Следвайте ни

Раздават безплатно машини за тор в Раковски

Семейното компостиране поставя основите на нов тип екологична култура на населението, смята администрацията

Администрацията на Община Раковски подготвя проектно предложение по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. То включва закупуване на компостери за домакинствата, които ще се раздават безплатно на желаещите да се включат в инициативата.

Целта е да се стимулират гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да се насърчи стремежът към рециклиране на различни типове отпадъци.

Гражданите, които желаят да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, могат да подадат заявка за това в Община Раковски до 22 август. Заявления за участие в кампанията могат да правят както граждани, така и от администрациите на училища, детски градини и детски ясли. Те могат да разположат компостерите в дворовете на къщите или кооперациите си, казаха от общината.

Компостерът е съд за събиране на растителни отпадъци. Проектът е насочен към домакинства, които притежават и се грижат за поддържането на дворове.

Компостерите се предоставят безвъзмездно на отделните домакинства чрез приемателно-предавателни протоколи, като единственото условие е - използването им по предназначение. Притежателите им ще получат и наръчник, специално разработен с практични съвети. В него подробно е обяснено как се случва разграждането на органичните отпадъци в присъствие на кислород, при който се получава краен продукт, подходящ за наторяване и възстановяване на органичната материя в почвите.

Община Раковски положи основите на дългосрочния проект за „Градско и фамилно компостиране“ като природосъобразен начин на живот и добрите практики, приложими в градска среда, като още преди повече от година предостави компостери на 6 детски градини. Инициативата на общинското ръководство на Раковски за осигуряване на машини за производство на тор във всяка детска градина бе с образователна и възпитателна цел.

"Работим последователно за разделното събиране на отпадъците, оползотворяването им и превръщането им в ресурс и намаляване на депонирането. Компостирането е един от най-подходящите и икономични методи за третиране на биоразградими отпадъци", обясни кметът Павел Гуджеров.

Семейното компостиране поставя основите на нов тип екологична култура на населението. То е предпоставка за цялостно въвеждане на разделното събиране на битови отпадъци.

Практическите методи за намаляване и преработка на хранителни отпадъци в домашни условия са част от „зелените“ проекти на общинска администрация Раковски и лично на кмета Павел Гуджеров. Преди да бъде избран за общински кмет, Гуджеров бе зам.-министър на МОСВ и екологията и природосъобразните практики за опазване на околната среда не са му чужди. Нещо повече, малко известен е фактът, че градоначалникът отдавна компостира битовите отпадъци на фамилното домакинство  със собствен компостер в двора си.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?