102

Такса смет в Пазарджик няма да се увеличава през 2023 г.

5 300 000 лв. са недоборите за последните 10 години

31 общинските съветници утвърдиха план-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци по дейностите – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Пазарджик за 2023 година. Ставките остават без промяна. 

Това стана ясно по време на последното за годината редовно заседание на градския парламент.

5 300 000 лв. са недоборите на общината от местни данъци и такси от 2012 г. до момента, средствата са натрупани предимно от фалирали фирми и граждани. Съставени са съответните актове за да се претендират тези суми. 1.8 млн лв е стойността на съставените към момента актове към некоректни длъжници, докладва финансистът на Община Пазарджик Георги Гайдаров.

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване се осъществяват от „Брокс” ООД – за град Пазарджик, с. Ивайло, с. Мокрище и с. Главиница и „Омега Интерклинер” АД – за останалите 28 кметства на територията на общината. Сметосъбирането ще се осъществява със специализирана техника, обработваща контейнери тип „Бобър”, поцинковани кофи, кофи и  контейнери.

За 2023 г. сметосъбирането ще се осъществява с 2933 бр. контейнери тип „Бобър”, 8035 бр. кофи, в т.ч.: 2518 бр. кофи 0,120 м3 и 4456 бр. кофи 0,110 м3, 1061 бр. пластмасови кофи 0,240 м3, около 2 250 бр. градински кошчета и 789 бр. контейнери за разделно събиране на отпадъци. Зоните и честотата за сметосъбиране са определени със заповед на кмета на общината № 2027/ 10.10.2022 г., съгласно изискванията на чл. 63 от ЗМДТ.

Средствата по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, са планирани съобразно направен анализ на предадените за обработка отпадъци на регионалното депо, както и предоставени справки за количествата депонирани след обработка отпадъци.

През 2023 г. сметоизвозването от населените места ще се осъществява по определен маршрутен график.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?