32

Три проекта в община Брацигово получават финансиране от „Чиста околна среда“

Три от шест подадени проекта от община Брацигово по Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 год.“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са одобрени. Това са проектите „Спортувам, общувам и опазвам околната среда“ – 14 980 лв. на Община Брацигово, „Спорт, здраве, отдих“ – 14 989 лв. Кметство Бяга, „За природата , без която не можем, за нея трябва да положим!“ – 7 380 лв. на ОУ „Христо Ботев“ с. Исперихово.

В Брацигово се предвижда подновяване на съществуващата детска площадка в центъра на града. На площадката ще се ремонтират съществуващите детски съоръжения, ще се подменят счупените люлки и ще бъдат ремонтирани съществуващите пясъчници, също така ще бъде частично подновена и цялостно боядисана оградата на площадката, ще бъдат монтирани и нови кошчета за отпадъци. В рамките на проекта се предвижда и създаване и оформяне на спортна площадка, като за целта ще бъдат закупени и монтирани комбинирани фитнес уреди.

Инициативата е ежегодна и е насочена към общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие. Едно от задължителните условия е населението да участва с доброволен труд при реализиране на проектите.

От 1128 проекти на общини и кметства са финансирани 323, а от 507 проекта на училища ще бъдат финансирани 150.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?