49

Иван Арамазов от Дедово: Не е толкова лесно да си кметски наместник на малко село

-          Г-н Арамазов, бих искал да поговорим за Вашата дейност като кметски наместник през изтеклия мандат. Каква е вашата самооценка за изминалите четири години?

-          Убеден съм, че колкото са жителите на селото, толкова различно ще е мнението им за моята дейност. Но аз се чувствам отговорен да изразя личното си становище. Основната задача, която трябваше да решавам, беше етапното завършване на новостроящата се административна сграда. Това се оказа много сложно.

Първата стъпка, която предприех, бе да направя всичко възможно да се извади сградата от списъка за продажба към Община „Родопи“. В тази връзка се наложи преработка на проектната документация. По-нататък се подписа АКТ 14, при липса на изпълнители строители.

Ще отбележа, че в два последователни бюджета на Община „Родопи“ бяха осигурени средства – общо 195 хиляди лева.

Трябваше да изминат много месеци за подготовка на документите за обществена поръчка и за трикратни обяви за фирмата изпълнител. Едва на 27 ноември 2023 г. бе подписан договор с нея. Въпреки трудностите, многократните пътувания до град Пловдив, срещи и разговори в общината, считам, че е важен крайният резултат. Само влошаването на времето не позволи да започнат веднага съответните дейности, с цел окончателно завършване и предаване на обекта, в който ще се разположи и кметското наместничество.

-          За какво друго може да послужи административната сграда?

-          Мислил съм, че в нея може да се обособят помещения за музей на миналото на село Дедово, като се пренесат експонатите, предадени преди години в музея в град Перущица. Освен това в сградата ще бъде и читалището „Даскал Димо 2022“.

Не бих желал да говоря повече. Вярвам, че новият кметски наместник ще довърши започнатото дело.

-          Някои смятат, че не е толкова трудно да се решават проблемите в такова малко селище като Дедово.

-          Външно изглежда, че е така. Но в действителност възникват ежеседмично и дори ежедневно проблеми. Извършват се непрекъснато административни услуги – издаване на заповеди, удостоверения, заверки, разрешителни, плащат се данъци и такси. Непрекъснато поддържах връзка с органите на реда, за да има постоянен контрол, видеонаблюдение, което допринесе да не се регистрират нарушения на реда и посегателства върху собствеността.

Всичко това се организираше и извършваше съобразно нуждите на хората от селото и вилните зони, удовлетворяване на техните искания.

Положих усилия за подобряване на комуникацията с вилните зони, като се създадоха контактни групи. Регулирани са части от районите на селото ни с улици, сгради, собственици и са регистрирани към служба ГРАО, към Община Родопи – Първа и Втора вилна зони, Осморката, Топила, селото ни и прилежащите зони – общо 360 регулирани сгради, което представлява ½ от сградния фонд.

Организирах поддържането на пътните платна, своевременно решаване на проблемите свързани с ВИК, енергоносителите, отводнителните канали, направата на канализацията, отстраняването на паднали и опасни дървета, подменяне на уличното осветление с енергоспестяващи лампи – така например бяха монтирани допълнително 15 броя осветителни тела и други.

-          В много селища в Родопите нараства интересът към традиционните събори, на които се организират и родови срещи. Как е в Дедево?

-         Ще призная, че исках да организирам подобен специален събор на родовете. Споделял съм тази идея с жители на Дедово. Но нейната реализация изисква изключителна подготовка, повече време, през което един екип да работи непрекъснато.

Моята цел беше да продължа работата по запазването и обогатяването на традиционния селски събор в първата събота на август. Жива музика, обща трапеза, общоселско хоро на мегдана – те се допълниха и със специфични общокултурни изяви. В деня на съборите през 2022 и 2023 година се откриваха художествени изложби, започна и Пленер на детската рисунка с тенденция да стане традиционен, детски таланти се изявяваха на импровизираната сцена… Тук отварям скоба, за да споделя, че в началото на мандата ми проведох разговор с проф. д-р Живко Гешев и му предоставих личния си архив за историята на селото. След задълбочени проучвания проф. Гешев издаде книгата „Миналото на село Дедово“ (третата книга за нашето село, след книгите на Лилия Михайлова и д-р Иван Аврамов). Книгата на професора имаше премиера при изключителен интерес на събор’ 22. И на следващия събор професорът представи нова своя книга – „Свещена книга за българите“.

-          Знам, че в Дедово са живи и други традиционни празници…

-          Така е. И по време на моя мандат с голям интерес и с богата програма се провеждаха така наречените в Дедово карнавали. Те са свързани Месни заговезни.  Допълнихме добрата традиция с жива музика, курбан за здраве. Карнавални групи, с участници от нашето село и други съседни села, обикаляха къщите и гонеха злите сили. През 2023-а, съвместно с новоучреденото читалище, се проведе конкурс със специални награди за най-оригинални карнавални костюми. Имаше и фотоизложба „Ретрокарнавали“.

-          Свидетел съм на празници, традиционно свързани с двата храма в Дедово – църквата „Свети Атанасий“ и параклиса „Свети Дух“.

-          Аз пък съм не само свидетел през дългите ми дедевски години, смея да твърдя, че съм и лично съпричастен, а през мандата ми и участник в организацията на християнските празници и инициативи в селото. Съществен традиционен празник за Дедово е т.н. Духовден. Всяка година в деня на Свети Дух се почита храмовият празник на параклис „Свети Дух“. Извършва се света тържествена литургия и се освещава курбана. В параклиса и под прилежащия към него нов навес, направен с доброволен труд и дарени средства, се  събират местните жители, идват и много гости. 

Миряни – от Дедово и не само, посещават и най-значимата духовна забележителност на селото – 185-годишната църква „Свети Атанасий“. Когато се отбелязва Успение на Пресвета Богородица – на 15 август, е най-многолюдно в храма. Той е отворен и в дните и на други православни празници. Всеки месец църковното настоятелство предварително обявява църковните дни и часовете, в които ще бъдат отворени „Свети Атанасий“ и „Свети Дух“. Свидетел съм, че се активира дейността на новото църковно настоятелство за поддръжката на тези два храма.

Тук ще спомена и третия храм в Дедово – гробищния параклис „Света Петка“. Той посреща и изпраща дедевчани в последния им земен път. За тази скромна обител от няколко години се грижи семейство Гешеви, на което изказвам личната си благодарност.

-          Г-н Арамазов, известно е, че в родопските села живеят повече стари хора. Така е и в Дедово, вероятно. Какво направихте Вие, за да направите по-облекчен техния живот във вашето село?

-          Опитах се да решавам онези проблеми, които са зависели от мен. Всеки петък се доставяше хляб в Клуба на пенсионерите. В него се осигуряваха кафе, безалкохолни напитки, бира, тестени и сладкарски изделия по определен списък от Областната дирекция на храните. По договорка с РКС един път седмично се осигуряваше доставка на хранителни стоки чрез т.н. Магазин на колела. Временно през последното лято това беше прекъснато, но успях през септември 2023 г. да възстановя тази практика, особено важна за самотните стари хора.

През изминалите четири години жителите се обезпечаваха и с дърва за огрев при поносими цени. В края на мандата възникна проблем с пътническия автотранспорт. Разрешаването му бе в компетенцията на Община Родопи и Община Пловдив. Последва промяна в разписанието, което не задоволява Дедово. Изразявам мнението на пътуващите от Пловдив – Дедово – Равнища  и обратно, което съм споделял и с отговарящите за транспорта в общината. Недопустимо е да се стига до Дедово, което е само на 25 км от Пловдив, след като се обиколят всички планински селища (Лилково, Ситово и Бойково). Та това са близо 3 часа път в тази посока с микробусите, обслужвани от новата договорена от Общината автобусна фирма!

Още един проблем виси -  пенсионерският клуб! Той има важна функция като институция. В него сутрин се събират пенсионерите, които имат потребност от общуване, от обмяна на мнения, относно политически и други обществени събития, за да не се чувстват забравени и ненужни. Истината обаче е, че засега пенсионерският клуб има прилична, макар и временна, база, но няма изградена структура, няма програма. Считам, че трябва да се излъчи едно ядро от относително по-млади пенсионери, които желаят да разработят социална програма и ще се стараят, заедно с другите, за нейната реализация.

-          Явно, че пенсионерският клуб тепърва ще се структурира според общинската наредба. Но пък от интернет, а и от публикации в нашия вестник, ни е известно, че в Дедово бе възстановено читалището.

-          Така е. Отново имаме читалище – с патрон Даскал Димо, Родопският будител. НЧ „Даскал Димо 2022“ е продължител на читалищната традиция в селото отпреди 105 години. Бе учредено през декември 22-а и е в Агенцията по вписванията от началото на януари 23-а. Аз съм един от редовите негови – вече 76, членове. Болката е, че читалището си няма свой покрив. Като кметски наместник преотстъпих малка общинска стаичка за офис на читалището и пространството на спирката, където се направи библиотечка с читалня. Читалищните дейности са главно през лятото, на открито и онлайн, чрез фейсбук страницата му.               

Искам да подчертая, че през мандата ми имах много добро взаимодействие с читалищното настоятелство, както и с църковното настоятелство, а също и с отделни инициативни личности, живеещи в селото и свързани с Дедово. 

Ще изтъкна още веднъж, че кметското наместничество организираше повечето тържества по различни поводи и празници съвместно с читалищното и църковното настоятелство и пенсионерския клуб.

Убеден съм, че поддържането и доизграждането на дедевската общност е от съществено значение за развитието на Дедово – да става селото все по-привлекателно за наследниците на местните, за привличане на нови заселници, за гости и туристи.  

-          Лично Вие как виждате развитието на Вашето село?

-          Обмислял съм го и преди да бъда кметски наместник. Когато бях и сега, когато не съм, продължавам да смятам, че с помощта на експерти можем да разработим стратегия за развитие на еко туризъм, селски и културен туризъм и тяхното съчетаване. Но би било добре най-напред да се проучи кои местни жители имат желание и възможности да дават къщи или стаи за гости. Болно ми е, че не се запази музейната сбирка, след като преди 24 години изгоря старата сграда на кметството.  Възможно е пак да се инициира събиране на снимки, експонати за етнографски кът към бъдещ музей, след като се ремонтира административната сграда.

Като се съживи туризмът, естествено ще се „съживят“ и други замрели дейности – битови и духовни.

Разбира се, който и да е кметския наместник, той не ще успее да реализира тези и други идеи, ако не бъде подкрепян от социално активни и будни хора, които мислят за съхраняване на национално-културната идентичност на Дедово. Не може да има развитие и без съдействието на Община „Родопи“.  Без финансиране от Общината, не може да вдъхнем сами живот на китното село Дедово като социален организъм.

Ще бъда откровен – досегашният кмет на Община „Родопи“, който е и настоящ – г-н Павел Михайлов, винаги проявяваше разбиране и се е отзовавал на нашите молби и ни е помагал. За което благодаря!

Използвам случая да благодаря на всички онези добросъвестни жители на Дедово и град Пловдив, които безкористно подпомагаха дейността ми като кметски наместник, които се чувстваха съпричастни към живота на селото. Без тях едва ли щях да реализирам моите скромни начинания.

-          Г-н Арамазов, научих, че скоро сте отпразнували юбилейна 80-годишнина. Желая ви здраве, за да имате сили да помагате на новия кметски наместник, за благото на Вашето родно и мило село Дедово!

 

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
3 коментара
най напред

най напред

18.02.2024 | 20:21

да се научи , че селото от 100 години се казва Дедево . Написаното в географските речници трябва да се поправи.

Отговори
3 0
Alvesa

Alvesa

16.02.2024 | 08:49

Кмета на общината като го гледам и той си е повярвал бая нещо....! Община Родопи е майка за Първенец, Марково и Брани Поле..... но е мащеха за всички друго села.... кой Разбрал-Разбрал!

Отговори
4 0
Много знаеш ама не знаеш

Много знаеш ама не знаеш

14.02.2024 | 15:48

За какъв мандат говори този наместник! Байо ти си назначен от кмета на общината да го представляваш. Утре да реши и те няма.

Отговори
4 1

Анкета

Как оценявате служебния кабинет "Главчев"?