воден слой за алтернативни водоизточници всъщност въобще не е изолиран. Слскостопанските сондажи в района са направили възможно навлизането на мангана и в този слой.

-        Монтиран е дългоочакваният филтър. Оказва се, че той не е годен да чисти мангана и в такива условия на наситена концентрация, той не може да работи. Въпреки декларациите на ръководството на ВиК Пловдив ЕООД водата ни продължава да тече черна.

-        ВиК Пловдив ЕООД продължава да твърди, че водата на Брестовица е в нормите.

-        22.03.21г – община Родопи обявява бедствено положение в Брестовица на базата на резултатите от изследванията на РЗИ. След седмица бедственото положение е продължено с още месец. 

-        Март 2021г – г-жа Каназирева провъзгласява, че е намерила разрешение на проблема. Тя декларира, че е намерила пари за подмяна на водопровода и те ще дойда от ВиК холдинга. А ВиК Пловдив ЕООД до края на месец март пуска алтернативните собдажи, направени в близост до старите, според препоръката на комисията от учени. Г-жа Каназирева пропуска да спомене факта, че Надзорния съвет на ВиК холдинга не одобрява плана на ВиК Пловдив ЕООД. Според нея непосредствено след изборите започват земекопните дейности по подмяната на компроментирания водопровод.

-        5.04.2021г – в село Брестовица пристига земекопна машина. Няколко дни по-късно тя си тръгва.

-        Април 2021г – изчезват данните за мониторинга на брестовишката вода от сайта на РЗИ Пловдив.

-        Юни 2021г – сгружението се среща с новия областен управител и го запознава със ситуацията. 

-        Община Родопи се ангажира да разпрати нашето обръщение към министерствата, задължени по закон с проблема на Брестовица с водата, които иначе до момента са оставали без отговор.

-        29.06.2021г – брестовичани блокират Пещерско и Околовръстно шосе. Заедно с нас срещу Специалните полицейски сили, изпратени за протеста, заста кметът на община Родопи г-н Михайлов.

-        Юли 2021г – в Брестовица пристига заместник министър Върбева, за да огледа ситуацията на място. Посещението е резултат от намесата на община Родопи.

             И тук нас ни очакваха две изненади:

1.      Г-жа Върбева пристига с една не само напълно погрешна, но и неподлежаща на корекция представа за водния проблем на Брестовица.

 Г-жа Върбева не беше проверила и нямаше информация какво и как се е случвало и се случва около село Брестовица. Тя не знаеше, че проектът, който не е получил одобрението на Надзорния съвет на ВиК холдинга не е на община Родопи, а на ВиК Пловдив ЕООД. Тя не знаеше, че бедственото положение е обявено и изтекло преди месеци. Тя нямаше и идея какво е правило ВиК дружеството, за да се стигне до необходимост от подмяна на водопроводната система. Тя не подозираше, а явно така и не разбра, че пречистването на мангана чрез аериране иска и филтриране, за да не се допуска неразтворимия манган в тръбопровода. Тя нямаше представа какво е положението в селото и излезе с едно предложение, което втрещи всички присъстващи – да се монтират пречиствателни съоръжения на всеки водомер в селото. Мърсотията във водата ни към  онзи момент беше такава, че нямаше филтър от монтираните в някои от къщите в селото, който да може да издържи и два дни! По непонятни за нас причини г-жа Върбева обвиняваше през цялото време община Родопи, макар че безумните действия на ВиК операторът по аерация без филтрация бяха причината водопроводът ни да се затлачи с манган. И пак г-жа Върбева възложи на г-н Николов, който повече от година пееше една и съща песен за чистата брестовишка вода, да прави всекидневни проби и да я информира за резултатите!

2.      През цялото време г-жа Върбева упорито повтаряше, че ВиК Пловдив ЕООД (в лицето на присъстващите тогавашен управител г-н Спартак Николов и гл. инж. Гълъбов) са наши приятели, а не врагове. Използваният израз беше именно този. А какво приятели на брестовичани могат да бъдат хората, които толкова време ни поставят в положението да доказваме, че тревата е зелена и тровят нас и децата ни с мангановата вода, е близко да ума.

 

            Не виждаме как по-ясно да кажем, че водопроводната система на селото ни действително има нужда от подмяна и как по-недвусмислено да подчертаем, че г-жа Върбева няма и идея за какво говори. За да бъдем напълно откровени – ние си отдъхнахме с облекчение, когато разбрахме, че тя е освободена от длъжност в МРРБ. Иначе към зелената трева, чиито цвят доказваме повече от година, вероятно щеше да се добави и цветът на вода. 

            Ние ще посрещнем втори зимен сезон с водоноски. Всяко миене, всяко влизане в банята на децата ни е придружено от тих ужас. В последните месеци поне можем да перем без да забравяме за цвета на дрехите си. И си стискаме палци предстоящото проучване на нов водовземен участък да се окаже успешно, за да се започне и подмяната на водопроводите. Макар че докато МВЕЦ Кадиево продължава да работи по досегашната система, манганът ще се трупа и никой не знае до къде може да стигне замърсяването. Не искаме да мислим, че след няколко години манганът може пак да се появи.

            А ако г-жа Върбева е толкова убедена в твърденията си, нека заповяда при нас – ще и преотстъпим възможността да ползва нашата вода, идваща по тези тръби, напълно безвъзмездно.

            В случай, че г-жа Върбева на наш гръб ще реализира някакви политически цели, нека знае, че ние не сме съгласни. ГС“Живот за Брестовица“ винаги е декларирало, че няма политически симпатии и не желае да се обвързва политически с която и да е сила. Нашата цел е наистина питейна вода за Брестовица и след като веднъж бяхме употребени, повече няма да допуснем това. След всичко, което видяхме и чухме от г-жа Върбева в медийното пространство ние сме напълно съгласни, че постът Заместник министър в МРРБ не е нейното място.

с. Брестовица                                                                                        Любомир Томов – Председател на ГС“Живот за Брестовица“

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (6)

Кулиш

Кулиш

14.10.2021 | 16:59

Населението на Брестовица е около 3000 човека, а трябва да се плати 22 милиона за нов водопровод, това не е нормално, след такава не рентабилна инвестиция следва на всички в Пловдив да им вдигнат цената на водата, за да може да се покрият загубите. Трябва да се търси вариант с нещо далеч по изгодно. Една проста сметка: ВиК Пловдив трябва да плати за глава от население приблизително по 74 000 лв на човек, за да се направи нов водопровод. По изгодно да им купи по един апартамент в Пловдив, защото на семсйтво се пада по 150 0000 лв.

Отговори
5 1
dii

dii

14.10.2021 | 17:27

Прав си ! Ако не смятаме лихвите и търговските отстъпки за големи количества излиза че за тия 74 000 лева ако всеки ден им купуват по една туба 5 литра по 2 лева то ще има пари по за 101 години за всеки жител. Който иска да провери сметките.

Отговори
1 2
Ей много тъп@ци по форумите

Ей много тъп@ци по форумите

14.10.2021 | 20:00

Я го сметни още веднъж! Пък и другият тъп@к дийто ти приглася.

Отговори
1 1
смях

смях

14.10.2021 | 22:01

Сметката е проста- бутаме ВЕЦ-а на нашия човек и той плаща за решаването на проблема :) Нашия човек...тоя дето заради него години вече се овърта около същността на проблема и някои хора (бивши вече шефове на еди какво си) надушиха мършата и се облажика около проблема. Проектче за това, проектче за онова, кое от кое по-дебилни, но всичките инхаус, инженеринг и други корупционни схеми. И не, тези, които биха сменили 10 годишното статукво няма да променят тези пркатики, тъй като ще им се смеят и врабчетата ако си прецакат изградените от предишните управляващи хранилки. Та проблема няма да се реши, само се молете вашата вода да не е следващата.

Отговори
1 0
Папи

Папи

14.10.2021 | 16:53

Така е продължавайте да гласувате за комунистите и летеца Радев и скоро време и керосин може да потече по чешмите!!!

Отговори
0 3
КанЪзирева

КанЪзирева

14.10.2021 | 15:41

Гласувайте за мен. Аз Бойко изпързалях с 200 та на вас ли ще простя?

Отговори
4 1

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

За кой кандидат-президент ще гласувате на 14 ноември?