32

Увеличение на местни такси обсъждат днес общинските съветници

Поскъпването е от 30 до 100%, въвеждат се и нови платени услуги

Увеличение на местни такси и цени на услуги ще гласуват на днешната си сесия общинските съветници в Пазарджик. Те ще обсъдят проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, която е от 2003 година. Голяма част от таксите и цените на услугите не са актуализирани повече от 15 години. Данните на Националния статистически институт сочат, че инфлацията за този период спрямо месец март 2024 г. е 59 %, ръстът на минималната работна заплата е 4-ри пъти (от 240 лв. на 933 лв. е около 388 %.), сочи в мотивите към предложението си кметът Петър Куленски.

Въвеждат се и нови такси, които са предвидени в Закона за устройство на територията.

За определяне на новите размери са взети предвид предложения от дирекциите и бюджетните мероприятия на Община Пазарджик въз основа на финансови обосновки и разчети на материално-техническите и административните разходи, необходими за предоставянето им.

Поскъпването на таксите и цените на услуги е с 30 до 100%. Същевременно обаче се освобождават от заплащането им общообразователните, спортните, средните, специалните и професионалните училища и спортните клубове, за провеждане на организирани спортни мероприятия и състезания за деца и ученици, включително за провеждане на задължителните учебни програми и извънкласни занятия с физическо възпитание и спорт, за всички общински спортни бази. Същото важи за всички мероприятия и прояви, в които община Пазарджик е партньор или изпълнител, мероприятия на други общини или държавни органи, на гражданското общество, благотворителни прояви, спортни мероприятия, концерти и др., които са без търговска цел, както и такива, за които това е предвидено в закон или друг нормативен акт.

Променя се цената за ползване на площи и съоръжения на Градския пазар. Сега цените са от 30,20 до 85,20 лева на месец, занапред ще станат от 2 до 4 лева на ден. За ползване на пазари и тържища с цел търговия таксата на кв. м се увеличава от 18,30 на 23,60 месечно или от 1,30 на 1,70 лева на ден.

Поскъпване е предвидено и за ползването на битака. Продажбата на стоки от лека кола се повишава от 5 на 8 лева, от автомобил с ремарке или бус - от 6,10 на 10 лева, от бус с ремарке - от 10 на 12 лева, от камион - от 10 на 13 лева.

Повече ще се плаща и за престой на обществените паркинги - 2 лева на час или 200 лева месечен абонамент. Сега действащата цена е 1,50 лв. за всеки час престой. При предложената нова цена за паркиране на общински паркинги - 2 лв./час, ще се реализират приходи в размер 2 112 лв./ден, чрез които ще се калкулира инвестиционен приход за закупуване на съвременно паркинг оборудване и ще се автоматизира предлагането на услугите на общинските паркинги, а на по-късен етап ще се повишат постъпленията от дейността, посочва се в мотивите.

Отпадат таксите за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги, тъй като това е предвидено в последните редакции на Закона за местните данъци и такси. Увеличава се обаче таксата за ползване на ученически общежития от 10 на 20 лева.

Проектът за наредба мина успешно през обществено обсъждане, което се проведе на 18 юни.

Оцени новината

Оцени новината
3.6/5 от 5 оценки
3.6/5 от 5 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?