32

Върнаха проект на Община Септември за соларен парк

Заради защитена зона от НАТУРА 2000 решението е отменено от съда

Проект на Община Септември за изграждане на соларен парк се препъна в правни пречки. Решението на местните съветници е атакувано от областния управител, а Административният съд го върна. 

С решението се дава съгласие за учредяване на право на строеж върху общински имот с площ от 543 474 кв.м, който е земеделска земя. Дадено е съгласие и за започване на процедура по промяна на предназначението на същия имот за изграждане на соларен парк.

В жалбата на областния управител обаче се твърди, че решението е в разрез с действащото законодателство - теренът попада в НАТУРА 2000 и по-точно в защитената зона Голак, която е близо до Ветрен. Губернаторът счита, че по тази причина промяната в предназначението е невъзможна.

От Община Септември опонират, че решението не представлява административен акт, тъй като с него не се създават права или задължения, или непосредствено да се засягат права, свободи или законни интереси. Както и че с документа се делегират права, а не задължения на кмета на общината по процедурата по промяна на предназначението за изграждане на соларен парк и е в неговата оперативна самостоятелност дали ще го изпълни, или не.

При поименно гласуване за приемане на решението „за“ са гласували 19 от присъствалите 19 общински съветници, при общ брой на старейшините ​- 21. В инвестиционното намерение на Общината за даване на съгласие за право на строеж и за промяна на предназначението на имот за изграждане на обект на техническа инфраструктура - соларен парк, подготовка на ПУП, е посочено, че искането е поради заявен отказ от инвеститора „Риъл енерджи“ ЕООД с оглед постъпилото инвестиционно намерение за проектиране, изграждане и експлоатация на соларен парк с мощност 52 MW. От местната администрация се аргументират, че проектът отговаря на целите на ЕС за намаляване на парниковите газове с 40% и увеличаване на ВЕИ с 27%. Цитират нормативни документи, според които в местността Голак единствено се забранява промяна на начина на трайно ползване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива, но не и „промяната на предназначението“ на имотите. 

Решението на ОбС е върнато от областния управител и е гласувано повторно от градските съветници. А сега магистратите го отменят, като се позовават на сходна съдебна практика на ВАС и Пловдивския административен съд. 

Резултатът от делото не е окончателен и подлежи на обжалване.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?