32

Високи технологии и AI се предоставят безплатно на хора с увреждания

Кандидатстването по проекта е до 17 юли 2024 г.

Хората с увреждания могат да получат безплатно високотехнологични помощни средства, включително такива с изкуствен интелект. Това съобщи пред „Марица“ Петя Маринова, координатор на Съюза на инвалидите за Пазарджик. Тази възможност се дава в рамкита на проект на Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 17 юли, а Маринова препоръча на нуждаещите се да започнат с подготовката на документите си колкото може по-бързо, защото подадените след тази дата няма да бъдат разглеждани.
Проектът е с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Общата цел е насочена към насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Тя ще бъде постигната чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства за подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности на хората с трайни увреждания за водене на независим начин на живот.
Очаква се да бъде осигурена финансова подкрепа за около 3 300 лица с трайни увреждания като предпоставка за активно социално приобщаване чрез работа, труд, обучение, рехабилитация и др.

От кандидатите се изисква заявление по образец, експертно решение за 50 или повече процента трайно намалена трудоспособност, писмено задание от специалист за необходимите характеристики и възможности на високотехнологичното изделие, удостоверение за физическа и психическа годност за управление на електрическа количка (ако се кандидатства за такава) и др. Всеки кандидат ще може да получи само по едно високотехнологично помощно средство.

Изборът е богат, но одобрението ще зависи от конкретните потребности на кандидатите. Преносимо устройство с изкуствен интелект или софтуер за екранни четци за компютърни потребители с увредено зрение за хора със зрителни увреждания (незрящи или хора с частично зрение) са част от възможностите. Може да бъде осигурен още брайлов дисплей или преносим брайлов компютър, устройство за взаимодействие с компютър с поглед и контрол с поглед на целия компютър. За хората с физически увреждания пък са предвидени електрически мотор за инвалидна количка, който позволява прикрепяне на инвалидна количка за подобряване на мобилността чрез предвиждане на сравнително дълги разстояния и преодоляване на препятствия на архитектурната среда, система за изкачване и слизане на стълби, нервен и мускулен стимулатор за ходене, модулни протези, изработвани по поръчка на база на индивидуално задание, съобразно нуждите, функционалния дефицит и висока степен на активност на ползвателя и други.

Пълна информация за проекта и реда за кандидатстване може да видите ТУК.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?