46

Басейнова отказва да се произнесе за кариерите над Белащица, засега

Басейнова дирекция – Пловдив няма да се произнесе по процедурите на „Европейски пътища“ АД и "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД преди учредяване на санитарно – хранителна зона около питейните водоизточници в Белащица. Това обявиха от институцията.
 
Поисканото удължаване на концесионните договори за добив на строителни материали от находища „Белащица“ и „Белащица Юг“ от страна на „Европейски пътища“ АД и "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД е от компетенциите на Министерството на енергетиката. В правомощията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив (БДИБР) е произнасянето по следните процедури, изброени хронологично:

- На 31.01.2022 г. „Европейски пътища“ АД внася уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ – Пловдив – компетентната институция по реда на Закона за опазване на околната среда. В БДИБР уведомлението е получено за произнасяне по Закона за водите на 14.02.2022 г.


- На 16.02.2022 г. "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД внася в РИОСВ - Пловдив искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда, което е получено в БДИБР за преценка по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на 21.02.2022 г.


Междувременно на 20.02.2022 г. БДИБР издаде разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване чрез съществуващи съоръжения на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, като находища „Белащица“ и „Белащица Юг“ попадат в пояс II (общ с пояс III) на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптирани извори „Калоян дере 1“ и „Калоян дере 2“. В Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3/16.10.2000 г. за санитарно-охранителните зони за защитени водни обекти са въведени забрани и ограничения за добив на подземни богатства в пояс II (общ със пояс III) на СОЗ.

Предвид всичко изложено до тук, БДИБР ще има правна възможност да се произнесе по двете процедури едва след завършване на тази по учредяване на СОЗ. Срокът за това зависи от съгласувателни процедури, които бъдат проведени по надлежния ред с Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция по горите, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и кметовете на засегнатите общини.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Човек

Човек

25.02.2022 | 09:40

Хайде на протест пред тези продажници от басенова дирекциа другата седмица!!! 2 март???

Отговори
2 1

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?