32

Зрелостници се явяват на матури в 35 училища в Пазарджишко

За пръв път тази година дванайсетокласниците имат право на поправка за повишаване на оценката

През сесия май-юни на учебната 2023-2024 година в 35 училища от област Пазарджик ще се проведат държавни зрелостни изпити, съобщават от Регионалното управление по образованието.

Датите за провеждане на изпитите са:

17.05.2024 г. от 8.30 ч. – държавен зрелостен изпит по БЕЛ;
20.05.2024 г. от 8.30 ч. – втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията);
22.05.2023 г., – държавни зрелостни изпити по математика (ООП), география и икономика (ООП) и физика и астрономия (ПП);
23.05.2024 г. – държавни зрелостни изпити по физика и астрономия (ООП), биология и здравно образование (ООП) и информатика (ПП);
27.05.2024 г. – държавни зрелостни изпити по английски език (ООП) и математика (ПП);
 28.05.2024 г. – държавни зрелостни изпити по история и цивилизации (ООП) английски език (ПП);
и 29.05.2024 г. – информационни технологии (ПП)
Изпитите по общообразователна подготовка ще се проведат от 8.30 ч., а тези от профилираната подготовка – от 14.00 ч.

Броят на заявилите желание за допускане на държавни изпити през сесия май-юни на учебната 2023-2024 г. година от област Пазарджик по учебни предмети е както следва:

            I задължителен ДЗИ по български език и литература – 1783 лица и зрелостници, в т. ч. 8 (осем) зрелостници със специални образователни потребности.

            II задължителен ДЗИ по общообразователен предмет – 691 лица и зрелостници, в т. ч. 1 (един) зрелостник със специални образователни потребности.

            Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация  – 995 лица и зрелостници, т. ч. 7 (седем) зрелостници със специални образователни потребности .

            III държавен зрелостен изпит по желание – 41 лица и зрелостници.

         За първи път през тази година, след изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, обнародвано в ДВ. бр. 23 от 19.03.2024г., за целите на кандидатстването във висше училище, зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание имат право еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.

            За област Пазарджик няма постъпили заявления от лица и зрелостници за допускане до този вид изпит през предстоящата сесия май-юни на учебната 2023-2024 година.

Обявяването на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК е до 07.06.2024 г. включително.

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?